Jak napisać zgodnie z przepisami Pzp specyfikację istotnych warunków zamówienia - Katowice

Termin: 26 września 2019r.
Miejsce: Katowice
Cena: 299,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z tworzeniem SIWZ i załącznikami do SIWZ.

Materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne udzielone uczestnikom szkolenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają przykładowo wypełnione specyfikacje istotnych warunków zamówienia:

 • dla postępowania poniżej progu unijnego i
 • dla postępowania powyżej progu unijnego

z komentarzami do zapisów.

Adresaci szkolenia:

Program szkolenia jest sprofilowany na potrzeby osób odpowiedzialnych za sporządzanie SIWZ.

Uwaga:

Uczestnicy szkolenia otrzymają najnowszy e-book "WSZYSTKO O ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - procedury, orzecznictwo"

Program szkolenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejsze zasady jej tworzenia

 1.  Opis przedmiotu zamówienia a określenie przedmiotu zamówienia - jakich zapisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia unikać w SIWZ.
 2. Nietypowe zapisy dotyczące terminu wykonania.
 3. Jak określać warunki udziału w postępowaniu i jakich zapisów unikać.
 4. Błędy przy wskazaniu wykazu oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 5. Zapisy dotyczące spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.
 6. Jak opisać sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, w zamówieniach z elektronizacją i bez elektronizacji.
 7. Wzorzec formularza oferty.
 8. Zapisy dotyczące wadium.
 9. Jak formułować zapisy dotyczące podmiotów trzecich.
 10. Jakie błędy popełnia się przy opisie sposobu przygotowywania ofert.
 11. Jakie błędy popełnia się przy opisie kryteriów oceny ofert.
 12. Przykłady informacji o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 13. Błędy przy opisie przewidywanych zamówień uzupełniających, które uniemożliwiają ich udzielenie.
 14. Jak opisać wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
 15. Zapisy dotyczące powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi w trakcie realizacji umowy.
 16. Zapisy dotyczące zmian w zawartej umowie.
 17. Wady w wykazach robót, dostaw i usług.
 18. Przykłady wzorców wykazów osób skierowanych do realizacji zamówienia.
 19. Przykłady wykazów wyposażenia.
 20. Wzory oświadczeń.

Harmonogram

 • 9:00
 • 15:00
Dzień 1

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 26 wrzesień 2019r.
Miejsce: Katowice
Cena: 299,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Jak napisać zgodnie z przepisami Pzp specyfikację istotnych warunków zamówienia - Katowice

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl