PODATEK DOCHODOWY - OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 20 października 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 349,00 zł netto
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Opis szkolenia:

Przy dokonywaniu transakcji z podmiotami zagranicznymi istotna jest znajomość postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niektóre transakcje przeprowadzone przez krajowych rezydentów podatkowych skutkować będą bowiem obowiązkiem zapłaty podatku u źródła za granicą, inne zaś wywołają konieczność pobrania podatku u źródła na terytorium kraju.

Szkolenie poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom związanym z identyfikowaniem obowiązku pobrania lub zapłaty podatku u źródła, rozliczaniem podatku u źródła oraz metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Ponadto w trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka dotycząca Exit Tax oraz dodatkowo przedstawione zostaną przewidywane skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na płaszczyźnie podatków dochodowych.

Zakres przedmiotowy szkolenia stanowi zatem kompleksowe podjęcie tematu związanego z rozliczaniem transakcji transgranicznych.

Program szkolenia:

1) Ograniczony obowiązek podatkowy a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

  • źródła międzynarodowego prawa podatkowego
  • dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła na gruncie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz UPO - relacje między przepisami krajowymi a umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • rezydencja podatkowa - ustalanie i wpływ na rozliczanie podatku u źródła, zmiana rezydencji w trakcie roku, certyfikat rezydencji

2) Dochody z działalności gospodarczej - zagraniczny zakład

• zasady ogólne opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

zagraniczny zakład - definicja, istota, przykłady

• określanie dochodu zagranicznego zakładu

3) Dochody pasywne

dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne jako dochody pasywne

• zwolnienie z opodatkowania podatkiem u źródła dochodów pasywnych na podstawie implementowanych do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych - przesłanki zastosowania zwolnienia

• zasady opodatkowania przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

• klauzula beneficial owner jako warunek zwolnienia dochodów pasywnych z opodatkowania podatkiem u źródła lub zastosowania stawki obniżonej

4) Dochody ze zbycia majątku

opodatkowanie dochodów z nieruchomości

• opodatkowanie dochodów z praw majątkowych

• opodatkowanie dochodów z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu

• opodatkowanie dochodów z przeniesienia własności pozostałych składników majątku

5) Zagraniczne dochody z pracy

• zasady ogólne opodatkowania

• klauzula delegacyjna - przesłanki wyłączenia opodatkowania podatkiem u źródła

• wynajem pracowników a opodatkowanie podatkiem u źródła - szczególne postanowienie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Niemcami

• przykłady praktyczne

6) Metody unikania podwójnego opodatkowania

• metoda wyłączenia z progresją (metoda zwolnienia) - istota metody na przykładzie

• metoda kredytu podatkowego (metoda zaliczenia) - istota metody na przykładzie

abolicja podatkowa - możliwość zastosowania metody innej niż przewidziana w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania

• kierunki zmian metod unikania podwójnego opodatkowania w zawartych przez Polskę umowach

7) Podatek u źródła

pobór i zapłata podatku

•obowiązki sprawozdawcze oraz obowiązki informacyjne płatnika

klauzula ubruttawiająca

8) Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (Exit Tax)

9) BREXIT - konsekwencje w rozliczeniach podatku dochodowego dla podatników krajowych dokonujących transakcji z przedsiębiorcami z Wielkiej Brytanii

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl