Przygotowanie postępowania wg nowej ustawy PZP wraz z analizą dostępnych trybów udzielenia zamówienia publicznego

Termin: 22 września 2021 r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Agnieszka Szajkowska

Trener, Prawnik
Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 14 lat.
Wieloletni pracownik administracji samorządowej oraz rządowej. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie m.in. w: wprowadzaniu procesów zakupowych, planowaniu zamówień publicznych czy przygotowywaniu dokumentacji przetargowych. Uczestniczyła w dużych projektach infrastrukturalnych i kilkuset postępowaniach, w większości o wartościach powyżej tzw. progów unijnych.
Autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych oraz szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.
Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

więcej o Agnieszka Szajkowska

Film wideo ze szkolenia

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i praktycznych wskazówek, które pozwolą Uczestnikowi na bezbłędne przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Program szkolenia:

I. Blok tematyczny

1. Wstępne konsultacje rynkowe

2. Analiza potrzeb Zamawiającego

3. Szacowanie wartości zamówienia, zamówienia częściowe, prawo opcji, wznowienia

4. Opis Przedmiotu zamówienia

5. Tożsamość przedmiotu zamówienia – czyli prawidłowa agregacja usług/dostaw i robót budowlanych

6. Zamówienia mieszane

II. Blok tematyczny

1. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w postępowaniu (obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania)

2. Przedmiotowe środki dowodowe (czym są, kiedy ich wymagać, czy można je uzupełniać?

3. Omówienie sposobu oraz form składania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

4. Korzystanie z zasobów innych wykonawców

5. Wadium, wymagania, forma i nowe zasady zwrotu wadium

6. Termin związania ofertą

III. Blok tematyczny

1. Tryby stosowane w zamówieniach krajowych (szczegółowe omówienie trybu podstawowego, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki oraz przesłanek ich zastosowania)

2. Tryby stosowane w zamówieniach unijnych (szczegółowe omówienie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki wraz z przesłankami ich zastosowania)

3. Obowiązkowe ogłoszenia: gdzie publikujemy, rodzaje ogłoszeń, terminy

Informacje organizacyjne

Termin: 22 wrzesień 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

  • dostęp do szkolenia on-line
  • materiały szkoleniowe
  • możliwość zadawanie pytań na czacie
  • imienny certyfikat uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl