PODATEK VAT ORAZ PODATEK DOCHODOWY - ZAGADNIENIA KONTROWERSYJNE W ŚWIETLE AKTUALNEJ PRAKTYKI ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZNICTWA SĄDÓW

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 10 listopada 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Opis szkolenia:

Szkolenie w całości poświęcone zostanie zagadnieniom kontrowersyjnym związanym z rozliczaniem podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Program szkolenie zostanie poszerzony o zagadnienia, które na moment jego odbycia wywoływać będą praktyczne problemy w zakresie rozliczeń podatkowych.

Istotą szkolenie jest przedstawienie uczestnikom obszarów kontrowersyjnych oraz wskazanie sposobu postępowania, które to doprowadzi do zminimalizowania ryzyka podatkowego.

Program szkolenia:

1) Podatek VAT:

• podmioty powiązane na gruncie ustawy o VAT – ryzyko związane z zastosowaniem ceny nierynkowej

• ulga na złe długi w świetle orzecznictwa TSUE – niedozwolone ograniczanie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi przez polskiego ustawodawcę

•  czy małżonkowie prowadzący niezależne JDG mogą dokonywać między sobą transakcji opodatkowanych VAT? – problematyka zagadnienia w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

• JPK_VAT po zmianach z 2020 roku – kontrowersyjne zagadnienia

• refakturowanie usług – istota, skutki w VAT oraz możliwość doliczania marży przy refakturowaniu

• anulowanie faktury - dopuszczalność i zasady stosowania

• korekty "do zera" – dopuszczalność i zasady stosowania

• „puste” faktury – ryzyko z perspektywy podatników

• mechanizm podzielonej płatności – problematyka stosowania MPP

• świadczenia złożone a stawka podatku - praktyczne przykłady

• WIS jako forma ograniczenia ryzyka podatkowego w świetle zmian na rok 2021 – co z dostosowaniem załącznika nr 15 do nomenklatury scalonej (CN)

2) Podatek dochodowy:

• transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi - informacja TPR jako narzędzie wykorzystywane do typowania podatników, u których zostanie przeprowadzona kontrola

• odsetki jako KUP – skutki błędnie implementowanej dyrektywy unijnej

• świadczenia pracownicze, w tym rozliczenia podatkowe świadczeń pracowniczych w postaci: pakietów medycznych, kart MultiSport, zawartych lub odnowionych polis ubezpieczeniowych, zwrotu wydatków na okulary, odzieży służbowej oraz pojazdów prywatnych wykorzystywanych przez pracowników do celów działalności pracodawcy

• wydatki na imprezy okolicznościowe jako KUP pracodawcy

•  sprzedaż oraz wynajem nieruchomości – granica pomiędzy transakcjami prywatnymi a działalnością gospodarczą w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

•  spółki jawne jako podatnicy CIT - luki w przepisach uniemożliwiające spełnienie warunku wyłączającego stosowanie w stosunku do spółek przepisów ustawy o CIT

• „biała lista” podatników VAT – ograniczenie możliwości rozliczania KUP przy płatnościach na rzecz podatników spoza listy

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl