Dochód z tytułu ukrytych zysków i dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w spółkach korzystających z estońskiego CIT

 

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 27.02.2024 r., godz. 9:30-15:30
Miejsce: Online
Cena: 449,00zł netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Wideo o szkoleniu

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Dochód z tytułu ukrytych zysków a dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – jak rozróżnić obie kategorie dochodu?

2. Wynagrodzenia wypłacane wspólników lub podmiotom powiązanym jako dochód z tytułu ukrytych zysków, w tym m.in.:

• Jakiego rodzaju wynagrodzenia podlegają limitowaniu? Czy limitowaniu podlegają również składki ZUS finansowane przez pracodawcę?

• Jak liczyć pięciokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia? Czy do średniego wynagrodzenia wlicza się wynagrodzenia na rzecz wspólników i podmiotów powiązanych? Czy bierze się pod uwagę wynagrodzenia wypłacone w poprzednim miesiącu, czy też wynagrodzenia wypłacane za poprzedni miesiąc? Czy dla ustalenia średniego wynagrodzenia stosuje się średnią arytmetyczną?

• Na jaki dzień ustalać pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw?

• Jak na dochód z tytułu ukrytych zysków w zakresie wynagrodzeń wpływają preferencje dotyczące kryterium zatrudnienia umożliwiające stosowanie estońskiego CIT?

• Jak stosować limitowanie wynagrodzeń w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej?

• Czy wynagrodzenie prokurenta podlega limitowaniu?

• Jakie zasady limitowania wynagrodzeń obowiązywały przed 2023 rokiem?

• Jak obliczyć kwotę dochodu z tytułu ukrytych zysków przy przekroczeniu limitu wynagrodzeń? Przykładowe kalkulacje

3. Wydatki i odpisy związane z samochodami osobowymi jako dochód z tytułu ukrytych zysków lub dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym m.in.:

• Czy podstawa opodatkowania obejmuje kwotę brutto, czy też kwotę netto powiększoną o nieodliczony VAT?

• Jak udowodnić, że samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej?

• Jak opodatkować leasing operacyjny samochodu traktowanego dla celów bilansowych jako aktywo podlegające amortyzacji – czy ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą stanowią odpisy amortyzacyjne, czy może wydatek poniesiony na zapłatę rat leasingowych?

• Czy przed 2023 rokiem istniał obowiązek rozliczania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w zakresie samochodów osobowych i innych składników majątku wykorzystywanych do działalności mieszanej?

• Moment powstania dochodu – np. czy zapłata zaliczki na poczet naprawy samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych generuje powstanie dochodu z tytułu ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą?

• Jak opodatkować polisy ubezpieczeniowe od samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych?

4. Pożyczki a dochód z tytułu ukrytych zysków, w tym m.in.:

• Kiedy zaciągnięcie przez spółkę pożyczki generuje obowiązek rozliczenia podatku?

• Jak opodatkowane są pożyczki udzielone spółce przez wspólnika lub podmiot powiązany?

• Czy pożyczki udzielone spółce przez wspólnika lub podmiot powiązany przed wejściem w system estońskiego CIT generują obowiązek rozliczenia podatku?

• Czy zaciągnięcie nieoprocentowanej pożyczki przez spółkę wiąże się z obowiązkiem rozliczenia podatku?

• Kiedy udzielona przez spółkę pożyczka powoduje obowiązek rozliczenia podatku?

• Jak opodatkowane są pożyczki udzielone przez spółkę wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu?

• Czy pożyczki udzielone przez spółkę wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu przed wejściem w system estońskiego CIT generują obowiązek rozliczenia podatku?

• Czy udzielenie nieoprocentowanej pożyczki przez spółkę wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu wiąże się z obowiązkiem rozliczenia podatku?

• Jaki wpływ na rozliczenie podatku od pożyczek ma kapitalizacja odsetek?

• Jak opodatkować pożyczki z odnawialnym limitem?

5. Przegląd aktualnych interpretacji i orzecznictwa wpływających na rozliczanie dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym m.in.:

• Zmiana linii interpretacyjnej organów podatkowych w zakresie identyfikowania podatników rozpoczynających prowadzenie działalności

• Korzystanie ze składników majątku spółki, innych niż samochody osobowe, a dochód z tytułu ukrytych zysków lub dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

• Transakcje przeprowadzone na nierynkowych warunkach jako dochód z tytułu ukrytych zysków

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl