Limitowanie wynagrodzeń wypłacanych wspólnikom spółek na estońskim CIT i podmiotom powiązanym - dochód z tytułu ukrytych zysków

BEZPŁATNE WEBINARIUM

Termin: 28.03.2023 r. godz. 9:00

Trener: Damian Staszak

W trakcie webinarium omówiona zostanie jedna z kategorii dochodu z tytułu ukrytych zysków, mianowicie wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 Ustawy o PIT oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Ustawodawca wprowadził zasadę limitowania wysokości wynagrodzeń, w wyniku przekroczenia dopuszczalnego limitu powstanie dochód z tytułu ukrytych zysków.

W trakcie webinarium podjęte zostaną następujące zagadnienia:

• do wynagrodzeń z jakich tytułów ma zastosowanie regulacja?

• na jaki dzień ustalać pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw?

• czy do średniego wynagrodzenia wliczamy wynagrodzenia na rzecz wspólników i podmiotów powiązanych?

• jak ustalać średnie wynagrodzenie z poprzedniego miesiąca? Czy należy patrzeć na moment wypłaty (podejście kasowe), czy też okres, za który naliczane jest wynagrodzenie (podejście memoriałowe)?

• przykład kalkulacji dla wspólnika powołanego do pełnienia funkcji członka zarządu

• przykład kalkulacji dla małżonki wspólnika zatrudnionej na umowie o pracę

• przykład kalkulacji dla córki wspólnika otrzymującej wynagrodzenie z umowy zlecenia

• problematyka limitowania wg przepisów obowiązujących przed 2023 rokiem

Powyższe webinarium jest wstępem do cyklu 4 mini szkoleń:

Estoński CIT – pułapki, czyli jak w praktyce rozliczać, aby nie stracić!

Każde mini SZKOLENIE trwać będzie około 2 godzin. Szkolenia odbywać się będą w odstępach tygodniowych.

Podczas każdego ze szkoleń przedstawiona zostanie problematyka rozliczania spółek na estońskim CIT ze szczególnym uwzględnieniem pułapek oraz miejsc, w których podatnicy popełniają najwięcej błędów.

Pozostałe tematy mini szkoleń:

• Jak ustalić zysk netto w spółce na estońskim CIT?

• Samochody osobowe i inne składniki majątku w spółkach na estońskim CIT

• PIT od dywidend wypłaconych przez spółki na estońskim CIT

• Pożyczki w spółkach na estońskim CIT

Bądź z nami 28 marca. Sprawdź czy taka forma przekazywania wiedzy Ci odpowiada, czyli krótko, szybko i na temat.

Szkolenie Zaczyna się za

Szkolenie Trwa

Kliknij, aby przejść do transmisji