Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach - Katowice

Kurs składa się z 2 wiodących tematów dotyczących kluczowych obszarów rozliczeń podatkowych. Będziemy go realizować w okresie od października do listopada 2019.

Terminy:  14 października 2019

        13 listopada 2019

Miejsce: Katowice

Cena: 960,00 netto od osoby

Kurs może być dla Państwa dofinansowany nawet w 100% ze środków publicznych.

Jeśli jesteś zainteresowany dofinansowaniem – kliknij, aby dowiedzieć się więcej >>>>

Kurs prowadzi:

doradca podatkowy, dr Krzysztof Biernacki

- przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

Termin realizacji oraz wiodące tematy omawiane podczas kursu:

Każdy temat szkolenia zostanie nagrany na wideo, a następnie Uczestnikom udostępniony!

1. Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i celno – skarbowa przedsiębiorców

Data:  14 października 2019

Szkolenie ma na celu przybliżenie problematyki różnych procedur, z którymi spotykamy się w kontaktach z organami podatkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów ochrony praw podatnika.

Prowadzący: dr Krzysztof Biernacki

2. Aktualna praktyka rozliczeń w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych, w tym rozliczenia członków zarządu spółek kapitałowych

Data:  13 listopada 2019

Celem szkolenia jest uzyskanie oraz uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu bieżącego prowadzenie rozliczeń w podatku dochodowym CIT oraz PIT.

Prowadzący: dr Krzysztof Biernacki

Celem kursu jest:

Uzyskanie oraz uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu bieżącego prowadzenie rozliczeń podatkowych w podmiotach gospodarczych.

Adresatami kursu są:

Osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi, zarówno w firmach jak też w biurach rachunkowych. W związku ze specyfikacją wykonywanej pracy wymagają ciągłego doskonalenia się. Zakres kursu dostosowany jest do nieustannie zmieniających się przepisów prawa podatkowego.

Dzięki kursowi zaktualizują Państwo wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu:

 • zasad stosowania przepisów w podatkach dochodowych oraz VAT,
 • procedur podatkowych,
 • praktycznego stosowania przepisów ustaw podatkowych,
 • aktualnego orzecznictwa NSA oraz WSA.

Podczas kursu zostaną wyjaśnione wszystkie problemy związane ze stosowaniem przepisów podatkowych poprzez omówienie zagadnień w ujęciu praktycznym, wskazanie istotnych przykładów orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych.

Kurs, który Państwu proponujemy to doskonała okazja na usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatków, zapoznania się z najnowszym orzecznictwem sądów oraz przeanalizowania wpływu przepisów podatkowych na praktyczne rozwiązanie problemów podatkowych.

Ważna informacja dla uczestników kursu:

Każde ze szkoleń kursu będzie nagrane na wideo po czym Uczestnicy otrzymają do nich bezpłatny dostęp on-line.

Kliknij, aby zobaczyć omówienie przykładowych zagadnień z zakresu podatków podczas kursu w 2018 roku - kliknij >>>>>>>>>

Jest jeszcze jedna zaleta kursu. Obejmujemy Państwa opieką konsultingową. Polega ona na tym, że podczas każdego szkolenia będziecie mieli Państwo czas na konsultacje z doradcą podatkowym, dr. Krzysztofem Biernackim. Celem konsultacji będzie rozwiązywanie bieżących problemów związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów podatkowych.

 

Kurs może być dla Państwa dofinansowany nawet w 100% ze środków publicznych.

Jeśli jesteś zainteresowany dofinansowaniem - kliknij, aby dowiedzieć się więcej >>>>

Program kursu:Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i celno – skarbowa przedsiębiorców

 

Procesowe prawo podatkowe jest szerokim obszarem, które obejmuje kilkanaście procedur określających zasady relacji pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym.

Przedmiotem tego szkolenia jest omówienie trzech procedur, z którymi najczęściej mają do czynienia osoby zajmujące się na co dzień rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych zasad stosowania tych procedur, z uwzględnieniem zarówno zmian w przepisach, jak też orzecznictwa sądowego.

Od momentu wprowadzenia z dniem 1-go marca 2017r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, regulującej m.in. kontrolę celno – skarbową, ten akt prawny był już kilkadziesiąt razy nowelizowany i uzupełniany.

Prawidłowe jego stosowania ma bardzo istotne znaczenie przede wszystkim dla tych osób, które na bieżąco kontaktują się z organami podatkowymi w związku z prowadzoną obsługa księgową podatników.

 

Program:

Czynności sprawdzające

 • Zakres czynności sprawdzających
 • Metody ochrony przed traktowaniem czynności sprawdzających jako kontroli podatkowej
 • Kontrola krzyżowa - kiedy można ją zastosować;
 • Przedłużanie terminu do zwrotu podatku VAT;

Kontrola podatkowa

 • Zakres regulacji – przepisy Ordynacji podatkowej i ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Wszczęcie kontroli i konsekwencje braku zawiadomienia podatnika o mającej nastąpić kontroli
 • Reprezentacja kontrolowanego i czas trwania kontroli;
 • Sprzeciw w postępowaniu kontrolnym i inne środki zaskarżenia czynności kontrolnych
 • Zakończenie kontroli, w tym prawo do korekty deklaracji.
 • Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej

Kontrola celno - skarbowa

 • Autonomiczny charakter regulacji kontroli w ustawie o KAS;
 • Kontrola przez pracowników a kontrola przez funkcjonariuszy KAS – zakres i różnice;
 • Wszczęcie kontroli, w tym kontrola „na legitymację”
 • Czas trwania kontroli i sposoby zaskarżenia jego przedłużania;
 • Zakończenie kontroli i kategorie korekt, w tym konsekwencje złożonych korekt

Pytania uczestników


 

Aktualna praktyka rozliczeń w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych, w tym rozliczenia członków zarządu spółek kapitałowych

 

Podatki dochodowe są drugim, obok podatku VAT, źródłem dochodu budżetu państwa.

Prawidłowość ich rozliczeń istotnie wpływa na wysokość tych dochodów, a zmieniające się zarówno przepisy jak i ich interpretacja w formie orzecznictwa sądowego, nie ułatwiają ich rozliczeń.

Szkolenie skierowane jest do osób, które w codziennej pracy zajmują się prawidłową ewidencją zdarzeń gospodarczych w podatkach dochodowych.

Ma ono na celu poszerzenie i uaktualnienie ich wiedzy o bieżące interpretacje obowiązujących regulacji.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną aktualne wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje podatkowe, które mają istotny wpływ na zasady rozliczania podatków dochodowych.

 

Program:

 • Przychody i koszty w poszczególnych źródłach podatku PIT oraz CIT

  • Metodyka kalkulacji podatku w oparciu o źródła dochodów i źródła podatku;
  • Zmiany dot. rozliczenia podatku CIT w związku z metodą źródeł  Kategorie przychodów i moment ich rozliczenia na przykładach;
  • Koszty w poszczególnych źródłach
  • Moment rozliczenia kosztu – koszty pośrednie i bezpośrednie;
  • Korekta przychodu oraz kosztu a korekta w podatku VAT;
  • Koszty gotówkowe – aktualna praktyka organów podatkowych.

 • Wybrane zagadnienia dot. kosztów podatkowych

  • Indywidualne stawki amortyzacji;
  • Reprezentacja i reklama w podatku dochodowym;
  • Opłaty sankcyjne (odszkodowania, kary umowne) jako koszty podatkowe;

 • Świadczenia na rzecz pracowników w świetle orzecznictwa;

  • Kwalifikacja świadczenia jako przychód pracownika w podatku dochodowym;
  • Samochody służbowe wykorzystywane przez pracowników;
  • Dowóz pracowników, ubezpieczenie oraz wyjazdy służbowe;
  • Ubrania służbowe, programy rabatowe dla pracowników.

 • Rozliczenie członków zarządu spółek kapitałowych

  • Kategorie cywilnoprawne, w ramach których może być wypłacane wynagrodzenie członkom zarządu;
  • Umowa o prace z członkiem zarządu – na co zwrócić uwagę;
  • Kontrakt menedżerski – zasady opodatkowania podatkami dochodowymi i podatkiem VAT;
  • Powołanie – rozliczenie w przepisach podatkowych i składkach na ZUS;
  • Mieszane metody wynagrodzeń członków zarządu

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach - Katowice
Galeria
Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach - Katowice
Galeria
Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach - Katowice

Informacje organizacyjne

Termin: 14 październik 2019r.
Miejsce: Katowice
Cena: 960,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl