Akademia Rozliczeń Podatkowych w 2024 roku

Termin: od 12 czerwca 2024r. do 07 listopada 2024r.
(każde spotkanie od godz 10:00 do godz 15:00)
Miejsce: Online
Cena: 1.794,00 netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Rozliczasz podatki, jesteś Praktykiem!

Twoja codzienna praca to zmaganie się ze skomplikowanymi przepisami podatkowymi, gdzie wyjaśnienia do nich są bardzo często sprzeczne a Ty musisz rozliczyć podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przepisy podatkowe bardzo często się zmieniają, pojawiają się nowe interpretacje, zmienia się linia orzecznicza.

Dlatego, zapraszamy Was do udziału w

Akademia Rozliczeń Podatkowych w 2024 roku

Kurs przygotował ceniony ekspert:

  • doradca podatkowy dr Krzysztof Biernacki,

Kurs składa się z 6 intensywnych całodniowych szkoleń, trwających od czerwca do listopada 2024 roku łącznie 30 godzin.

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi, zarówno w firmach jak i w biurach rachunkowych. Doskonale sprawdzi się dla tych, którzy pragną ciągłego doskonalenia się w obszarze zmieniających się przepisów prawa podatkowego.


Główne korzyści z udziału w Kursie to:

  • uporządkowanie oraz aktualizacja wiedzy z zakresu podatków,
  • bieżąca informacja na temat ZMIAN w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także na temat pojawienia się NOWYCH interpretacji podatkowych czy wyjaśnień,
  • opieka merytoryczna nad Uczestnikami podczas trwania kursu,

    • Szczególnie potrzebna teraz, kiedy to przepisy podatkowe w ostatnim czasie tak często i w takim zakresie się zmieniają. Kiedy będą wchodziły w życie NOWE regulacje podatkowe. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, gdzie będziesz potrzebował zadać pytanie ekspertowi, aby wyjaśnić swoje wątpliwości. Podczas każdego ze szkoleń będzie wydzielony czas na zadanie Prowadzącemu nurtujących Was pytań.

  • nagrania WIDEO, czyli po każdym ze szkoleń otrzymasz za DARMO dostęp do jego wideo wersji. Będziesz mógł bez przeszkód na nowo przeanalizować trudne zagadnienie lub te, które wymagają szczególnej uwagi.

Czyli proponujemy Wam udział w kursie, który:

  • składa się z 6 szkoleń online,
  • realizować będziemy go od czerwca do listopada, w sumie 6 dni po 5 godzin + konsultacje.

Kurs trwa od czerwca do listopada, ponieważ chcemy objąć Was OPIEKĄ MERYTORYCZNĄ.

Uwaga:

  • zakres tematyczny każdego ze szkoleń będzie aktualizowany o NOWE lub zmienione przepisy, które ukażą się do dnia szkolenia!!!

Program kursu:

 

TERMIN                                     TEMAT

 

12.06.2024   Podatek VAT - odliczenie podatku naliczonego

01.07.2024   Podatek PIT - bieżące rozliczenia, w tym rozliczanie podatku przez płatnika

27.08.2024   Postępowanie podatkowe

10.09.2024   Obrót nieruchomościami - wybrane zagadnienia podatkowe

08.10.2024   Podatek VAT - czynności opodatkowane

07.11.2024   Zamknięcie podatkowe roku 2024

 


Podatek VAT - odliczenie podatku naliczonego

12 czerwca 2024r.

Program

• Przesłanki odliczenia podatku naliczonego:

• Związek wydatku ze sprzedażą opodatkowaną;

• Dokumentowanie wydatku (faktura);

• Odliczenie proporcją (pre-proporcją) – wybrane zagadnienia;

• Ograniczenia w odliczeniu i sankcje;

• Ograniczenia ustawowe;

• Brak dochowania tzw. należytej staranności;

• Kategoryzacja sankcji w przypadku nieprawidłowego odliczenia;

• Postępowanie w przypadku zwrotu nadwyżki podatku naliczonego:

• Terminy zwrotu;

• Przedłużenie terminu do zwrotu podatku zaskarżanie czynności;

• Pozostałe zagadnienia proceduralne związane ze zwrotem podatku.


Podatek PIT - bieżące rozliczenia, w tym rozliczanie podatku przez płatnika

01 lipca 2024r.

Trener: dr Krzysztof Biernacki

Program

• Rozliczenie podatku w ramach źródeł:

• Kategoryzacja dochodu w ramach źródeł podatku PIT;

• Koszty w poszczególnych źródłach przychodu;

• Deklaracje podatkowe dla poszczególnych źródeł i zasady rozliczenia;

• Rozliczenie podatku przez płatnika:

• Kwalifikacja kosztów przez płatnika;

• Oświadczenia podatnika;

• Odpowiedzialność płatnika za prawidłowe rozliczenie;

• Aktualne zagadnienia związane z rozliczenie podatku PIT:

• Koszty uzyskania przychodu – przesłanki odliczenia w świetle aktualnych interpretacji;

• Wydatki zwolnione z podatku – wybrane zagadnienia;


Postępowanie podatkowe

Termin: 27 sierpnia 2024r.

Trener: dr Krzysztof Biernacki

Program

• Postępowanie podatkowe w strukturze procedur podatkowych:

• Kontrola, czynności sprawdzające i postępowanie;

• Domniemanie prowadzenia postępowania przez organy podatkowe;

• Formalizacja postępowania a ochrona praw podatnika;

• Zasady ogólne postępowania:

• Stosowanie zasad ogólnych i ich konkretyzacja;

• Naruszenie zasad ogólnych jako przesłanka uchylenia decyzji organu podatkowego;

• Związek zasad ogólnych z prawem materialnym;

• Wszczęcie i zakończenie postępowania:

• Formy wszczęcia postępowania;

• Decyzja kończąca postępowanie;

• Kiedy należy skarżyć decyzję – uwagi praktyczne.


Obrót nieruchomościami - wybrane zagadnienia podatkowe

Termin 10 września 2024r.

Trener: dr Krzysztof Biernacki

Program

a. Pojęcie nieruchomości w prawie cywilnym i podatkowym:

• Nieruchomość gruntowa, budynkowa i lokalowa;

• Ograniczenia cywilnoprawne w zbywaniu nieruchomości – wybrane zagadnienia;

• Pojęcie nieruchomości w prawie podatkowym;

b. Zbycie nieruchomości w podatkach dochodowych:

• Zbycie nieruchomości w podatku PIT przez osoby prywatne;

• Zbycie nieruchomości w ramach działalności gospodarczej (w ty zbycie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych);

• Wynajem nieruchomości w podatkach dochodowych/przychodowych;

c. Obrót nieruchomościami w podatku VAT i PCC;

• Nowe zasady opodatkowania nabywania nieruchomości w podatku PCC i konsekwencje w podatku VAT;

• Opodatkowanie podatkiem VAT zbycia nieruchomości;

• Wynajem nieruchomości w podatku VAT – wybrane zagadnienia;


Podatek VAT - czynności opodatkowane

Termin: 8 października

Trener: dr Krzysztof Biernacki

Program

a. Towarowe transakcje krajowe:

• Dostawa towarów i zasady jej opodatkowania;

• Konsekwencje podatkowe wydanie bonów;

• Dostawa towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego;

b. Zagraniczne transakcje towarowe:

• WDT oraz WNT w świetle aktualnych interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych;

• Import oraz eksport i ich rozliczenie;

• Dokumentowanie międzynarodowych transakcji towarowych;

c. Świadczenie usług;

• Miejsce świadczenia usług a Rozporządzenie 282/2011;

• Rozliczenie importu usług;

• Dokumentowanie świadczenia usług;


Zamknięcie podatkowe roku 2024

Termin: 7 listopada 2024r.

Trener: dr Krzysztof Biernacki

Program

• Ustalenie dochodu do opodatkowania;

• Korekty przychodów oraz kosztów;

• Koszty podatkowe przy zamknięciu roku;

• Rozliczenie zaliczek, w tym odpowiedzialność za nieprawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania

• Elementy wpływające na roczne rozliczenie podatku VAT:

• Korekty podatku należnego i naliczonego w związku z brakiem zapłaty;

• Korekta roczna w podatku VAT;

• Mały podatnik i kasowe rozliczenie podatku;

• Kształtowanie roczne wyniku podatkowego oraz sprawozdania finansowe;

• Deklaracje podatkowe;

• Wynik podatkowy – rozliczenia na przełomie lat;

• Sprawozdanie finansowe i zasady jego składania do sądu rejestrowego;

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl