Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od początku 2022r.

Termin: 17 listopada 2021 r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Zastrzeżenie:

niniejszy program został przygotowany na podstawie projektu ustawy skierowanego do prac parlamentarnych (październik 2021r) i mając na uwadze fakt, że jego ostateczny kształt może ulec zmianie, ostateczna wersja zostanie uwzględniona w treści materiałów przygotowanych na szkolenie.

Opis szkolenia

Zmiany wprowadzane z początkiem 2022r. koncentrują się przede wszystkim na modyfikacjach w obszarze rozliczeń podatków dochodowych, zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak też przedsiębiorców.

Zmianie ulegają nie tylko nominalne kwoty stawek podatku, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale również ustawodawca wprowadza dodatkowe ograniczenia w rozliczeniach przede wszystkim kosztów uzyskania przychodu po stronie podatników.

Szkolenie koncentruje się na najważniejszych zmianach, które bezpośrednio przekładać się będą na rozliczenie podatków dochodowych dla wszystkich grup podatników z początkiem 2022 roku.

 

DODATKOWO ważnym celem szkolenia jest:

  • przekazanie informacji, które pomogą w podjęciu ewentualnej decyzji o ZMIANIE formy prowadzenia działalności, a także
  • pokazanie jak zmniejszyć negatywne skutki wprowadzanych zmian dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Program szkolenia

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

a. Zmiana opodatkowania osób fizycznych wg. tzw. skali (zasady ogólne);

b. Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla w/w podatników;

c. Ulgi związane z rozliczenie podatku w oparciu o skalę podatkową (tzw. ulga dla klasy średniej);

d. Zmiany związane ze wspólnym rozliczeniem małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci;

e. Nowe zwolnienia w art. 21 Ustawy o PIT;

f. Modyfikacje oraz nowe ulgi w podatku PIT (nowa ulga dla osób zmieniających rezydencję podatkową na krajową tzw. ulga na powrót, ulga dot. wpłat na związki zawodowe, zmiany w uldze rehabilitacyjnej, ulga na inwestycje w tzw. alternatywne spółki inwestycyjne);

g. Pozostałe zmiany (ulga na dzieci, exit tax itp.).

h. Zmiany w przepisach o podatku zryczałtowanym.

2. Podatek dochodowy od przedsiębiorców

a. Składka zdrowotna

b. Zmodyfikowane i nowe ulgi podatkowe:

i. zmiany w IP BOX oraz B+R,

ii. ulga marketingowa,

iii. ulga związana ze sprzedażą na rynki zagraniczne i przejmowaniem spółek zagranicznych,

iv. ulga wspierające określone rodzaje działalności (sportowa, kulturalna, naukowa),

v. ulga na ochronę i konserwację zabytków,

vi. ulga na robotyzację,

vii. ulga związana z płatnościami bezgotówkowymi;

c. Ryczałtowy podatek od osób przenoszących rezydencję podatkową z zagranicy;

d. Podatkowe konsekwencje zatrudniania „na czarno”;

e. Nowy obowiązek dokonywania płatności bezgotówkowych w relacjach z konsumentami;

3. Podatek dochodowy od osób prawnych

a. Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych;

b. Przepisy o grupach holdingowych i tzw. ulga konsolidacyjna;

c. Nowe zasady stosowania podatku zryczałtowanego (CIT estoński);

d. Doprecyzowanie definicji rezydenta krajowego (problematyka miejsca wykonywania zarządu);

e. Nowe regulacje wprowadzające opodatkowanie tzw. ukrytej dywidendy;

f. Modyfikacje przepisów dot. transakcji restrukturyzacyjnych (tzw. reorganizacja podmiotów);

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl