Rozliczenie zbiorczych faktur korygujących dokumentujących rabaty za przekroczenie obrotów w poprzednim roku podatkowym

 

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 27.03.2024 r., godz. 9:00 - 11:00
Miejsce: Online
Cena: 197,00 zł netto
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Częstą praktyką gospodarczą jest udzielanie rabatów potransakcyjnych, które dotyczą transakcji przeprowadzonych w poprzednim roku podatkowym.

Zazwyczaj tego typu zbiorcze rabaty uzależnione są od wielkości obrotów z roku poprzedniego, a ich udzielenie, ze względu na konieczność dokonania niezbędnych kalkulacji, następuje w kolejnym roku podatkowym.

Zatem, jeśli rokiem podatkowym podmiotu jest rok kalendarzowy, to rabat za rok 2023 zostaje często przyznany dopiero w pierwszym kwartale roku 2024.

Generuje to istotne problemy na gruncie rozliczeń podatkowych i rachunkowych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

• zbiorcza faktura korygująca jako dokument rozliczający rabaty za przekroczenie obrotów – zasady wystawiania

• wpływ postanowień umownych na moment rozliczenia zbiorczej faktury korygującej dokumentującej rabat na gruncie VAT

• rozliczenie rabatu na gruncie podatkowym (podatek dochodowy i VAT) po stronie sprzedawcy

• rozliczenie rabatu na gruncie podatkowym (podatek dochodowy i VAT) po stronie nabywcy

• różnice między rozliczeniem podatkowym a rozliczeniem bilansowym rabatu

• wpływ rabatu na limity podatkowe i rachunkowe – status małego podatnika i obowiązkowe przejście z KPiR na księgi rachunkowe

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl