Hipotetyczne odsetki jako koszt podatkowy

 

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 19.03.2024 r., godz. 9:00 - 11:00
Miejsce: Online
Cena: 197,00 zł netto
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Film wideo ze szkolenia

Dnia 1.01.2019 roku weszły w życie regulacje umożliwiające podatnikom CIT rozpoznanie kosztów uzyskania przychodów z tytułu dopłat wniesionych do spółki oraz z tytułu zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

Rozwiązanie to wprowadza możliwość rozpoznania dodatkowych kosztów podatkowych przez trzy kolejne lata bez poniesienia faktycznego wydatku przez spółkę.

Mimo kilkuletniego funkcjonowania rozwiązanie to nie jest jeszcze powszechnie znane, wskutek czego wielu podatników CIT nie rozpoznaje dodatkowych kosztów uzyskania przychodów, mimo że spełniają wymagane warunki.

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

• kto może rozpoznać dodatkowe KUP?

• jakie warunki należy spełnić, aby hipotetyczne odsetki stanowiły KUP?

• jak obliczyć wysokość dodatkowych KUP w pierwszym roku i w kolejnych dwóch latach podatkowych?

• czy dodatkowe KUP mogą być rozpoznawane już na poziomie zaliczek na poczet CIT?

• w którym momencie rozpoznać dodatkowe KUP?

• jak postąpić w przypadku rozliczenia dodatkowych KUP, gdy w kolejnych latach nie zostały spełnione wymagane warunki? Czy w tym zakresie powstaje ryzyko podatkowe w postaci odsetek za zwłokę?

• hipotetyczne odsetki w spółce komandytowej, która z dniem 1.05.2021 roku stała się podatnikiem CIT

• przykładowe kalkulacje

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl