Polski Ład, czyli zmiany podatkowo-składkowe

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 18 listopada 2021r.
23 listopada 2021r.
+
Webinaria (sesja pytań i odpowiedzi):
01 grudnia 2021r, godzina 9:30
09 grudnia 2021r, godzina 9:30

Miejsce: Online
Cena: 698,00 zł netto od osoby

Cena obejmuje 2 dni szkolenia plus udział w dwóch webinariach konsultacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników szkolenia.
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zmian podatkowo-składkowych, jakie zostaną wprowadzone do systemu podatkowego w ramach tzw. Polskiego Ładu.

W cenie szkolenia są również 2 webinaria (trwające ok. 1,5h każdy) skierowane wyłącznie do uczestników szkolenia. W trakcie webinariów prowadzący będzie udzielał odpowiedzi na dodatkowe pytania zadane przez uczestników już po zakończeniu szkolenia.

Webinaria zaplanowano w odstępach kilkudniowych tak, aby uczestnicy mieli możliwość na przeanalizowanie omawianych zagadnień oraz zastanowienie się jakie zmiany ich dotyczą. Na NOWE pytania, które pojawią się już po szkoleniu Uczestnicy będą mogli uzyskać odpowiedź podczas DODATKOWYCH webinariów, które są integralną częścią szkolenia.

Program szkolenia:

1) Składka na ubezpieczenie zdrowotne, w tym m.in:

 • wpływ zmian na dochody osiągane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
 • członkowie zarządu i prokurenci objęci obowiązkiem opłacania składek zdrowotnych
 • składki zdrowotne przedsiębiorców – sposób naliczania składki w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej i sposobu opodatkowania
 • zapłata składki przez przedsiębiorców – nowe terminy
 • korekty w podatku dochodowym a składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej
 • zmiany dot. deklaracji ZUS

2) Prawo przedsiębiorców i prawa konsumenta, w tym m.in.:

 • nowy limit transakcji gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami
 • obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego
 • obowiązek zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym
 • wprowadzenie limitu płatności gotówkowych dla transakcji z konsumentami

3) Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym m.in.

 • ulga dla klasy średniej
 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku
 • podwyższenie progu skali podatkowej – jakie limity wzrosną wraz z podwyższenie progu skali podatkowej?
 • koszty uzyskania przychodów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społeczne lub obywatelskie
 • wspólne rozliczenie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
 • ulga na dzieci
 • samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych
 • opodatkowanie najmu prywatnego nieruchomości
 • nowe kategorie zwolnień przedmiotowych
 • zbycie przedmiotu leasingu operacyjnego po jego wykupie przez osobę fizyczną
 • ograniczenie możliwości przeszacowania wartości składników majątku
 • ulgi podatkowe: ulga na powrót, ulga dot. wpłat na związki zawodowe, zmiany w uldze na rehabilitacje
 • zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania przez wspólnika będącego osobą fizyczną majątku ze spółki niebędącej osobą prawną
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zmiany w zakresie stawek ryczałtu
 • karta podatkowa – brak możliwości wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania i zmiany dot. zasad rozliczania u podatników kontynuujących opodatkowanie w tej formie

4) Podatek dochodowy od osób prawnych, w tym m.in.:

 • minimalny podatek dochodowy
 • zmiany dot. PGK
 • zmiany dot. limitowania kosztów finansowania dłużnego
 • ograniczanie zaliczania do kosztów uzyskania wydatków między podmiotami powiązanymi
 • „ukryte dywidendy” – nowe wyłączenie dot. kosztów podatkowych
 • zmiana dot. rezydencji podatkowej podatników CIT
 • estoński CIT – zmiany ułatwiające wejście i utrzymanie spółki w systemie estońskiego CIT
 • opodatkowanie spółek holdingowych
 • wprowadzenie do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów

5) Podatki dochodowe – zagadnienia wspólne, w tym m.in.:

 • przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – abolicja podatkowa
 • zmiany dot. cen transferowych
 • podatek u źródła i certyfikaty rezydencji
 • zmiany w zakresie spółek nieruchomościowych
 • zmiany dot. środków trwałych, w tym możliwość amortyzowania nieruchomości mieszkalnych i zmiany zasad ustalania wartości początkowej
 • nowy limit płatności gotówkowych – skutki w podatkach dochodowych
 • obowiązek prowadzenia ksiąg za pomocą programów komputerowych i obowiązek przesyłania ksiąg organom podatkowym
 • nowe ulgi, w tym: ulga marketingowa, ulga związana ze sprzedażą na rynki zagraniczne i przejmowaniem spółek zagranicznych, ulga wspierające określone rodzaje działalności (sportowa, kulturalna, naukowa), ulga na ochronę i konserwację zabytków, ulga na prototyp, ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ulga na robotyzację, ulga na zakup terminala, ulga na inwestycje w tzw. alternatywne spółki inwestycyjne
 • zmiany w ulgach wspierających działalność innowacyjną: B+R, IP-BOX
 • praca „na czarno” – pakiet sankcji
 • zmiany dot. Polskiej Strefy Inwestycji i Specjalnych Stref Ekonomicznych
 • zmiany dot. zagranicznych jednostek kontrolowanych

6) Podatek od towarów i usług, w tym m.in.:

 • grupy VAT
 • opcja opodatkowania usług finansowych podatkiem VAT
 • 15-dniowy termin zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych
 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności
 • zmiany w nomenklaturze scalonej

7) Pozostałe zmiany, w tym m.in.:

 • porozumienie inwestycyjne, w tym zmiany dot. wydawania WIS i interpretacji indywidualnych w związku z wprowadzeniem porozumień inwestycyjnych
 • nabycie sprawdzające jako nowa forma kontroli podatników – zmiana w ustawie o KAS
 • tymczasowe zajęcie ruchomości podatników przez organy podatkowe – zmiana w ustawie o KAS
 • składanie korekt deklaracji i ksiąg a czynny żal – czynny żal a korygowanie JPK
 • właściwość urzędów skarbowych
 • zmiany dot. zwrotu nadpłat podatku

8) Wpływ projektowanych zmian na obciążenia podatkowo-składkowe poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl