SPÓŁKA KOMANDYTOWA - instrukcja obsługi - aspekty podatkowe i prawne - Warszawa

Termin: 16 stycznia 2020r.
Miejsce: Warszawa
Cena: 399,00 netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstw działających w formie spółek komandytowych.

Oprócz aspektów podatkowych w trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia prawne ważne dla prawidłowego funkcjonowania spółek komandytowych. Istota spółki komandytowej determinuje niekiedy łączne rozpatrywanie zagadnień prawnych oraz podatkowych. Ma to duże znaczenie m.in. przy wypłacie wspólnikom zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej, gdzie z jednej strony należy spełnić odpowiednie warunki umożliwiające wypłatę, a z drugiej powinno się właściwie rozpoznać skutki podatkowe podjętych działań.

Ze względu na wielowymiarowość, rozliczanie spółki komandytowej stanowi skomplikowane zagadnienie. W praktyce bardzo często zdarza się, że atuty spółki komandytowej niwelowane są przez nieznajomość odpowiednich przepisów prawnych oraz nieprawidłowe rozliczenia podatkowe, stąd istotne staje się kompleksowe podjęcie tematu.

W trakcie szkolenia szczególna uwaga poświęcona zostanie właściwemu określeniu wysokości udziału w zysku spółki komandytowej przysługującego komplementariuszowi. Przy zbyt niskim udziale komplementariusza w zysku spółki komandytowej pojawia się bowiem problem braku płynności finansowej i strat generowanych przez komplementariusza, a dodatkowo materializuje się ryzyko kwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru umowy spółki. Z kolei zbyt wysoki udział w zysku komplementariusza prowadzi zazwyczaj do niekorzystnych rozliczeń podatkowych. Odpowiednie przypisanie wspólnikom udziału w zysku spółki komandytowej wpływa zatem na wiele aspektów prowadzonej działalności gospodarczej, a ewentualne błędy popełnione na tym etapie uniemożliwiają optymalne wykorzystanie spółki, a jednocześnie generują ryzyko podatkowe.

Szkolenie prowadzone jest w sposób praktyczny, przywołane przykłady odzwierciedlać będą specyfikę spółki komandytowej jako formy prowadzenia działalności.

Udział w szkoleniu umożliwi usystematyzowanie wiedzy w zakresie zakładania oraz prowadzenia spółki komandytowej, a dodatkowo ułatwi podjęcie decyzji przedsiębiorcom zamierzającym zmienić formę prawną realizowanej dotychczas działalności.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w przedsiębiorstwach działających w formie spółek komandytowych, a także do pracowników i właścicieli biur rachunkowych rozliczających spółki komandytowej.

Wartość merytoryczna szkolenia ułatwi również podjęcie decyzji co do ew. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, stąd adresatami szkolenia są również przedsiębiorcy działający w innej formie prawnej niż spółka komandytowa.

Program szkolenia:

1. Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej:

 • cechy spółki komandytowej, w tym odpowiedzialność wspólników spółki oraz udział wspólników w zyskach i stratach spółki
 • kiedy opłaca się założyć spółkę komandytową? - porównanie spółki komandytowej do spółki z o.o. oraz jednoosobowej działalności gospodarczej
 • istota spółki komandytowej - jak wykorzystać spółkę komandytową dla ochrony majątku wspólników?
 • pobieranie zaliczek na poczet przyszłego zysku w spółce komandytowej - zasady wypłacania
 • pobrana przez wspólnika zaliczka na poczet zysku a strata spółki komandytowej w roku podatkowym
 • reprezentacja w spółce komandytowej - kiedy istnieje obowiązek powołania pełnomocnika dla ważności podejmowanych czynności

2. Zakładanie spółki komandytowej:

 • najważniejsze elementy umowy spółki komandytowej
 • wkłady wnoszone przez wspólników do spółki komandytowej - rodzaje wkładów
 • sposób ustalania wysokości udziału w zysku spółki komandytowej przysługującego poszczególnym wspólnikom
 • zmiany w umowie spółki komandytowej - forma, charakter i zakres zmian
 • przekształcenie spółki handlowej lub spółki cywilnej w spółkę komandytową
 • aport przedsiębiorstwa lub ZCP do spółki komandytowej

3. Rozliczenia podatkowe dochodów osiąganych przez spółkę komandytową:

 • transparentność podatkowa spółki komandytowej
 • źródło przychodów wspólników spółki komandytowej
 • dopuszczalne formy opodatkowania wspólników spółki komandytowej
 • opodatkowanie zaliczek na poczet przyszłego zysku spółki komandytowej, w tym opodatkowanie nadwyżki pobranych w trakcie roku zaliczek w stosunku do przysługującego udziału w zysku

4. Rozliczenia podatkowe w spółce komandytowej - zagadnienia szczególne:

 • świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej, w tym usługi zarządzania świadczone przez komplementariusza na rzecz spółki komandytowej
 • pożyczka między wspólnikiem a spółką komandytową
 • odsetki od udziału kapitałowego wspólnika spółki komandytowej
 • zmiana składu osobowego lub zmiana proporcji udziału w zysku a podatkowe rozliczenie dochodu osiągniętego przez spółkę komandytową
 • likwidacja spółki komandytowej - opodatkowanie
 • zyski niepodzielone przy przekształceniu w spółkę komandytową
 • status małego podatnika - wspólnik czy spółka komandytowa jako mały podatnik?

5. Pozostałe zagadnienia:

 • dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej
 • możliwość opłacania zobowiązań wspólników (np. zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS) bezpośrednio z rachunku spółki komandytowej

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
SPÓŁKA KOMANDYTOWA - instrukcja obsługi - aspekty podatkowe i prawne - Warszawa
Galeria
SPÓŁKA KOMANDYTOWA - instrukcja obsługi - aspekty podatkowe i prawne - Warszawa
Galeria
SPÓŁKA KOMANDYTOWA - instrukcja obsługi - aspekty podatkowe i prawne - Warszawa

Informacje organizacyjne

Termin: 16 styczeń 2020r.
Miejsce: Warszawa
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl