Regulamin wewnętrzny, planowanie i sprawozdawczość w NOWEJ ustawie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

czyli

Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień,
prawidłowe planowanie postępowań wg nowej ustawy PZP
oraz sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2020
- kompleksowe omówienie najważniejszych obowiązków Zamawiającego na przełomie 2020-2021 roku

Termin: 09 grudnia 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Agnieszka Szajkowska

Trener, Prawnik
Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 14 lat.
Wieloletni pracownik administracji samorządowej oraz rządowej. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie m.in. w: wprowadzaniu procesów zakupowych, planowaniu zamówień publicznych czy przygotowywaniu dokumentacji przetargowych. Uczestniczyła w dużych projektach infrastrukturalnych i kilkuset postępowaniach, w większości o wartościach powyżej tzw. progów unijnych.
Autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych oraz szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.
Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.


więcej o Agnieszka Szajkowska

Film wideo ze szkolenia

Z racji dynamicznych prac legislacyjnych nad zmianą Nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Trener gwarantuje przekazanie najaktualniejszej wiedzy obowiązującej na dzień szkolenia

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie NAJWAŻNIEJSZYCH obowiązków Zamawiającego na przełomie 2020-2021 roku.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

  • Jak przygotować się do sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych za rok 2020?
  • Jakie wewnętrzne regulaminy należy zmienić w 2021r.?
  • Jak powinno wyglądać prawidłowe planowanie postępowań o udzielenie zamówień wg nowej ustawy PZP?

UWAGA!

Po szkoleniu każdy Uczestnik otrzyma wzór Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 tys. złotych wg nowej ustawy PZP.

Program szkolenia:

1 blok tematyczny

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych

1. Jakie zamówienia publiczne podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu?

2. Prawidłowe przygotowanie Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

3. Najczęstsze błędy popełnianie w Sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych

4. Jak będzie wyglądało Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2021r.?

2 blok tematyczny

1. Planowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych od 01.01.2021r.

2. Jak zapewnić aktualność Planu Zamówień Publicznych?

3. Nieplanowane zamówienie publiczne – jak je realizować?

4. Jak prawidłowo agregować usługi/dostawy oraz roboty budowlane?

5. Różnica między Planem rzeczowo-finansowym a Planem zamówień publicznych

3 blok tematyczny – przykładowe zapisy wraz z omówieniem Regulaminów

1. Zasady tworzenia Wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 tys. złotych wg nowej ustawy PZP.

2. Jak stworzyć Regulamin wewnętrzny by efektywnie dokonywać zakupów?

3. Analiza dostępnych metod pozyskiwania ofert od Wykonawców, w zamówieniach do 130 tys. złotych

4. Odpowiedzialność pracowników zamawiającego w zamówieniach podprogowych

5. Warsztaty on-line: dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie wewnętrznych procedur udzielana zamówień publicznych

Informacje organizacyjne

Termin: 9 grudzień 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

  • dostęp do szkolenia on-line
  • materiały szkoleniowe
  • możliwość zadawanie pytań na czacie
  • imienny certyfikat uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl