Kurs Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków

Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków

            Jak rozliczać podatki dochodowe i VAT w 2021 roku w kontekście zmian w przepisach, najnowszych wyroków oraz nowych interpretacji Ministerstwa Finansów   z uwzględnieniem zmian wprowadzanych przez POLSKI ŁAD?

Kurs z zakresu podatków, (od września do grudnia) połączony z opieką merytoryczną nad Uczestnikami.

Startujemy 27 września 2021

tekst alternatywny

Zajmujesz się rozliczeniami podatkowymi?

Wszystko wskazuje na to, że nasz Ustawodawca zafunduje Ci od Nowego Roku kolejne bardzo istotne zmiany związane z rozliczeniami podatkowymi zwane POLSKIM ŁADEM

Zmiany mają być dogłębne i bardzo szerokie – niespotykane dotychczas.

Większość tych zmian dla osób prowadzących firmy będzie bardzo niekorzystna.

 

 

A Ty jako osoba rozliczająca podatki będziesz musiała umieć wytłumaczyć Twoim Klientom co się tak właściwie zmieni i jaki to będzie miało na nich wpływ. 


JUŻ TERAZ NALEŻY TYM SIĘ
ZAINTERESOWAĆ, ABY W MIARĘ SZYBKO DOSTOSOWAĆ FIRMY DO NOWYCH WYMAGAŃ I EWENTUALNIE DOKONAĆ ZMIAN, KTÓRE ZMINIMALIZUJĄ NOWE OBCIĄŻENIA.

Dodatkowo, patrząc na zmiany, które były wprowadzane do tej pory czeka nas chaos, interpretacje, które nie będą spójne oraz KONTROLE, które będą badały wprowadzanie NOWEGO ŁADU.

Już teraz, coraz więcej osób musi korygować wcześniej przygotowane rozliczenia podatkowe, gdyż interpretacje, którymi posługiwali się jeszcze miesiąc wcześniej już zostały zmienione.

Udział w pojedynczych szkoleniach, czy śledzenie zmian na portalach tematycznych

 

to już niestety nie wystarcza!

 

Praca w ciągłym stresie oraz walka z czasem (aby zdążyć zrobić rozliczenie roczne, aby zdążyć wyliczyć podatek dochodowy i VAT za dany miesiąc, aby być na bieżąco z przepisami, które się zmieniają) powoduje spadek motywacji w tym co się robi, poczucie beznadziei i strach.

 

A Wy macie przecież TYLKO rozliczać podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami!

Dlatego My proponujemy Wam nowe rozwiązanie.

Udział w kursie:

Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków

 

Podczas którego zdobędziecie kompendium wiedzy na temat bieżących zasad rozliczania podatków, z drugiej zaś strony przygotujemy Was do wdrożenia NOWYCH przepisów związanych z POLSKIM ŁADEM

To co Wam proponujemy, to:

 • doskonały sposób na aktualizację posiadanej wiedzy, dzięki doborowi tematów szkoleń, gdzie obok szkoleń dotyczących ZMIAN w podatkach dochodowych i podatku VAT, są szkolenia odnoszące się do konkretnych zagadnień, kończąc na zagadnieniach ogólnych typu ROZLICZANIE VAT w świetle aktualnego orzecznictwa.
 • opieka merytoryczna nad Uczestnikami podczas trwania kursu.

  • Szczególnie potrzebna teraz, kiedy to przepisy podatkowe w ostatnim czasie tak często i w takim zakresie się zmieniają. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, gdzie będziesz potrzebował zadać pytanie ekspertowi, aby wyjaśnić swoje wątpliwości. Podczas każdego ze szkoleń będzie wydzielony czas na zadanie Prowadzącemu nurtujących Was pytań.

 • nagrania WIDEO, czyli po każdym ze szkoleń otrzymasz za DARMO dostęp do jego wideo wersji. Będziesz mógł bez przeszkód na nowo przeanalizować trudne zagadnienie lub te, które wymagają szczególnej uwagi.

Czyli proponujemy Wam udział w kursie, który:

 • składa się z 7 szkoleń online,
 •  realizować będziemy go od maja do listopada, w sumie 7 dni po 6 godzin + konsultacje.

 

Kurs trwa od września do grudnia, ponieważ chcemy objąć Was OPIEKĄ MERYTORYCZNĄ.

Podczas trwania kursu będziecie informowani o:

 • wszelkich zmianach, które będą wchodziły w życie,
 • każdej nowej interpretacji, która będzie wpływać na rozliczenia podatkowe, a dzięki możliwości zadawania niezliczonej ilości pytań, będziecie mogli rozwiązywać problematyczne sytuacje, które na pewno będą miały miejsce podczas wdrażania nowych przepisów lub kiedy pojawią się problemy związane z rozliczeniem transakcji kontrowersyjnych.

Wszystko po to:

 • aby praca stała się dla Was mniej skomplikowana,
 • abyście zaoszczędzili czas na szukanie rozwiązań Waszych problemów,
 • abyście poczuli się bardziej bezpieczni, gdyż będziecie mieli świadomość, że jakby co jest ktoś do kogo można zwrócić się o pomoc – BEZCENNE!!!

To najkrótsza i najprostsza droga do zapanowania nad „światem podatków”.

Dla kogo jest ten kurs:

 • dla osób rozliczających zawodowo podatki,
 • dla księgowych pracujących w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • dla właścicieli oraz pracowników BIUR RACHUNKOWYCH,
 • dla wszystkich tych, którzy zobowiązani są być EKSPERTAMI do spraw rozliczeń podatkowych.

Tematy poszczególnych szkoleń wchodzących w skład kursu:

1. Podatek vat w transakcjach krajowych

2. Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych po zmianach związanych z E-COMMERCE

3. Podatek dochodowy - rozliczenia krajowe

4. Podatek dochodowy - opodatkowanie dochodów transgranicznych

5. Podatek vat oraz podatek dochodowy – zagadnienia kontrowersyjne w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów

6.Spółka komandytowa po zmianach z 2021r.

7. Zmiany podatkowe w roku 2022

Dokonaj najlepszego wyboru dla siebie.

Oceń, czy potrzebujesz wsparcia, takiego jakie chcemy Ci dać.

Dołącz do Uczestników kursu >>>>>

Termin: 27 września 2021 r.
30 września 2021 r.
07 października 2021 r.
28 października 2021 r.
10 listopada 2021 r.
26 listopada 2021 r.
08 grudnia 2021 r.
Miejsce: Online
Cena: 2.443,00 zł netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Masz jakieś pytania ?

Napisz do nas na adres:

szkolenia.rp@szkoleniaekspert.pl

lub zadzwoń: 59 822 34 56

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU:

PODATEK VAT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH

Termin: 27.09.2021

Podatek VAT stanowi główne źródło krajowych wpływów budżetowych. Z tego powodu organy podatkowe, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, nieustannie monitorują prawidłowość rozliczeń dokonywanych przez podatników.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie tych zagadnień związanych z podatkiem VAT, które z uwagi na liczne zmiany legislacyjne i stopień skomplikowania generują najwięcej wątpliwości wśród podatników.

Materiały szkoleniowe przygotowane są w oparciu o aktualne interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz wyroki sądów administracyjnych, dzięki czemu uczestnicy na podstawie rzeczywistych stanów faktycznych poznają istotę problemu i prawidłowe rozliczenie omawianych zagadnień.

Dzięki przywołanym w trakcie szkolenia przykładom uczestnicy poszerzą wiedzę na temat rozliczania podatku VAT nie tylko w ujęciu teoretycznym, lecz przede wszystkim w ujęciu praktycznym.

Program szkolenia:

1) SLIM VAT 2, czyli zmiany w podatku VAT obowiązujące od października 2021 r.

2) Czynności podlegające opodatkowaniu oraz moment powstania obowiązku podatkowego:

 •  odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynności opodatkowane
 • nieodpłatne przekazanie towarów jako czynność opodatkowana - prezenty o małej wartości oraz próbki
 • nieodpłatne świadczenie usług oraz użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa do celów innych niż działalność gospodarcza jako czynności opodatkowane - przykłady
 • moment powstania obowiązku podatkowego - rozpoznawanie obowiązku podatkowego na przykładach

3) Podatek naliczony:

 • należyta staranność a prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • moment odliczenia podatku naliczonego
 • aktualne problemy związane z odliczaniem podatku naliczonego

4) Fakturowanie i korygowanie błędów:

 •  elementy faktury – treść faktury w ujęciu praktycznym
 •  noty korygujące i faktury korygujące - zasady korygowania faktur w roku 2021
 • korekty zbiorcze w roku 2021 na przykładzie przyznanych rabatów oraz premii pieniężnych
 • duplikat faktury - relacje do faktury pierwotnej i moment odliczenia podatku naliczonego
 • faktury zaliczkowe i faktury rozliczeniowe - przykłady dokumentowania świadczeń

5) Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych przy wykorzystaniu kas rejestrujących:

 •  obowiązek posiadania kasy rejestrującej
 •  zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych przy użyciu kas rejestrujących
 •  kasy on-line oraz kasy w formie oprogramowania
 •  korygowanie zdarzeń gospodarczych zaewidencjonowanych przy użyciu kasy rejestrującej
 •  paragony fiskalne jako faktury uproszczone

6) Sankcje związane z nieprawidłowym rozliczaniem podatku VAT, w tym. m.in. zasady ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego

PODATEK VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH PO ZMIANACH ZWIĄZANYCH Z E-COMMERCE

 

Termin: 30.09.2021

Swoboda przepływu towarów, usług, kapitału oraz osób w obrębie UE, a także możliwość przeprowadzania transakcji z podmiotami spoza UE doprowadziły do konieczności uregulowania zasad rozliczania podatku VAT na poziomie międzynarodowym.

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami opodatkowania podatkiem VAT transakcji transgranicznych.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną w sposób kompleksowy zasady rozliczania poszczególnych rodzajów transakcji towarowych i usługowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.

Podkreślić przy tym należy, że wprowadzone zmiany wpływają istotnie na zasady rozliczeń dużej grupy transakcji. Chodzi przy tym nie tylko o transakcje towarowe, ale również usługowe.

Dzięki przywołanym w trakcie szkolenia przykładom uczestnicy poznają istotę zmian wdrażanych w ramach pakietu e-commerce, a także poszerzą, w ujęciu praktycznym, wiedzę w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji międzynarodowych, co zwiększy pewność dokonywanych przez nich rozliczeń podatkowych.

Program:

1) WDT i WNT, w tym m.in.:

 • definicja WDT i WNT – status stron transakcji wymagany dla rozpoznania WDT i WNT
 • WDT transakcyjne a WDT nietransakcyjne
 • WNT transakcyjne a WNT nietransakcyjne
 • rozliczanie podatku przy WDT, w tym możliwość stosowania stawki 0% w świetle zmian z 2020 roku - zasady opodatkowania na przykładach
 • dokumentowanie WDT na potrzeby zastosowania stawki 0%
 • WDT vs. dostawa towarów z montażem - różnice pomiędzy transakcjami oraz konsekwencje podatkowe
 • rozliczanie podatku przy WNT - zasady opodatkowania na przykładach

2) WSTO i procedura OSS, w tym m.in.:

 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – definicja, dokumentowanie transakcji, dodatkowe ewidencje
 • co jeśli transakcja nie spełnia definicji WDT i jednocześnie nie spełnia definicji WSTO?
 • rozliczanie podatku VAT przy WSTO – możliwości podatnika przy przekroczenie limitu WSTO oraz przy nieprzekroczeniu limitu
 • procedura OSS – istota, rejestracja do procedury, składania deklaracji i zapłata podatku
 • WSTO w JPK

3) SOTI i procedura IOSS, w tym m.in.:

  • sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) - definicja, dokumentowanie transakcji
  • miejsce opodatkowania w przypadku SOTI
  • procedura IOSS - istota, rejestracja do procedury, składania deklaracji i zapłata podatku
  • relacja między SOTI a importem towarów – przykłady praktyczne

  4) Operatorzy interfejsów elektronicznych jako nabywcy i dostawcy towarów, w tym m.in.:

  •  rola operatorów interfejsów elektronicznych po zmianach wprowadzonych w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.
  • fikcja prawna w transakcjach dokonywanych za pośrednictwem operatorów interfejsów elektronicznych
  • zasady rozliczeń – przykłady praktyczne

  5) Eksport towarów i import towarów, w tym m.in.:

  • eksport towarów i import towarów - definicje
  • rozliczanie podatku przy eksporcie towarów, w tym możliwość stosowania stawki 0% - zasady opodatkowania na przykładach
  • dokumentowanie eksportu towarów na potrzeby zastosowania stawki 0%
  • zaliczki w eksporcie towarów
  • import towarów – sposoby rozliczenia podatku VAT
  • procedura USZ wdrożona w ramach pakietu e-commerce - istota

  6) Eksport usług, wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług i import usług

  • miejsce opodatkowania w transakcjach usługowych
  • wykazywanie transakcji usługowych w informacji podsumowującej VAT-UE
  • wpływ pakietu e-commerce na rozliczanie podatku VAT w transakcjach usługowych
  • praktyczne przykłady, w tym dot. usług transportowych i usług budowlanych

  PODATEK DOCHODOWY - ROZLICZENIA KRAJOWE

  Termin: 07.10.2021

  Podatki dochodowe stanowią drugie pod względem wielkości źródło krajowych wpływów budżetowych, stąd zainteresowanie organów podatkowych jak najwyższą ściągalnością daniny.

  W związku z licznymi zmianami przepisów w zakresie podatków dochodowych, a także niejednolitą praktyką organów podatkowych istotne jest ciągłe uaktualnianie i poszerzanie wiedzy przez osoby zajmujące się na co dzień rozliczaniem podatkowym przedsiębiorców.

  Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie szkolenia charakteryzują się złożonością rozliczeń, koniecznością znajomości aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych oraz linii orzeczniczej sądów administracyjnych bądź też stanowią nowe rozwiązania wprowadzone do systemu podatkowego w 2021 roku.

  Dodatkowo w ramach szkolenia uwzględnione zostaną projektowane zmiany przewidziane w ramach Polskiego Ładu.

  W konsekwencji udział w szkoleniu ułatwi uczestnikom rozpoznawanie i ograniczanie ryzyka podatkowego w codziennej praktyce zawodowej.

  Program szkolenia:

  1) Źródła przychodów w podatku PIT i CIT:

  • kalkulacja podatku w oparciu o dochód na źródle w PIT oraz CIT, w tym wynajem po projektowanych zmianach w ramach Polskiego Ładu
  • kategorie przychodów i moment ich rozpoznania
  • przyporządkowanie kosztów do poszczególnych źródeł przychodu - przykłady
  • moment rozliczenia kosztów - koszty bezpośrednie i pośrednie
  • korygowanie przychodów i kosztów w praktyce

  2) Przychody - wybrane zagadnienia:

  • przychody z nieodpłatnych świadczeń - kwalifikacja oraz ustalanie wysokości przychodu na przykładach
  • datio in solutum - skutki podatkowe świadczenia w miejsce wykonania (np. rozliczenie udziału w zysku spółki osobowej w formie rzeczowej)
  • przychody ze środka trwałego będącego budynkiem - zasady opodatkowania
  • przychody z walut wirtualnych - zasady opodatkowania

  3) Koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia:

  • limit transakcji gotówkowych zaliczanych do KUP – zdarzenia szczególne
  • finansowanie działalności kapitałem własnym (CIT) - dopłaty oraz zyski przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy jako KUP
  • jednorazowa amortyzacja – zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji
  • wartość własnej pracy podatnika jako KUP

  4) Estoński CIT:

  • istota rozwiązania
  • warunki umożliwiające skorzystanie z estońskiego CIT
  • zasady opodatkowania po wyborze estońskiego CIT
  • opłacalność stosowania estońskiego CIT

  5) Pozostałe zagadnienia:

  • "ulga na złe długi" w świetle zmian z 2020 roku
  • zasady rozliczania strat poniesionych w poprzednich latach podatkowych – czy stratę do kwoty 5 mln zł można bezwarunkowo rozliczyć z dochodem z bieżącego roku?
  • obniżona stawka CIT – warunki stosowania i skutki utraty prawa do jej stosowania w trakcie roku
  • spółki nieruchomościowe w 2021 roku

  PODATEK DOCHODOWY - OPODATKOWANIE DOCHODÓW TRANSGRANICZNYCH

   

  Termin: 28.10.2021

  Przy dokonywaniu transakcji z podmiotami zagranicznymi istotna jest znajomość postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niektóre transakcje przeprowadzone przez krajowych rezydentów podatkowych skutkować będą bowiem obowiązkiem zapłaty podatku u źródła za granicą, inne zaś wywołają konieczność pobrania podatku u źródła na terytorium kraju.

  Szkolenie poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom związanym z identyfikowaniem obowiązku pobrania lub zapłaty podatku u źródła, rozliczaniem podatku u źródła oraz metodami unikania podwójnego opodatkowania.

  Ponadto w trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka dotycząca Exit Tax.

  Program szkolenia:

  1) Ograniczony obowiązek podatkowy a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

  • dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła na gruncie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz UPO - relacje między przepisami krajowymi a umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • kiedy dochód podlega opodatkowaniu u źródła (w państwie innym niż państwo rezydencji)?
  • rezydencja podatkowa - ustalanie i wpływ na rozliczanie podatku u źródła, zmiana rezydencji w trakcie roku, certyfikat rezydencji
  • wpływ konwencji MLI na treść umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

  2) Dochody z działalności gospodarczej – ogólne zasady opodatkowania na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

  3) Dochody pasywne:

  • dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne jako dochody pasywne
  • zwolnienie z opodatkowania podatkiem u źródła dochodów pasywnych na podstawie implementowanych do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych - przesłanki zastosowania zwolnienia
  • zasady opodatkowania przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • klauzula beneficial owner jako warunek zwolnienia dochodów pasywnych z opodatkowania podatkiem u źródła lub zastosowania stawki obniżonej

  4) Dochody ze zbycia majątku:

  • opodatkowanie dochodów z nieruchomości w świetle zmian z 2021 roku
  • opodatkowanie dochodów z praw majątkowych
  • opodatkowanie dochodów z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu
  • opodatkowanie dochodów z przeniesienia własności pozostałych składników majątku

  5) Zagraniczne dochody z pracy:

  • zasady ogólne opodatkowania
  • klauzula delegacyjna - przesłanki wyłączenia opodatkowania podatkiem u źródła
  • wynajem pracowników a opodatkowanie podatkiem u źródła - szczególne postanowienie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Niemcami
  • ulga abolicyjna po zmianach z 2021 roku – skutki wprowadzonych zmian
  • przykłady rozliczeń podatkowych

  6) Metody unikania podwójnego opodatkowania

  • metoda wyłączenia z progresją (metoda zwolnienia) - istota metody na przykładzie
  • metoda kredytu podatkowego (metoda zaliczenia) - istota metody na przykładzie
  • abolicja podatkowa po zmianach z 2021 roku
  • kierunki zmian metod unikania podwójnego opodatkowania w zawartych przez Polskę umowach

  7) Podatek u źródła:

  • pobór i zapłata podatku
  • obowiązki sprawozdawcze oraz obowiązki informacyjne płatnika
  • klauzula ubruttawiająca
  • planowane zmiany na rok 2021 w zakresie podatku u źródła

  PODATEK VAT ORAZ PODATEK DOCHODOWY – ZAGADNIENIA KONTROWERSYJNE W ŚWIETLE AKTUALNEJ PRAKTYKI ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZNICTWA SĄDÓW

   

  Termin: 10.11.2021

  Szkolenie w całości poświęcone zostanie zagadnieniom kontrowersyjnym związanym z rozliczaniem podatku dochodowego oraz podatku VAT.

  Program szkolenia zostanie poszerzony o zagadnienia, które na moment jego odbycia wywoływać będą praktyczne problemy w zakresie rozliczeń podatkowych.

  Istotą szkolenie jest przedstawienie uczestnikom obszarów kontrowersyjnych oraz wskazanie sposobu postępowania, które to doprowadzi do zminimalizowania ryzyka podatkowego.

  Program szkolenia:

  1) Podatek VAT:

  • podmioty powiązane na gruncie ustawy o VAT – ryzyko związane z zastosowaniem ceny nierynkowej
  • ulga na złe długi w świetle orzecznictwa TSUE – niedozwolone ograniczanie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi przez polskiego ustawodawcę
  • czy małżonkowie prowadzący niezależne JDG mogą dokonywać między sobą transakcji opodatkowanych VAT? – problematyka zagadnienia w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
  • JPK_VAT po zmianach z 2020 roku – kontrowersyjne zagadnienia
  • refakturowanie usług – istota, skutki w VAT oraz możliwość doliczania marży przy refakturowaniu
  • anulowanie faktury - dopuszczalność i zasady stosowania
  • korekty "do zera" – dopuszczalność i zasady stosowania
  • „puste” faktury – ryzyko z perspektywy podatników
  • mechanizm podzielonej płatności – problematyka stosowania MPP
  • świadczenia złożone a stawka podatku - praktyczne przykłady
  • WIS jako forma ograniczenia ryzyka podatkowego w świetle zmian na rok 2021 – co z dostosowaniem załącznika nr 15 do nomenklatury scalonej (CN)

  2) Podatek dochodowy:

  •  transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi - informacja TPR jako narzędzie wykorzystywane do typowania podatników, u których zostanie przeprowadzona kontrola
  • odsetki jako KUP – skutki błędnie implementowanej dyrektywy unijnej i projektowane zmiany w ramach Polskiego Ładu
  •  świadczenia pracownicze, w tym rozliczenia podatkowe świadczeń pracowniczych w postaci: pakietów medycznych, kart MultiSport, zawartych lub odnowionych polis ubezpieczeniowych, zwrotu wydatków na okulary, odzieży służbowej oraz pojazdów prywatnych wykorzystywanych przez pracowników do celów działalności pracodawcy
  •  wydatki na imprezy okolicznościowe jako KUP pracodawcy
  •  amortyzacja nieruchomości po zmianach przewidzianych w ramach Polskiego Ładu
  • spółki jawne jako podatnicy CIT – czy projektowane zmiany w ramach Polskiego Ładu wyeliminują wszystkie błędy legislacyjne?
  •  „biała lista” podatników VAT – ograniczenie możliwości rozliczania KUP przy płatnościach na rzecz podatników spoza listy
  •  „ukryta dywidenda” – projektowane zmiany w ramach Polskiego Ładu

  SPÓŁKA KOMANDYTOWA PO ZMIANACH Z 2021 ROKU

   

  Termin: 26.11.2021

  Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstw działających w formie spółek komandytowych po zmianach z 2021 roku.

  Zgodnie z przepisami nowelizującymi spółki komandytowe mogą postanowić o wydłużeniu okresu transparentności podatkowej, w wyniku czego staną się podatnikami CIT z dniem 1.05.2021 r.

  Należy się spodziewać, że spółki komandytowe, które nie zmienią wcześniej formy prawnej prowadzenia działalności, skorzystają z tego rozwiązania. Termin szkolenia jest zatem dopasowany do momentu, w którym znajomość zasad opodatkowania spółek komandytowych będzie niezbędna dla prawidłowego rozliczania podatkowego podmiotów działających w tej formie prawnej.

  Podkreślić należy że zmiana, w ramach której spółka komandytowa stanie się podatnikiem podatku dochodowego wpłynie na wiele różnych aspektów funkcjonowania spółki. Obszary te zostaną zidentyfikowane i omówione w trakcie szkolenia.

  Oprócz kwestii podatkowych w trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia prawne ważne dla prawidłowego funkcjonowania spółek komandytowych.

  Wartość merytoryczna szkolenia ułatwi również podjęcie decyzji co do ew. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.

   

  Program szkolenia:

  1) Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej:

  • cechy spółki komandytowej, w tym odpowiedzialność publicznoprawna oraz cywilnoprawna wspólników spółki
  • istota spółki komandytowej - jak wykorzystać spółkę komandytową dla ochrony majątku wspólników?
  • reprezentacja w spółce komandytowej - kiedy istnieje obowiązek powołania pełnomocnika dla ważności podejmowanych czynności?

  2) Opodatkowanie spółki komandytowej:

  • opodatkowanie spółki komandytowej w 2021 roku
  • wypłaty dla wspólników spółki komandytowej w 2021 roku – opodatkowanie wypłat po zmianie źródła przychodów wspólników
  • możliwość wypłat zaliczek na poczet zysku i ich opodatkowanie
  • zyski zatrzymane z okresów poprzedzających uzyskanie przez spółkę statusu podatnika CIT
  • rozliczanie strat wspólników poniesionych przed uzyskaniem przez spółkę statusu podatnika CIT

  3) Restrukturyzacja spółki komandytowej w roku 2021:

  • przekształcenie spółki komandytowej na gruncie KSH – procedura oraz skutki prawno-podatkowe, w tym zagadnienie dot. tzw. „niepodzielonych zysków”
  • przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. i skorzystanie z estońskiego CIT jako alternatywa dla podwójnego opodatkowania w spółce komandytowej
  • przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną jako alternatywa dla podwójnego opodatkowania w spółce komandytowej
  • komandytariusz staje się komplementariuszem – zmiana statusu wspólnika jako alternatywa dla podwójnego opodatkowania w spółce komandytowej

  4) Opodatkowanie transakcji zawieranych pomiędzy wspólnikami a spółką komandytową po zmianach z 2021 roku:

  • świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej, w tym usługi zarządzania świadczone przez komplementariusza na rzecz spółki komandytowej
  • pożyczka między wspólnikiem a spółką komandytową
  • odsetki od udziału kapitałowego wspólnika spółki komandytowej
  • likwidacja spółki komandytowej - opodatkowanie

  5) Pozostałe zagadnienia:

  • dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej
  • możliwość opłacania zobowiązań wspólników (np. zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS) bezpośrednio z rachunku spółki komandytowej
  • zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  ZMIANY PODATKOWE W ROKU 2022 – POLSKI ŁAD

   

  Termin: 08.12.2021

  W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany podatkowe jakie wejdą w życie w roku 2022, w szczególności zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu.

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uchwalonymi oraz planowanymi zmianami w prawie podatkowym. Program szkolenia uzależniony będzie od działań ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych. Program zostanie udostępniony uczestnikom przed szkoleniem.

  Opinie uczestników

  Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
  Beata Zielińska
  Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
  Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
  Dariusz Pułanik

  Informacje organizacyjne

  Termin: 27 wrzesień 2021r.
  Miejsce: Online
  Cena: 2 443,00 zł netto od osoby
  zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
  w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
  Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
  Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

  Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Materiały video po szkoleniu

  ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

  Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

  59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl

  Przykładowe filmy ze szkoleń prowadzonych przez doradcę podatkowego Damiana Staszaka

  SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Zaliczka na poczet zysku w przypadku straty lub w wysokości przekraczającej zysk spółki - aspekty prawne i podatkowe

  ZMIANY W PODATKU VAT 2019 I 2020 - Obligatoryjny split payment - odpowiedzialność solidarna

  CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, KONTROLA PODATKOWA I CELNO-SKARBOWA PRZEDSIĘBIORCÓW - Kontrola podatkowa - zaskarżenie

  Zdjęcia z poprzedniej edycji kursu