PODATEK VAT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 27 września 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Opis szkolenia:

Podatek VAT stanowi główne źródło krajowych wpływów budżetowych. Z tego powodu organy podatkowe, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, nieustannie monitorują prawidłowość rozliczeń dokonywanych przez podatników.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie tych zagadnień związanych z podatkiem VAT, które z uwagi na liczne zmiany legislacyjne i stopień skomplikowania generują najwięcej wątpliwości wśród podatników.

Materiały szkoleniowe przygotowane są w oparciu o aktualne interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz wyroki sądów administracyjnych, dzięki czemu uczestnicy na podstawie rzeczywistych stanów faktycznych poznają istotę problemu i prawidłowe rozliczenie omawianych zagadnień. Dzięki przywołanym w trakcie szkolenia przykładom uczestnicy poszerzą wiedzę na temat rozliczania podatku VAT nie tylko w ujęciu teoretycznym, lecz przede wszystkim w ujęciu praktycznym.

Program szkolenia:

1) Czynności podlegające opodatkowaniu oraz moment powstania obowiązku podatkowego:

• odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynności opodatkowane

• nieodpłatne przekazanie towarów jako czynność opodatkowana - prezenty o małej wartości oraz próbki

• nieodpłatne świadczenie usług oraz użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa do celów innych niż działalność gospodarcza jako czynności opodatkowane - przykłady

• moment powstania obowiązku podatkowego - rozpoznawanie obowiązku podatkowego na przykładach

2) Podatek naliczony:

• należyta staranność a prawo do odliczenia podatku naliczonego

• moment odliczenia podatku naliczonego

•  aktualne problemy związane z odliczaniem podatku naliczonego

3) System korekt podatku naliczonego:

• proporcja przy rozliczaniu VAT - zasady ogólne

•  korekty roczne i korekty jednorazowe - zakres korekt, moment i zasady ich rozliczania

• korekta na przykładzie podatnika realizującego jednocześnie czynności zwolnione i opodatkowane

• korekta związana ze zmianą przeznaczenia nabytych towarów i usług na przykładzie podatnika rezygnującego ze zwolnienia podmiotowego

•  korekta związana ze sprzedażą nieruchomości w praktyce

4) Fakturowanie i korygowanie błędów:

• elementy faktury – treść faktury w ujęciu praktycznym

• noty korygujące i faktury korygujące - zasady korygowania faktur w roku 2021

• korekty zbiorcze w roku 2021 na przykładzie przyznanych rabatów oraz premii pieniężnych

• duplikat faktury - relacje do faktury pierwotnej i moment odliczenia podatku naliczonego

•  faktury zaliczkowe i faktury rozliczeniowe - przykłady dokumentowania świadczeń

5) Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych przy wykorzystaniu kas rejestrujących:

• obowiązek posiadania kasy rejestrującej

• zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych przy użyciu kas rejestrujących

• kasy on-line oraz kasy w formie oprogramowania

• korygowanie zdarzeń gospodarczych zaewidencjonowanych przy użyciu kasy rejestrującej

• paragony fiskalne jako faktury uproszczone

6) Sankcje związane z nieprawidłowym rozliczaniem podatku VAT, w tym. m.in. zasady ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl