Zamówienia sektorowe - według nowego Prawo zamówień publicznych- szkolenie dwudniowe

Termin: 15-16 lutego 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 798,00 zł netto od osoby
Trener: Małgorzata Niemiec

• Doświadczenie trenerskie od 2003 r. – tylko w ostatnich latach kilka tys. godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami;
• Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym od 2004 r., zaświadczenie Ministra Finansów Nr 718/2004;
• Audytor - wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW);
• Orzekała w sprawie odwołań - arbiter i obserwator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007.

więcej o Małgorzata Niemiec

Małgorzata Niemiec o sobie i o Zamówieniach Publicznych

Opis szkolenia

Szkolenie umożliwi naukę praktycznych umiejętności koniecznych w przygotowaniu postępowania i realizacji innych czynności w postępowaniu publicznym od strony Zamawiającego sektorowego prowadzącego działalność sektorową a także zainteresowanego tego rodzaju postępowaniami Wykonawcy.

Zapoznanie uczestników z przepisami ustawy nowej ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (zw. dalej Nowa Ustawa). W zakresie niezmienionych przepisów Zamawiający pozna sprawdzone rozwiązania praktyczne i aktualne rzecznictwo.

 

Adresaci:

 • pracownicy jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych - w szczególności realizacji sektorowych
 • osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych - w szczególności sektorowych
 • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych - w szczególności sektorowych
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych - w tym Wykonawcy składający ofertę w postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego.
 • pracownicy jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych
 • osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych
 • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki zamówień sektorowych w nowej ustawie – krótko

 • Definicja zamówienia sektorowego
 • Zamawiający sektorowi
 • Zakres działalności sektorowej
 • Progi zamówień sektorowych
 • Zamówienia sektorowe podprogowe

2. Zakres stosowania przepisów ustawy

3. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp.

4. Zastosowanie właściwych przepisów

5. Zasady udzielania zamówień sektorowych

6. Przygotowanie postępowania

 • Organizacja udzielania zamówień publicznych - odpowiedzialność za postępowanie o udzielenie zamówienia  Wstępne konsultacje rynkowe
 • Szacowanie wartości zamówienia i konkursu
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Klasyfikacja przedmiotu zamówienia – zamówienia mieszane
 • Ogłoszenia
 • Ustalanie niektórych warunków zamówienia
 • Komunikacja zamawiającego i wykonawcy
 • Wykonawcy i wspólne składanie ofert
 • Dokumentowanie przebiegu postępowania
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Podmiotowe środki dowodowe

7. Zasady składania i otwarcia ofert:

 • Otwarcie ofert
 • Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu
 • Ocena ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Zakończenie postępowania

8. System kwalifikowania wykonawców

9. Tryby udzielania zamówień sektorowych:

10. Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych

11. Uprawnienia zamawiającego sektorowego

12. Zamówienia na rynku konkurencyjnym

13. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

14. Umowy w zamówieniach sektorowych

15. Środki ochrony prawnej w zamówieniach sektorowych

16. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

17. Kontrola udzielania zamówień i kary pieniężne

18. Kary pieniężne

19. Źródła informacji o zamówieniach publicznych.

PODSUMOWANIE – SYNTEZA ZMIAN

Program proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim trenera w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Uwaga ! Program szkolenia będzie na bieżąco i proporcjonalnie modelowany - w odpowiedzi na rzeczywiste i najbardziej istotne potrzeby uczestników.

Informacje organizacyjne

Termin: 15 luty 2021r. - 16 luty 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 798,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • udział w szkoleniu on-line
 • możliwość zadawania pytań na czacie
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl