Jak prawidłowo sporządzać ogłoszenia, SIWZ, wezwania i zawiadomienia wykonawców? - Kielce

Zapraszamy na szkolenie pt.

Jak prawidłowo sporządzać ogłoszenia, SIWZ, wezwania i zawiadomienia wykonawców?

Jak uniknąć błędów w dokumentacji postępowania?

RODO w zamówieniach publicznych

Termin: 13 czerwca 2019r.
Miejsce: Kielce
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Szkolenie ma charakter warsztatowy i praktyczny.

Podczas szkolenia wykładowca przedstawi i omówi najważniejsze dokumenty mające zastosowanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego m. in.:

 • SIWZ,
 • ogłoszenia,
 • zawiadomienia i wezwania,
 • protokół postępowania,

zasady ich tworzenia oraz nieprawidłowości występujące w tych dokumentach.

Wykładowca omówi również przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. wprowadzającej przepisy RODO do ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Będąc uczestnikiem szkolenia:

 • nabędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do sporządzania ogłoszeń, SIWZ, informacji o odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania, wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania - w „procedurze odwróconej”,
 • nabędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do sporządzania protokołu postępowania, wezwań i zawiadomień wykonawców,
 • zapoznasz się z najczęściej popełnianym błędami w ogłoszeniach oraz w przypadku zmiany i wyjaśniana treści SIWZ,
 • zapoznasz się, jak stosować przepisy RODO w zamówieniach publicznych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory w wersji edytowalnej:

 • KOMENTARZ „Poprawianie omyłek w ofertach, z uwzględnieniem kosztorysów ofertowych, w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądowym”
 • ZESZYT ORZECZNICZY NR 4 - unikatowa kolejna publikacja zawierająca wykaz najczęściej popełnianych błędów w przetargu nieograniczonym (w postaci e-booka)
 • obowiązujące wzory dokumentów do wykorzystania w przetargu nieograniczonym w wersji edytowalnej z komentarzami (m. in. zawiadomienia, wezwania, zmiany SIWZ)

PROGRAM SZKOLENIA

Jak prawidłowo wypełniać wzory ogłoszeń i zamieszczać ogłoszenia

1. Omówienie zasad zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i publikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Omówienie elementów ogłoszenia o zamówieniu.

3. Obowiązki zamawiającego w przypadku zmiany treści ogłoszenia. 4. Obowiązki zamawiającego w przypadku zmiany treści SIWZ rzutującej na zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

5. Jak wypełniać ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

 • ogłoszenie o zamówieniu,
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
 • ogłoszenie o zmianie umowy.

6. Jak prawidłowo sporządzać wezwania i zawiadomienia wykonawców:

 • wezwanie do uzupełniania, poprawiania i wyjaśniania JEDZ, oświadczeń i dokumentów,
 • wezwanie do rażąco niskiej ceny,
 • wezwanie do wyjaśnienia treści ofert,
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • zawiadomienia o poprawieniu omyłek w ofercie.

Jak prawidłowo wyjaśniać i dokonywać zmian treści SIWZ

7. Różnica między zmianą a wyjaśnianiem treści SIWZ na przykładach zapytań wykonawców z praktyki.

8. Jak formułować dokumenty dotyczące zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ - przykłady.

9. Jakie błędy popełnia się w przypadku sporządzania SIWZ.

10. Obowiązki zamawiającego w przypadku dokonania zmiany i wyjaśniania treści SIWZ.

Jak prawidłowo wypełnić protokół postępowania

11. Omówienie „krok po kroku” sporządzanie protokołu postępowania, z uwzględnieniem podziału zamówienia na części, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

Obowiązki informacyjne zamawiającego

12. Omówienie czynności dokonywanych przez zamawiającego po odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania, wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania - w „procedurze odwróconej”.

13. Jak prawidłowo sporządzać zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty?

14. Postępowanie zamawiającego w związku z wprowadzeniem przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. wprowadzającej przepisy RODO do ustawy - Prawo zamówień publicznych:

 • udostępnianie danych osobowych dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 rozporządzenia RODO
 • jak prowadzić protokół postępowania zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO
 • stosowanie rozporządzenia RODO, a realizacja zasady jawności postępowania
 •  jak udostępniać informacje zawarte w protokole postępowania i załącznikach do protokołu, zawierających dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
 • zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania oraz załącznikach do protokołu
 • jak zamieszczać w umowie postanowień dotyczących weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy, by były one zgodne z rozporządzeniem RODO

Harmonogram

 • 9:00
 • 15:00
Dzień 1

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 13 czerwiec 2019r.
Miejsce: Kielce
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Jak prawidłowo sporządzać ogłoszenia, SIWZ, wezwania i zawiadomienia wykonawców? - Kielce

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl