Najważniejsze zmiany w przetargach od 1.01.2021 r. - SZKOLENIE DLA WYKONAWCÓW

Zobacz o czym jest to szkolenie

Termin: 27 kwietnia 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Agnieszka Szajkowska

Trener, Prawnik
Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 14 lat.
Wieloletni pracownik administracji samorządowej oraz rządowej. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie m.in. w: wprowadzaniu procesów zakupowych, planowaniu zamówień publicznych czy przygotowywaniu dokumentacji przetargowych. Uczestniczyła w dużych projektach infrastrukturalnych i kilkuset postępowaniach, w większości o wartościach powyżej tzw. progów unijnych.
Autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych oraz szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.
Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.


więcej o Agnieszka Szajkowska

Opis szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do udziału w postępowaniu na gruncie nowych przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz profesjonalnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami sporządzenia oferty przetargowej.

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie:

  • przystąpienia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • prawidłowego korzystania z przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • prawidłowego sporządzania oraz podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym oraz podpisem osobistym,
  • najczęstszych błędów Wykonawców popełnianych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Szkolenie pozwoli Uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do przygotowania się do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz właściwego, bezbłędnego sporządzania ofert i innych dokumentów wymaganych przez Zamawiających.

Ramowy program szkolenia:

Etap I: przed złożeniem oferty:

1. Prawo zamówień publicznych na nowo, omówienie najważniejszych zmian z punktu widzenia Wykonawców

2. Zmiany w zasadach udzielania zamówień publicznych

3. Konsultacje rynkowe przed rozpoczęciem procedury

4. Specyfikacja Warunków Zamówienia, najważniejsze zmiany

5. Opis potrzeb i wymagań – współdziałanie Wykonawcy oraz Zamawiającego przy tworzeniu Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Etap II: złożenie oferty

1. Elektroniczna forma komunikacji

2. Jak przygotować się do złożenia oferty wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

3. Podpis w formie elektronicznej a w postaci elektronicznej – Jak złożyć ofertę KROK PO KROKU?

4. Jak podpisywać ofertę oraz dokumenty składane w postępowaniu wg ostatniego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

5. Komunikacja ustna? Czy jest dozwolona w postępowaniu wg nowej ustawy

Etap III: Postępowanie

1. Krótka analiza trybów udzielania zamówień publicznych wg nowej ustawy

2. Podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe

3. Potencjał Konsorcjum wg nowej ustawy

4. Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie

5. Podwykonawcy. Kiedy Zamawiający może ograniczyć zakres podwykonawstwa lub żądać zmiany podwykonawcy?

6. Zmiany w wadium

7. Jaki jest termin na zadawanie pytań w postępowaniu?

8. Termin związania ofertą

9. Odrzucenie oferty i wykluczenie z postępowania. Jak tego uniknąć?

Etap IV: Umowa w sprawie zamówienia publicznego

1. Klauzule abuzywne w umowach w sprawie zamówienia publicznego

2. Waloryzacja umów w sprawie zamówienia publicznego

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4. Kiedy możemy zmienić umowę?

5. Co się zmieni w postępowaniu odwoławczym i jakie są jego koszty?

6. Postępowanie skargowe oraz wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych

7. Pozasądowe rozstrzyganie sporów między Wykonawcą a Zamawiającym.

Informacje organizacyjne

Termin: 27 kwiecień 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

  • dostęp do szkolenia on-line
  • materiały szkoleniowe
  • możliwość zadawanie pytań na czacie
  • imienny certyfikat uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl