Likwidacja spółki z o.o. - procedura oraz elementy podatkowe

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 09 czerwca 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Opis szkolenia:

Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych.

W pierwszym bloku omówione zostaną, w sposób chronologiczny, zagadnienia proceduralne związane z likwidacją spółki z o.o.

Poszczególne czynności likwidacyjne przedstawione zostaną w ujęciu praktycznym, tj. ze wskazaniem konkretnych przykładów, wzorów i wskazówek.

Celem tej części szkolenia jest zapoznanie uczestników z kolejnymi czynnościami likwidacyjnymi w sposób umożliwiający wykorzystanie zdobytej wiedzy przy samodzielnej likwidacji spółki z o.o.

Mając na uwadze obrany cel szkolenia, w tym bloku omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • otwarcie likwidacji i powołanie likwidatorów – przykład uchwał
 • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji – zatwierdzenie bilansu otwarcia?
 • rejestracja otwarcia likwidacji w KRS – wzory dokumentów, przykład wypełnienia
 • ogłoszenie MSiG – treść ogłoszenia, wycena ogłoszenia
 • aktualizacja danych w US – aktualizacja NIP-8 i VAT-R?
 • sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji – czy należy zatwierdzić sprawozdanie i złożyć je w KRS?
 • czynności likwidacyjne: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności przysługujących spółce, spłata wszystkich zobowiązań spółki, upłynnienie majątku spółki
 • sporządzanie i składanie rocznych sprawozdań finansowych – czym jest sprawozdanie z działalności likwidatorów?
 • podział majątku między wspólników – czy możliwe jest nieproporcjonalne rozdysponowanie składników majątku?
 • sprawozdanie likwidacyjne – wymagane uchwały, zatwierdzenie, zgłoszenie w KRS
 • wniosek o wykreślenie spółki z KRS – wzory dokumentów i przykład wypełnienia, pozostałe obowiązki informacyjne.

Drugi blok tematyczne obejmuje zagadnienia podatkowe, w szczególności:

 • rozliczanie podatku dochodowego przez spółkę po otwarciu likwidacji,
 • dofinansowanie spółki przez wspólników w celu umożliwienia przeprowadzenia czynności likwidacyjnych – możliwości i opodatkowanie,
 • opodatkowanie majątku, w tym niepieniężnego, otrzymanego przez wspólników po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych – czy przekazanie majątku spółki wspólnikom niesie za sobą skutki w podatku VAT?

Dodatkowo w drugim bloku przedstawione zostaną skutki podatkowe likwidacji spółki niebędącej osobą prawną. Ma to na celu przedstawienie alternatywnego rozwiązania, jakim jest przekształcenie spółki z o.o. w spółkę niebędącą osobą prawną, a następnie likwidacja spółki niebędącej osobą prawną.

W tej części omówione zostaną korzyści, jak i ryzyka związane z wdrożeniem alternatywnego wariantu zakończenia działalności spółki z o.o.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl