Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach - Kraków

Kurs składa się z 3 wiodących tematów dotyczących kluczowych obszarów rozliczeń podatkowych. Będziemy go realizować w okresie od września do listopada 2019.

Terminy:   12 września 2019

        16 października 2019

        14 listopada 2019

Miejsce: Kraków

Cena: 1.400 netto od osoby

Kurs może być dla Państwa dofinansowany nawet w 100% ze środków publicznych.

Jeśli jesteś zainteresowany dofinansowaniem – kliknij, aby dowiedzieć się więcej >>>>

Kurs prowadzi:

doradca podatkowy, dr Krzysztof Biernacki

- przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

Termin realizacji oraz wiodące tematy omawiane podczas kursu:

Każdy temat szkolenia zostanie nagrany na wideo, a następnie Uczestnikom udostępniony!

1. Rozliczenie korzystania z samochodów osobowych w podatkach dochodowych i podatku VAT

Data: 12 września 2019

Ustawodawca wprowadza szereg form i metod opodatkowania zarówno korzystania z samochodów osobowych do celów służbowych i prywatnych, jak również ich nabycia i sprzedaży. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom aktualnych przepisów odnoszących się do korzystania z samochodów osobowych.

Prowadzący: dr Krzysztof Biernacki

2. Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i celno – skarbowa przedsiębiorców

Data:  16 października 2019

Szkolenie ma na celu przybliżenie problematyki różnych procedur, z którymi spotykamy się w kontaktach z organami podatkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów ochrony praw podatnika.

Prowadzący: dr Krzysztof Biernacki

3. Aktualna praktyka rozliczeń w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych, w tym rozliczenia członków zarządu spółek kapitałowych

Data:  14 listopada 2019

Celem szkolenia jest uzyskanie oraz uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu bieżącego prowadzenie rozliczeń w podatku dochodowym CIT oraz PIT.

Prowadzący: dr Krzysztof Biernacki

Celem kursu jest:

Uzyskanie oraz uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu bieżącego prowadzenie rozliczeń podatkowych w podmiotach gospodarczych.

Adresatami kursu są:

Osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi, zarówno w firmach jak też w biurach rachunkowych. W związku ze specyfikacją wykonywanej pracy wymagają ciągłego doskonalenia się. Zakres kursu dostosowany jest do nieustannie zmieniających się przepisów prawa podatkowego.

Dzięki kursowi zaktualizują Państwo wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu:

 • zasad stosowania przepisów w podatkach dochodowych oraz VAT,
 • procedur podatkowych,
 • praktycznego stosowania przepisów ustaw podatkowych,
 • aktualnego orzecznictwa NSA oraz WSA.

Podczas kursu zostaną wyjaśnione wszystkie problemy związane ze stosowaniem przepisów podatkowych poprzez omówienie zagadnień w ujęciu praktycznym, wskazanie istotnych przykładów orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych.

Kurs, który Państwu proponujemy to doskonała okazja na usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatków, zapoznania się z najnowszym orzecznictwem sądów oraz przeanalizowania wpływu przepisów podatkowych na praktyczne rozwiązanie problemów podatkowych.

Ważna informacja dla uczestników kursu:

Każde ze szkoleń kursu będzie nagrane na wideo po czym Uczestnicy otrzymają do nich bezpłatny dostęp on-line.

Kliknij, aby zobaczyć omówienie przykładowych zagadnień z zakresu podatków podczas kursu w 2018 roku - kliknij >>>>>>>>>

Jest jeszcze jedna zaleta kursu. Obejmujemy Państwa opieką konsultingową. Polega ona na tym, że podczas każdego szkolenia będziecie mieli Państwo czas na konsultacje z doradcą podatkowym, dr. Krzysztofem Biernackim. Celem konsultacji będzie rozwiązywanie bieżących problemów związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów podatkowych.

 

Kurs może być dla Państwa dofinansowany nawet w 100% ze środków publicznych.

Jeśli jesteś zainteresowany dofinansowaniem - kliknij, aby dowiedzieć się więcej >>>>

Program kursu:


Przekształcenia przedsiębiorstw w praktyce, sukcesja w firmie – zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe

 

Szkolenie to ma na celu omówienie procedur i przepisów, które stosowane są przy przekształceniach przedsiębiorstw.

W takich zdarzeniach najczęściej istotną rolę odgrywają biura księgowe, które na bieżąco rozliczają tego typu transakcje. Stąd też aktualna wiedza osób, które się tym zajmują ma fundamentalne znaczenie dla poprawności i zgodności z prawem przeprowadzenia całości takiego procesu.

Podczas szkolenia omówione zostaną sytuacje, kiedy warto rozważyć przekształcenie.

Skrótowo zaprezentowane zostaną formy prowadzenia działalności z omówieniem ich zalet oraz wad.

Szczególna uwaga zwrócona zostanie na ostatnie zmiany w obszarze przepisów podatkowych, które mają wpływ na zakres opodatkowania oraz ryzyko podatkowe transakcji restrukturyzacyjnych.

Ponadto zaprezentowane zostaną metody przekształceń – czy się różnią, kiedy każdą z nich warto zastosować. Jakie są koszty każdej z nich i jakie obszary (prawo podatkowe, cywilne, finanse) należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o formie przekształcenia.

W ramach warsztatów szczegółowo zostanie przeanalizowana procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

 

Program:

1. Cel i istota przekształcenia

 • Kiedy warto zastanowić się nad przekształceniem – casus JDG
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej – jak je wykorzystać do przekształcenia ?
 • Zakres regulacji prawno – podatkowej w zakresie przekształceń.

2. Metody przekształceń

 • Aport jako forma przekształcenia;
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa;
 • Przekształcenia w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych
 • Przekształcenia organizacyjne – kiedy warto stosować ?

3. Przekształcenia a odpowiedzialność właścicieli i zarządców

 • Przekształcenie w spółkę osobową;
 • Czy warto zostawić swoją JDG ?
 • Spółka kapitałowa jako forma prowadzenia działalności

4. Przekształcenia a opodatkowanie transakcji

 • Spółka z o.o. – struktury finansowania;
 • Przekształcenie spółki z o.o. – aport, przekształcenie w oparciu o przepisy KSH, przekształcenie organizacyjne.

5. Przykład praktyczny - przekształcenie jdg w spółkę z o.o.

 • Kiedy taka forma jest zasadna – cywilnoprawne zobowiązania a przekształcenie;
 • Sukcesja uniwersalna i jej konsekwencje;
 • Ciągłość rozliczeń podatkowych – podatek dochodowy a podatek VAT
 • Koszty przekształcenia i niezbędne dokumenty

 


 

Rozliczenie korzystania z samochodów osobowych w podatkach dochodowych i podatku VAT

 

Korzystanie z samochodów osobowych jest, obok nieruchomości, obszarem najszerzej uregulowanym w krajowych przepisach podatkowych.

Ustawodawca wprowadza szereg form i metod opodatkowania zarówno korzystania z samochodów osobowych do celów służbowych i prywatnych, jak również ich nabycia i sprzedaży.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom aktualnych przepisów odnoszących się do korzystania z samochodów osobowych.

Całość uwzględniać będzie aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i stanowiska organów podatkowych, które łącznie determinują praktykę stosowania obowiązujących przepisów.

 

Program:

 • Kategorie samochodów w rozliczeniach podatkowych

  • Samochody prywatne i służbowe;
  • Samochody z pełnym odliczeniem podatku VAT i częściowym;
  • Samochody ciężarowe i osobowe oraz inne pojazdy;
  • Samochody w leasingu, na własność oraz ich ubezpieczenie • Opodatkowanie korzystania z samochodów w podatkach dochodowych i przychodowych

  • Koszty związane z korzystaniem z samochodu (amortyzacja, paliwo, ubezpieczenie);
  • Raty leasingu a korzystanie z samochodu;
  • Samochód wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych, a samochód wykorzystywany do celów mieszanych – rozliczenie kosztów;
  • Korzystanie z samochodów prywatnych pracowników – metody rozliczeń;
  • Przychód po stronie pracownika ze względu na korzystanie z samochodu służbowego – zasady rozliczeń;
  • Podatek przychodowy przy wynajmie samochodu; • Podatek VAT przy samochodach

  • Odliczenie podatku VAT przy nabyciu – zasady dokumentowania prawa do pełnego odliczenia;
  • Zbycie samochodu – zasady naliczenia podatku należnego i korekta podatku naliczonego;
  • Korzystanie z samochodu do celów prywatnych pracowników – konsekwencje w zakresie podatku naliczonego;
  • Wynajem samochodu pracownikowi;  • Pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem samochodu

   • Zmiana przeznaczenia samochodu – konsekwencje podatkowe;
   • Darowizna samochodu – jak rozliczyć;
   • Naprawa samochodu – rozliczenie uwzględniające wypłatę z polis AC i OC

   


  Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i celno – skarbowa przedsiębiorców

   

  Procesowe prawo podatkowe jest szerokim obszarem, które obejmuje kilkanaście procedur określających zasady relacji pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym.

  Przedmiotem tego szkolenia jest omówienie trzech procedur, z którymi najczęściej mają do czynienia osoby zajmujące się na co dzień rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców.

  Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych zasad stosowania tych procedur, z uwzględnieniem zarówno zmian w przepisach, jak też orzecznictwa sądowego.

  Od momentu wprowadzenia z dniem 1-go marca 2017r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, regulującej m.in. kontrolę celno – skarbową, ten akt prawny był już kilkadziesiąt razy nowelizowany i uzupełniany.

  Prawidłowe jego stosowania ma bardzo istotne znaczenie przede wszystkim dla tych osób, które na bieżąco kontaktują się z organami podatkowymi w związku z prowadzoną obsługa księgową podatników.

   

  Program:

  Czynności sprawdzające

  • Zakres czynności sprawdzających
  • Metody ochrony przed traktowaniem czynności sprawdzających jako kontroli podatkowej
  • Kontrola krzyżowa - kiedy można ją zastosować;
  • Przedłużanie terminu do zwrotu podatku VAT;

  Kontrola podatkowa

  • Zakres regulacji – przepisy Ordynacji podatkowej i ustawy Prawo przedsiębiorców
  • Wszczęcie kontroli i konsekwencje braku zawiadomienia podatnika o mającej nastąpić kontroli
  • Reprezentacja kontrolowanego i czas trwania kontroli;
  • Sprzeciw w postępowaniu kontrolnym i inne środki zaskarżenia czynności kontrolnych
  • Zakończenie kontroli, w tym prawo do korekty deklaracji.
  • Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej

  Kontrola celno - skarbowa

  • Autonomiczny charakter regulacji kontroli w ustawie o KAS;
  • Kontrola przez pracowników a kontrola przez funkcjonariuszy KAS – zakres i różnice;
  • Wszczęcie kontroli, w tym kontrola „na legitymację”
  • Czas trwania kontroli i sposoby zaskarżenia jego przedłużania;
  • Zakończenie kontroli i kategorie korekt, w tym konsekwencje złożonych korekt

  Pytania uczestników


   

  Aktualna praktyka rozliczeń w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych, w tym rozliczenia członków zarządu spółek kapitałowych

   

  Podatki dochodowe są drugim, obok podatku VAT, źródłem dochodu budżetu państwa.

  Prawidłowość ich rozliczeń istotnie wpływa na wysokość tych dochodów, a zmieniające się zarówno przepisy jak i ich interpretacja w formie orzecznictwa sądowego, nie ułatwiają ich rozliczeń.

  Szkolenie skierowane jest do osób, które w codziennej pracy zajmują się prawidłową ewidencją zdarzeń gospodarczych w podatkach dochodowych.

  Ma ono na celu poszerzenie i uaktualnienie ich wiedzy o bieżące interpretacje obowiązujących regulacji.

  Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną aktualne wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje podatkowe, które mają istotny wpływ na zasady rozliczania podatków dochodowych.

   

  Program:

  • Przychody i koszty w poszczególnych źródłach podatku PIT oraz CIT

   • Metodyka kalkulacji podatku w oparciu o źródła dochodów i źródła podatku;
   • Zmiany dot. rozliczenia podatku CIT w związku z metodą źródeł  Kategorie przychodów i moment ich rozliczenia na przykładach;
   • Koszty w poszczególnych źródłach
   • Moment rozliczenia kosztu – koszty pośrednie i bezpośrednie;
   • Korekta przychodu oraz kosztu a korekta w podatku VAT;
   • Koszty gotówkowe – aktualna praktyka organów podatkowych.

  • Wybrane zagadnienia dot. kosztów podatkowych

   • Indywidualne stawki amortyzacji;
   • Reprezentacja i reklama w podatku dochodowym;
   • Opłaty sankcyjne (odszkodowania, kary umowne) jako koszty podatkowe;

  • Świadczenia na rzecz pracowników w świetle orzecznictwa;

   • Kwalifikacja świadczenia jako przychód pracownika w podatku dochodowym;
   • Samochody służbowe wykorzystywane przez pracowników;
   • Dowóz pracowników, ubezpieczenie oraz wyjazdy służbowe;
   • Ubrania służbowe, programy rabatowe dla pracowników.

  • Rozliczenie członków zarządu spółek kapitałowych

   • Kategorie cywilnoprawne, w ramach których może być wypłacane wynagrodzenie członkom zarządu;
   • Umowa o prace z członkiem zarządu – na co zwrócić uwagę;
   • Kontrakt menedżerski – zasady opodatkowania podatkami dochodowymi i podatkiem VAT;
   • Powołanie – rozliczenie w przepisach podatkowych i składkach na ZUS;
   • Mieszane metody wynagrodzeń członków zarządu

  Opinie uczestników

  Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
  Beata Zielińska
  Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
  Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
  Dariusz Pułanik

  Galeria ze szkolenia

  Galeria
  Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach - Kraków
  Galeria
  Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach - Kraków
  Galeria
  Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach - Kraków

  Informacje organizacyjne

  Termin: 12 wrzesień 2019r.
  Miejsce: Kraków
  Cena: 1 400,00 zł netto od osoby
  zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
  w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
  Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
  Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

  Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Materiały video po szkoleniu

  ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

  Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

  59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl