Opodatkowanie inwestycji w nieruchomości - Poznań

Termin: 15 lipca 2019
Miejsce: Poznań
Cena: 449,00 netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

- przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Dla kogo jest to szkolenie:

Szkolenie jest dedykowane zarówno do osób, które planują rozpocząć inwestycje w nieruchomości, jak też obecnych inwestorów. Przepisy oraz interpretacje zmieniają się bowiem na tyle szybko, że bieżące działania także powinny być monitorowane w kontekście aktualnej praktyki stosowania przepisów podatkowych.

Program szkolenia obejmuje swoim zakresem także rozliczenia inwestycji w nieruchomości, a tym samym główni księgowi oraz pracownicy działów księgowości i biur rachunkowych znajdą odpowiedzi na pytania, z którymi na co dzień się zmagają prowadząc ewidencje podatkowe i księgowe swoich kontrahentów.

Film wideo ze szkolenia

Opis szkolenia:

Zawirowania na rynku finansowym, w tym nieudane inwestycje w złoto oraz obligacje, w naturalny sposób tworzą z nieruchomości inwestycje obarczone relatywnie niskim ryzykiem.

Moduł poświęcony opodatkowaniu nieruchomości jest odzwierciedleniem coraz częstszej praktyki nabywania przez podatników nieruchomości z zamiarem ich wynajmu lub dalszej odsprzedaży.

Ostatnie lata pokazują, że zjawisko to zostało dostrzeżone także przez ustawodawcę, który w 2018r. wprowadził nowy podatek obejmujący wybrane nieruchomości przeznaczone pod wynajem, a od początku 2019r. regulacje te w sposób istotny zostały rozszerzone.

W chwili obecnej problematyka nieruchomości jest jedną z najszerzej uregulowanych przez krajowy system podatkowy, a zwiększająca się liczba wynajmujących prowadzi do wzrostu po ich stronie ryzyka stosowania prawidłowych rozliczeń.

Stąd też niezbędne jest w tym zakresie uzupełnienie, poszerzenie i aktualizacja wiedzy wśród osób, które na co dzień takie transakcje rozliczają.

Najczęściej inwestycje w nieruchomości angażują duże środki finansowe. Błędy, które mogą się pojawić dotyczą zarówno strat w wymiarze finansowym, ale również skutkować mogą dużym obciążeniem podatkowym. Każdorazowo podatek jest liczony od wartości transakcji, która przy nieruchomościach jest zawsze wysoka.

Należy pamiętać, że wynajem oraz obrót nieruchomościami nie jest precyzyjnie regulowany przepisami podatkowymi. Często inwestorzy są przekonani, że podejmują działania jako osoby prywatne, a organy podatkowe traktują ich jako przedsiębiorców nakładając duże kwoty podatków. Co więcej, nie zawsze prawidłowo kwalifikowana jest stawka podatku VAT przy wynajmie lub sprzedaży. A opodatkowanie sprzedaży nieruchomością stawką podstawową albo zwolnioną może prowadzić do różnicy w cenie w wysokości prawie ¼ wartości transakcji !

Program:

1) Zakres podatków dotyczący zakupu, wynajmu i sprzedaży nieruchomości

 • Podatki dochodowe i przychodowe;
 • Podatek VAT a PCC
 • Podatek od nieruchomości
 • Odpowiedzialność nabywcy i posiadacza nieruchomości
 • Odpowiedzialność osób trzecich

W tej części omówione zostaną kategorie podatków, które dotyczą nieruchomości w Polsce. Warto wskazać, że w okresie ostatnich kilku lat pojawiły się nowe podatki oraz przybyło nowych obciążeń przy obrocie i wynajmie nieruchomości. Jest to istotna kwestia dla inwestorów, gdyż wpływa na opłacalność ich działań.

2) Podatek dochodowy przy nabyciu i zbyciu nieruchomości

 • Nabycie nieruchomości do celów prywatnych i do celów działalności gospodarczej – ewidencja środków trwałych;
 • Koszty uzyskania przychodu – odpisy amortyzacyjne i ich rodzaje;
 • Zbycie przez osobę prywatną – cele mieszkaniowe uprawniające do ulgi;
 • Rozliczenie podatku przy zbyciu

Obrót nieruchomościami wymaga przygotowania się na potrzeby podatkowe. Decyzje o sposobie rozliczeń powinny zapaść zanim inwestor zakupi lokale, budynki lub grunty. Będzie to miało bowiem odzwierciedlenie przy zakresie opodatkowania związanego ze sprzedażą takich nieruchomości w przyszłości. W tej części wskażemy, jakie elementy i czynniki powinny być brane pod uwagę przypadku podejmowania decyzji o sposobie i charakterze inwestycji w nieruchomości.

3) Wynajem nieruchomości w podatkach dochodowych i przychodowych

 • Metody opodatkowania wynajmu nieruchomości;
 • Najem prywatny – podatek przychodowy
 • Rozliczenie wynajmu w podatku dochodowym – zasady ogólne i działalność gospodarcza
 • Karta podatkowa a wynajem nieruchomości

Regulacje w podatkach dochodowych oraz przychodowych wprowadzają ponad sześć metod łączenia przychodów z wynajmu z innymi dochodami. Dla podatników niezwykle istotna jest prawidłowa kwalifikacja, w jaki sposób taki wynajem będzie rozliczany. W tej części bowiem szczególny nacisk położony zostanie na minimalizację ryzyka podatkowego takich działań, które ze względu na nieprecyzyjność przepisów, jest obecnie w Polsce wysokie.

4) Podatek VAT i PCC przy zbyciu i nabyciu nieruchomości

 • Podatek VAT i PCC – kiedy wybrać opcję opodatkowania podatkiem VAT ?
 • Pierwsze zasiedlenie a zbycie nieruchomości;
 • Zbycie nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 • Konsekwencje zwolnienia przy zbyciu nieruchomości – proporcja;

Podobnie jak w przypadku podatków dochodowych, podatki obrotowe również istotnie wpływają na sposób rozliczenia całej transakcji. Warto wskazać, że w okresie ostatniego roku w sposób diametralny zmieniła się interpretacja pojęcia „pierwszego zasiedlenia” w przepisach o podatku VAT, mimo braku nowelizacji samej ustawy. Obecne stanowisko sądów i organów podatkowych jest dużo bardziej liberalne niż miało to miejsce wcześniej. Między innymi takie zagadnienia poruszane będą w tej części szkolenia, aby przekazać wiedzę o bieżących interpretacjach obowiązujących przepisów.

5) Podatek VAT a wynajem nieruchomości

 • Zwolnienie fakultatywne i obligatoryjne przy wynajmie;
 • Stawki przy wynajmie nieruchomości – różnica pomiędzy 8% i ZW przy wynajmie na cele mieszkaniowe;
 • Faktura czy rachunek przy wynajmie ?
 • Wynajem przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a inne transakcje związane z tą działalnością;

Wynajmując nieruchomości podatnicy mogą stosować aż trzy różne stawki podatku VAT. Wpływa to ostatecznie zarówno na opłacalność takiego wynajmu, ale brak precyzyjnych kategorii różnicujących zasady stosowania każdej z tych stawek, skutkuje znacznym ryzykiem podatkowym prowadzonego wynajmu nieruchomości. W tej części spotkania zaprezentowane zostaną przesłanki i czynniki, które każdy podatnik powinien mieć na uwadze w przypadku wynajmu nieruchomości.

6) Przykład kalkulacji opłacalności zakupu nieruchomości na przykładzie metody NPV

 • Elementy składowe przepływu pieniężnego przy zakupie i wynajmie nieruchomości;
 • Inwestycja finansowa a rzeczowa – różnice i podobieństwa;
 • Wpływ metody kalkulacji w podatkach dochodowych na opłacalność transakcji;
 • Case study

W praktyce najczęściej pada pytanie, w jaki sposób można opodatkować inwestycję w nieruchomości, aby była najbardziej opłacalna finansowo ? W tej części, przy wykorzystaniu instrumentów zarządzania finansami przedsiębiorców, zostaną zaprezentowane przykłady kalkulacji związanych z opłacalnością wynajmu nieruchomości. Szczególna uwaga poświęcona zostanie czynnikom, które kształtują koszty wynajmu, co ostatecznie przesądza o opłacalności finansowej takich inwestycji.

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
Opodatkowanie inwestycji w nieruchomości - Poznań
Galeria
Opodatkowanie inwestycji w nieruchomości - Poznań
Galeria
Opodatkowanie inwestycji w nieruchomości - Poznań

Informacje organizacyjne

Termin: 15 lipiec 2019r.
Miejsce: Poznań
Cena: 449,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl