Polski Ład oraz faktury ustrukturyzowane, czyli wybrane zmiany na rok 2022

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 03 lutego 2022r.
Miejsce: Online
Cena: 349,00 zł netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Film wideo ze szkolenia

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian podatkowo-składkowych, jakie zostaną wprowadzone do systemu podatkowego w ramach tzw. Polskiego Ładu oraz nowelizacji Ustawy o VAT. W trakcie szkolenia omówione zostaną w sposób szczegółowy zmiany w zasadach naliczania i opłacania składki zdrowotnej przedsiębiorców. Omówione zagadnienia poparte zostaną kalkulacjami, które ułatwią zrozumienie ich istoty. Dodatkowo w ramach szkolenia zaprezentowane zostaną nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające ze zmian wprowadzonych w ustawie prawo przedsiębiorców i w ustawie o prawach konsumenta. Nowe obowiązki dotyczyć będą dużej grupy podatników. Pozostałe zagadnienia poruszane na szkoleniu dotyczyć będą zmian w podatkach dochodowych oraz w podatku VAT, które to w sposób istotny wpłyną na działalność prowadzoną przez przedsiębiorców.

Program szkolenia:

1) Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców oraz osób powołanych do pełnienia funkcji, w tym:

 • członkowie zarządu i prokurenci objęci obowiązkiem opłacania składek zdrowotnych 
 • składki zdrowotne przedsiębiorców – sposób naliczania składki w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej i sposobu opodatkowania
 • kalkulacje pokazujące sposób obliczania wysokości składki zdrowotnej przy poszczególnych formach prowadzenia działalności gospodarczej
 • zapłata składki przez przedsiębiorców – nowe terminy
 • korekty w podatku dochodowym a składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej
 • zmiany dot. deklaracji ZUS – uchylenie przepisów umożliwiających osobom prowadzącym pozarolniczą działalność (opłacającym składki wyłącznie za siebie) nieskładanie imiennych raportów i deklaracji

2) Zbiegi tytułów do rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, czyli jak rozliczać składkę zdrowotną przy kilku różnych działalnościach gospodarczych - przykłady

3) Prawo przedsiębiorców i prawa konsumenta, w tym:

 • nowy limit transakcji gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami – podatkowe skutki zmiany wysokości limitu
 • obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego – zakres podmiotowy; sankcje; ulga na terminal
 • obowiązek zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym – zakres podmiotowy i sankcje
 • wprowadzenie limitu płatności gotówkowych dla transakcji z konsumentami – zakres podmiotowy i sankcje; nowelizacja Polskiego Ładu

4) Podatek dochodowy, w tym:

 • ulga dla klasy średniej – zakres stosowania i mechanizm działania; kalkulacje pokazująca zastosowanie ulgi dla klasy średniej u pracownika i przedsiębiorców
 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku – kto powinien zrezygnować z rozliczania kwoty wolnej od podatku w trakcie roku, a kto powinien złożyć wniosek o uwzględnianie kwoty wolnej od podatku w trakcie roku?
 • podwyższenie progu skali podatkowej
 • opodatkowanie najmu prywatnego nieruchomości w 2022 roku i w latach kolejnych – kalkulacja rozliczeń
 • samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych – wartość nieodpłatnego świadczenia po stronie pracowników
 • zbycie przedmiotu leasingu operacyjnego po jego wykupie przez osobę fizyczną – rozliczenie podatku dochodowego i podatku VAT
 • nowe zwolnienia podatkowe: zwolnienie dla rodzin wielodzietnych, zwolnienie przy zmianie rezydencji podatkowej, zwolnienie dla seniorów aktywnych zawodowo – nowelizacja Polskiego Ładu w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze zwolnienia
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zmiany w zakresie stawek ryczałtu
 • karta podatkowa – ograniczenia możliwości wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania
 • minimalny podatek dochodowy – kogo obejmie i jak go rozliczać?
 • „ukryte dywidendy” – nowe wyłączenie dot. kosztów podatkowych
 • zmiany dotyczące amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
 • obowiązek prowadzenia ksiąg za pomocą programów komputerowych i obowiązek przesyłania ksiąg organom podatkowym, czyli JPK dla prowadzonych ksiąg

5) Podatek VAT, w tym:

 • faktury ustrukturyzowane i Krajowy Rejestr e-Faktur – na czym polega nowy system fakturowania?
 • zmiany dotyczące faktur korygujących

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl