Sprawozdania finansowe i polityka rachunkowości

Termin: 21 lipca 2023 r. (od 08:30 do 13:30)
Miejsce: Online
Cena: 299,00 netto od osoby
Trener: Arkadiusz Szulc

absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

więcej o Arkadiusz Szulc

Opis:

Jak przygotować SPRAWOZDANIE FINANSOWE zgodnie z zasadami prawa bilansowego?

Na co zwrócić szczególną uwagę, jakiego rodzaju problemy należy rozwiązać oraz jak już wcześniej przygotować się do przygotowania Sprawozdania Finansowego?

W szczególności podczas szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • Bilans, gdzie na przykładach pokazane są między innymi ujęcie samochodów osobowych, nieruchomości inwestycyjnych, instrumentów finansowych, subwencji w PFR (na przykładach), odpisy aktualizujące zapasy, kompensata niedoborów i nadwyżek.
  • Rachunek Zysków i Strat, gdzie dowiesz się jak liczyć zmiany stanu produktów, jak wykazywać różnice kursowe, co wykazywać w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
  • Rachunek przepływów pieniężnych – jak go zrobić? Praktyczne aspekty przygotowania Polityki rachunkowości.

Wszystko pokazane jest na przykładach liczbowych.

SZKOLENIE MA CHARAKTER PRAKTYCZNY i jest przeznaczone dla osób, które sporządzają sprawozdania finansowe.

Informacje organizacyjne

Termin: 21 lipiec 2023r.
Miejsce: Online
Cena: 299,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Materiały video po szkoleniu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl