Kasy fiskalne w działalności gospodarczej podatników VAT

Termin: 04.06.2024
Miejsce: Online
Cena: 449,00 netto od osoby
Trener: Damian Staszak

więcej o Damian Staszak

Film wideo ze szkolenia

Opis szkolenia:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na mocy rozporządzenia wprowadzono jednak szereg wyłączeń od tego obowiązku. Istotne jest, aby poznać zakres poszczególnych zwolnień oraz relacje pomiędzy nimi. Może bowiem okazać się, że podatnik ma prawo do korzystania ze zwolnień, ale wyłącznie dla części transakcji sprzedaży, co jest istotne z perspektywy sankcji za nieewidencjonowanie sprzedaży na kasie. Częstym problemem podatników jest również utrzymywanie kas rejestrujących zainstalowanych wiele lat wcześniej. W trakcie szkolenia omówione zostaną możliwości rezygnacji z wcześniej zainstalowanej kasy. Ponadto w trakcie szkolenia omówione zostaną zasady korzystania z ulgi na zakup kasy oraz zasady korygowania sprzedaży zarejestrowanej na kasie.

Program szkolenia:

 • obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących ze względu na niski obrót (20 tys. zł)
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania w sprzedaży ogółem
 • zwolnienia przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących (czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do Rozporządzenia)
 • zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas dedykowane JST
 • relacje pomiędzy poszczególnymi zwolnieniami
 • kiedy nie można skorzystać ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących?
 • ulga na zakup kasy rejestrującej
 • sankcje z tytułu niezainstalowania kasy rejestrującej pomimo istniejącego obowiązku
 • dopuszczalność rezygnacji z kasy rejestrującej po jej wcześniejszym zainstalowaniu
 • korekta sprzedaży zarejestrowanej na kasie rejestrującej

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl