Kurs Prowadzenie biura rachunkowego 2021

Autorski kurs dr Krzysztofa Biernackiego.

4 intensywne dni online

Termin: 15 września 2021r.
29 września 2021r.
07 października 2021r.
18 października 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 1.497,00 netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Prowadzenie biura rachunkowego nie należy do czynności najprostszych. Oprócz prawa bilansowego należy posiadać orientację w prawie podatkowym, ubezpieczeń społecznych, prawie gospodarczym, cywilnym i prawie pracy.

Prowadzenie biura rachunkowego to też ogromna odpowiedzialność względem Klientów oraz własnej rodziny.

Dlatego ważne jest, aby umieć właściwie zarządzać ryzykiem z tym związanym, szczególnie w kontekście ZMIAN w podatkach, które miały miejsce w ostatnich miesiącach.

Zapraszamy Państwa na KURS dedykowany właścicielom biur rachunkowych.

CO to za kurs?

Kurs dotyczy podatkowych oraz poza podatkowych aspektów prowadzenia Biura Rachunkowego. Przeznaczony jest dla Właścicieli tychże biur.

W jego skład wchodzą 4 dni szkoleniowe – w sumie 24 godziny zajęć.

Wśród omawianych tematów są:

 • określenie relacji między Biurem Rachunkowym a Klientem w kontekście ZMIAN w podatkach, poprzez:

  • odpowiednie zapisy w umowie,
  • nowe zasady komunikacji,
  • procedury dotyczące sytuacji trudnych.

 • Umowa z Pracownikiem lub Zleceniobiorcą w kontekście odpowiedzialności przed Klientem Biura Rachunkowego,
 • Ochrona Danych Osobowych czyli RODO w Biurze Rachunkowym,
 • Prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu czyli GIIF w biurze rachunkowym,
 • Obowiązki księgowego przy schematach podatkowych.

To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną szczegółowo omówione podczas kursu.

 

Dodatkowo:

 • przepisy podatkowe i prawne omawiane będą w oparciu o najnowsze orzecznictwo, interpretacje i wyroki sądowe z pokazaniem przykładów z życia;
 • podczas każdego ze szkoleń każdy uczestnik będzie mógł zadawać na czacie niezliczoną ilość pytań, a także po szkoleniu skorzystać z konsultacji;
 • każdy z uczestników otrzyma wzory dokumentów, które wystarczy tylko wypełnić aby zaimplementować je w swojej firmie;
 • poza tym każdy temat szkolenia zostanie nagrany na wideo a następnie Uczestnikom udostępniony.

Dlaczego ten KURS jest dla Ciebie?

 • Będziesz wiedział jak przygotować umowę na współpracę z Kontrahentem, aby świadomie zarządzać odpowiedzialnością BIURA RACHUNKOWEGO.
 • Wdrożysz procedury, które będą minimalizować Twoją odpowiedzialność.
 • Poznasz klauzule umowne, które warto umieścić w umowie w kontekście ostatnich zmian, takich jak:

  • weryfikacji podatników BIAŁA KSIĘGA,
  • SPLIT PAYMENT,
  • NOWY plik JPK i oznaczenia z tym związane, np. powiązania między Kontrahentami a stosowanie oznaczenia TP.

 • Dowiesz się jakie obowiązki ciążą na Tobie związane z RODO w BIURZE RACHUNKOWYM, a także poznasz PROCEDURY oraz otrzymasz wzorcową dokumentację, aby tę ODPOWIEDZIALNOŚĆ zminimalizować.
 • Dowiesz się kiedy ciąży na Tobie obowiązek przekazywania informacji do Ministra Finansów w ramach GIIF, jakie informacje należy przekazywać, jakie procedury w BIURZE wdrożyć oraz otrzymasz wzorcową dokumentację w ramach regulacji dotyczących prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 • Poznasz obowiązki Księgowego przy wdrażaniu SCHEMATÓW PODATKOWYCH oraz zasady raportowania do Szefa KAS.
 • Otrzymasz wzory dokumentów gotowe do natychmiastowego wykorzystania:

  • w zakresie ochrony danych osobowych

   • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
   • INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych
   • UMOWA z Kontrahentem w zakresie przekazywania danych osobowych
   • KLAUZULA UMOWNA dotycząca przetwarzania danych.

  • w zakresie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu

   • Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
   • Wewnętrzną ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
   • Wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń,
   • Wewnętrzną procedurę dotyczącą weryfikacji kontrahenta.

Podsumowując:

będziesz wiedzieć jak od strony formalnej i podatkowej prowadzić BIURO RACHUNKOWE, na jakie przepisy zwrócić szczególną uwagę, poznasz główne zagrożenia i nauczysz się je minimalizować.

W konsekwencji będziesz w stanie uniknąć kosztownych błędów, a sam będziesz się czuł znacznie bezpieczniej wiedząc, że zabezpieczyłeś swoją firmę na wypadek kontroli.

Terminy oraz tematy poszczególnych szkoleń:

alternative

15 września 2021

Regulacje dotyczące prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym

alternative

29 września 2021

RODO w biurze rachunkowym w świetle ostatnich lat stosowania przepisów oraz odpowiedzialność biura rachunkowego

alternative

07 października 2021

Odpowiedzialność w relacji biuro rachunkowe – kontrahent, po zmianach przepisów podatkowych w 2020 roku

alternative

18 października 2021

Regulacje podatkowe istotne w pracy biura rachunkowego

Pełen program

1. Regulacje dotyczące prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym

Data: 15 września 2021r.

Obowiązki związane z weryfikacją transakcji na potrzeby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotyczą m.in. biur rachunkowych w związku z otrzymywanymi od swoich kontrahentów informacjami.

Obecnie obowiązują dwa unijne akty prawne, które regulują tą materię. Są nimi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

Dodatkowo obowiązują krajowe regulacje, które implementują przepisy Dyrektywy do krajowego porządku prawnego.

Podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są posiadać określone procedury, których stosowanie ma na celu wykrycie i poinformowanie odpowiednich organów o transakcjach zarówno przekraczających ustawowo określony próg, jak też tzw. transakcji podejrzanych.

Wprowadzone obowiązki dokumentacyjne związane są zarówno z koniecznością przygotowania dokumentów na potrzeby biura, jak również obowiązkiem przekazywania określonych informacji do Ministerstwa Finansów, w ramach której to struktury funkcjonuje GIIF.

Jednocześnie omówione zostaną zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 815).Zakres:

  1. GIIF

  2. Zakres regulacji unijnych oraz krajowych dotyczących zagadnienia prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  3. Nowelizacja przepisów z marca 2021r.
  4. Biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  5. Rozszerzenie zakresu obowiązków biura rachunkowego z końcem lipca 2021r.
  6. Procedury bezpieczeństwa i rejestracja transakcji przez biuro rachunkowe.
  7. Analiza ryzyka podmiotów, na rzecz których biuro świadczy usługi;
  8. Procedury wewnętrzne w biurze rachunkowym.
  9. Ocena kontrahentów i przekazywanie informacji do GIIF.
  10. Umowa biura rachunkowego z kontrahentem a obowiązki wynikające z regulacji dot. Prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  11. Sankcje za niedopełnienie obowiązków po stronie biura rachunkowego.
  12. Regulacje dot. Prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu a przepisy związane z weryfikacją kontrahenta w systemie podatkowym.

  13. Elektroniczna wymiana informacji

  14. Elektroniczna wymiana danych pomiędzy biurem rachunkowym a kontrahentem i organem podatkowym;
  15. Elektroniczne usługi realizowane przez administrację publiczną, istotne w pracy biura rachunkowego.

2. RODO w biurze rachunkowym w świetle ostatnich lat stosowania przepisów oraz odpowiedzialność biura rachunkowego

Data: 29 września 2021r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) weszło w życie z końcem maja 2018r. i oddziaływuje od tego czasu bezpośrednio na obowiązki krajowych przedsiębiorców w zakresie ochrony tych danych. Dotyczy to również biur rachunkowych, które dane osobowe przetwarzają.

W zakresie obowiązków ochrony danych osobowych w biurach rachunkowych, zobowiązane są one zarówno do posiadania określonej dokumentacji (opisanych procedur), jak też stosownych zapisów w umowach z kontrahentami.

Podczas tego szkolenia omówione zostaną obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych w biurach rachunkowych, z uwzględnieniem aktualnej praktyki stosowania obowiązujących przepisów.

Zakres:

  1. Zmiany dotyczące ochrony danych osobowych – unijna Dyrektywa i Rozporządzenie;
  2. Krajowe źródła prawa związane z ochroną danych osobowych;
  3. Polityka bezpieczeństwa w biurach rachunkowych;
  4. ABI – rola i zadania w biurze rachunkowym;
  5. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych a usługi biura rachunkowego;
  6. Dane otrzymywane i przekazywane przez biura rachunkowe (do komorników, sądów itp.)
  7. Zakres i procedury wewnętrzne związane z ochroną danych w biurze rachunkowym;
  8. Praktyczne zagadnienia związane z ochroną danych w biurach rachunkowych.
  Klauzule umowne dot. RODO
  1. Wzory dokumentów dot. RODO w biurze rachunkowym;
  2. Klauzule umowne dot. RODO;
  3. Procedury związane z RODO w biurze rachunkowym
  Odpowiedzialność biura rachunkowego
  1. Odpowiedzialność za pracowników i zleceniobiorców;
  2. Procedury związane z RODO w biurze rachunkowym;

3. Odpowiedzialność w relacji biuro rachunkowe – kontrahent, po zmianach przepisów podatkowych w 2020 roku

Data: 07 października 2021r.

Ciągłe zmiany w przepisach podatkowych prowadzą do konieczności doprecyzowania relacji pomiędzy biurem rachunkowym a kontrahentem. W szczególności związane jest to z przekazywaniem informacji o dokonywanych transakcjach, gdyż nałożone na podatników obowiązki mogą być realizowane tylko przez nich bezpośrednio. Biuro rachunkowe lub księgowość może tylko weryfikować przekazywane dokumenty i odpowiednio określić zobowiązanie podatkowe.

Jest to obecnie istotne w związku z wprowadzeniem nowego pliku JPK_VDEK i zwiększenia zakresu informacji, które podatnicy powinni przekazywać do organów podatkowych.

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest postrzeganie zmian z perspektywy odpowiedzialności osób prowadzących rozliczenia księgowe.

Pytanie, które należy sobie obecnie zadać brzmi: na ile istniejąca umowa lub procedury przekazywania danych do biura księgowego pozwalają jednoznacznie określić, kto ponosił będzie odpowiedzialność za błędne ustalenie podstawy opodatkowania.

Ma to ścisły związek m.in. z koniecznością weryfikacji podatników w rejestrze ministerstwa finansów, kwalifikacji płatności w ramach tzw. obligatoryjnego split paymentu, rozliczania kosztów podatkowych i podatku VAT przy zapłacie należności, a także określonych transakcji, dla których ustawodawca przewidział dodatkowe oznaczenia w pliku JPK_VDEK.

Obecnie ważne jest jednoznaczne określenie procedur w relacjach biuro rachunkowe – kontrahent pozwalających zarządzać tą odpowiedzialnością lub ją minimalizować.

Ważnym elementem kształtowania tej odpowiedzialności jest zarówno umowa pomiędzy biurem rachunkowym i kontrahentem, jak też bieżąca korespondencja mailowa. Należy pamiętać o podwyższonym standardzie tzw. należytej staranności po stronie biura rachunkowego.

Skutkować to powinno szczególnym nadzorem z jednej strony nad wypełnianiem obowiązków określonych umową, a z drugiej nad precyzyjnym określeniem procedur wymiany informacji. W znacznej mierze to ostatnie zagadnienie będzie kształtowało zakres odpowiedzialności biura rachunkowego.


Zakres:

 • Przepływ informacji pomiędzy kontrahentem a biurem rachunkowym:
  1. Kategoryzacja danych otrzymywanych i przekazywanych przez biuro rachunkowe;
  2. Dane na potrzeby pliku JPK_VDEK;
  3. Dokumentowanie informacji w biurze rachunkowym.
 • Umowa z kontrahentem:
  1. Tryby zawarcia umowy i jej zmiany lub zakończenia;
  2. Zakres podlegający regulacji umownej w relacji biura rachunkowego do kontrahenta;
  3. Procedury wewnętrzne a umowa w biurze rachunkowym.
  4. Umowa z kontrahentem a umowa z pracownikiem/zleceniobiorcą.
 • Odpowiedzialność biura rachunkowego:
  1. Rodzaje odpowiedzialności przy prowadzeniu biura rachunkowego;
  2. Modyfikacja odpowiedzialności cywilnoprawnej i podatkowej;
  3. Umowa i procedury wewnętrzne a odpowiedzialność.


4. Regulacje podatkowe istotne w pracy biura rachunkowego

Data: 18 października 2021r.

Obecnie biuro rachunkowe nie tylko zobowiązane jest do prowadzenia rozliczeń podatkowych swoich kontrahentów, ale podlega przepisom związanym z koniecznością podatkowej oceny zdarzeń realizowanych przez innych podatników.

Wśród tych regulacji najistotniejsze dotyczą klauzul przeciwko uchylaniu się od opodatkowania oraz schematów podatkowych. W związku ze zmianami w minionym roku właściwości organów podatkowych, biuro rachunkowe musi również prawidłowo określać organy podatkowe uprawnione do prowadzenia rozliczeń podatników.


Zakres:

 • Klauzule przeciwko uchylaniu się i unikaniu opodatkowania;
  1. Konstrukcja klauzuli w świetle historycznych doświadczeń i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 roku o sygnaturze K 4/03
  2. Rodzaje transakcji na potrzeby unikania opodatkowania i skutki takich działań
  3. Tzw. duża klauzula przeciwko uchylaniu się od opodatkowania i małe klauzule w podatkach dochodowych oraz tzw. klauzulowe szczegółowe;
  4. Nadużycie prawa w podatku VAT – istotne zagrożenie dla przedsiębiorców i biur rachunkowych;
 • Właściwość organów podatkowych
  1. Właściwość miejscowa, rzeczowa i instancyjna Naczelników Urzędów Skarbowych oraz tzw. szczególnych Naczelników Urzędów Skarbowych;
  2. Jakie są konsekwencje zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika – zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego;
  3. Zmiana urzędu skarbowego - obowiązki informacyjne przy zmianie właściwości;
  4. Właściwość organów kontroli;
 • Obowiązki księgowego przy schematach podatkowych
  1. Księgowy jako Wspomagający w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;
  2. Rodzaje schematów podatkowych i ich definicje
  3. Raportowanie schematów do Szefa KAS
  4. Obowiązki księgowych przy wdrażaniu schematów podatkowych w przedsiębiorstwie

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Informacje organizacyjne

Termin: 15 wrzesień 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 1 497,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu

Udział w kursie

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w Kursie prześlij nam już TERAZ zgłoszenie.

ZGŁOSZENIE będzie w tym momencie dla Ciebie NIEZOBOWIĄZUJĄCE.

Jest ono niezbędne dla nas, gdyż będziemy mogli sprawdzić, czy się kwalifikujesz do uzyskania wsparcia publicznego, będziemy śledzić terminy naboru wniosków oraz będziemy Cię o wszystkim informować.

WAŻNE: nabory składania wniosków mogą zostać uruchomione już w styczniu.

Dlatego – już TERAZ prześlij ZGŁOSZENIE.

Dodatkowo, aby się chronić w polu „Uwagi” możesz wpisać „udział w kursie uzależniony od otrzymania dofinansowania”.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl

Galeria z kursu z zakresu podatków z 2019 roku