Odroczony podatek dochodowy

Termin: 12 lipca 2023 r. (od 08:30 do 13:30)
Miejsce: Online
Cena: 399,00 netto od osoby
Trener: Arkadiusz Szulc

absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

więcej o Arkadiusz Szulc

Opis:

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie jednej z trudniejszych kategorii w rachunkowości, tj. odroczonego podatku dochodowego – zasad jego funkcjonowania, sposobu naliczania i ewidencji.

Podczas szkolenia oprócz zagadnień teoretycznych zostanie zrealizowane wiele przykładów praktycznych w postaci księgowań na kontach.

Program szkolenia:

1. Omówienie zdarzeń gospodarczych, które inaczej klasyfikuje się i rozlicza z punktu widzenia prawa podatkowego, a inaczej według ustawy o rachunkowości.

2. Wyjaśnienie zasad powstania różnic przejściowych oraz trwałych.

3. Przedstawienie sposobu powstania rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego oraz jego prezentacja na kontach i w sprawozdaniu finansowym.

4. Księgowanie najczęściej występujących w praktyce przypadków odroczonego podatku dochodowego – przykłady praktyczne.

Informacje organizacyjne

Termin: 12 lipiec 2023r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Materiały video po szkoleniu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl