Ochrona środowiska w firmie, czyli nowa gospodarka odpadami oraz emisje do powietrza - Wrocław

Termin: 12 września 2019r.
Miejsce: Wrocław
Cena: 499,00 netto od osoby
Trener: Kamil Zięba

Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska w zakładach przemysłowych oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania Środowiskowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant i wykładowca w Katedrze Pracy i Stosunków Przemysłowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca ds. CSR w obszarze m. in. ochrony środowiska przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej o Kamil Zięba

Film wideo ze szkolenia

Opis:

Ostatni rok przyniósł wiele zmian w prawie odpadowym. Nowelizacja ustawy o odpadach (i ustaw powiązanych) wpływa znacząco na prowadzenie działalności gospodarczej w jakikolwiek sposób związanej z gospodarką odpadami.

Chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę na nowe kwestie wpływające na prowadzenie działalności wynikające ze zmian w ustawach regulujących działalność przedsiębiorców:

 • Rygory natychmiastowego wykonania wstrzymania działalności i wyłączenia zastosowania możliwości odwołania się do sądów
 • Bardzo szeroki zakres uprawnień dla organów kontrolnych (w tym kontrole interwencyjne, nocne, finansowe, sieciowe, międzywojewódzkie)
 • Wpływ nowelizacji na działalność instalacji posiadających pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie – obowiązek aktualizacji
 • Nowe wysokości kar wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz z ustawy o odpadach
 • Wymagania i nowe ograniczenia w zakresie magazynowania odpadów
 • Zmieniony zakres uprawnień dla kontroli prowadzonych przez WIOŚ oraz nowe kontrole Państwowej Straży Pożarnej
 • Obowiązek wykonania operatu przeciwpożarowego (konieczny dla niektórych grup gospodarujących odpadami)
 • Obowiązek ustanowienia zabezpieczeń z tytułu zbierania i przetwarzania odpadów
 • Obowiązkowy monitoring wizyjny i transmisja w czasie rzeczywistym do organów kontrolnych
 • Nowe zasady uznawania odpadów za produkt uboczny – decyzja zamiast zgłoszenia
 • Obowiązek składania zaświadczeń o niekaralności do wniosków o decyzje
 • Rejestr BDO – obowiązek umieszczania numeru, aktualizacji danych, nowe przepisy karne
 • Nowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów

Mamy świadomość, że powyższe zmiany wpływają znacząco na działalność firm:

 • wytwarzających odpady (rozpak, procesy przepakowywania, magazynowanie, produkcja produktów w opakowaniach i opakowań)
 • magazynujących odpady
 • zbierających odpady
 • przetwarzających odpady
 • transportujących odpady.

Program:

Część I: Gospodarka odpadami

 • rewolucja w ewidencji i sprawozdawczości od 2020 r. wg projektu zmiany ustawy o odpadach
 • ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO od 2020 r.
 • obligatoryjny monitoring miejsc magazynowania odpadów,
 • zakres obligatoryjnego dostosowania decyzji w zakresie gospodarki odpadami w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie zmiany ustawy o odpadach,
 • skrócenie czasu magazynowania odpadów,
 • limity zbieranych odpadów,
 • niezapowiedziane kontrole WIOŚ i straży pożarnej przed wydaniem i zmianą większości decyzji w -gospodarce odpadami,
 • obowiązkowe zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami – kto będzie musiał wpłacić depozyt lub wykupić ubezpieczenie,
 • łatwiejsze wstrzymanie działalności przez WIOŚ,
 • uzyskiwanie decyzji w gospodarce odpadami (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie) krok po kroku wg znowelizowanych zasad,
 • nowy rodzaj decyzji - decyzja o uznaniu za produkt uboczny,
 • nowe wyższe kary w gospodarce odpadami, w tym w transporcie odpadów
 • wypełnianie karty ewidencji odpadów krok po kroku,
 • ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją.
 • przekazywanie odpadów osobom fizycznym, profesjonalnie i nieprofesjonalnie zbierającym odpady.

Część II: Emisje do powietrza

 • Omówienie najnowszych zmian w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska
 • Jak sprawdzić, czy w naszym zakładzie występuje emisja wymagająca zgłoszenia lub pozwolenia?
 • Kiedy należy zarejestrować się Centralnym Rejestrze Operatorów (obowiązek posiadaczy klimatyzacji i systemów chłodniczych)?
 • Źródła emisji zorganizowanej i niezorganizowanej w przedsiębiorstwie
 • Instalacje, źródła, emitory, emisje – analiza struktury technologicznej w zakładach.
 • Zmiana pozwolenia lub zgłoszenia - kiedy jest konieczna?
 • Obowiązki wynikające ze zgłoszeń i pozwoleń.
 • Analiza instalacji, których eksploatacja powoduje emisje do powietrza. Przykłady praktyczne
 • Obowiązki monitoringowe związane z oddziaływaniem zakładu na środowisko (obowiązek prowadzenia pomiarów emisyjnych, obowiązek stosowania metodyk referencyjnych)
 • Kiedy instalację należy zgłosić, a kiedy należy uzyskać pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza? - szczegółowe wyjaśnienie
 • Obliczenia emisji w praktyce – przykłady wyliczeń
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska - zmiany od 2020 r.
 • Raportowanie KOBIZE

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
Ochrona środowiska w firmie, czyli nowa gospodarka odpadami oraz emisje do powietrza - Wrocław
Galeria
Ochrona środowiska w firmie, czyli nowa gospodarka odpadami oraz emisje do powietrza - Wrocław
Galeria
Ochrona środowiska w firmie, czyli nowa gospodarka odpadami oraz emisje do powietrza - Wrocław

Informacje organizacyjne

Termin: 12 wrzesień 2019r.
Miejsce: Wrocław
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl