TRANSAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI - REGULACJE PODATKOWE

Termin: 06 kwietnia 2020r.
Miejsce: Poznań
Cena: 449,00 netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Opis szkolenia:

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią w ostatnich latach jeden z głównych obszarów zainteresowania administracji podatkowej.

Skutkiem tego są wzmożone kontrole ukierunkowane na badanie cen transferowych. W związku z licznymi kontrolami oraz częstymi zmianami uszczelniającymi przepisy podatkowe, w tym zmianami wynikającymi z rekomendacji na poziomie unijnym, istotna jest znajomość problematyki dotyczącej cen transferowych.

Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy porusza kwestie związane z cenami transferowymi, w tym obowiązkiem i zasadami sporządzania dokumentacji podatkowej. Dodatkowo w ramach szkolenia poruszone zostaną również kwestie powiązań na innych płaszczyznach, m.in. w podatku VAT, PCC i PSD.

Najczęstszym rodzajem powiązań występujących między podmiotami są powiązania kapitałowe.

Przy tego rodzaju powiązaniach należy zwrócić szczególną uwagę na powiązania pośrednie. Zdarza się bowiem, że podatnicy nie są świadomi tego, że ich kontrahent to podmiot powiązany. Powiązanie pośrednie to powiązanie poprzez inną jednostkę, np. podmiot A posiada 50% udziałów w kapitale podmiotu B i jednocześnie 40% udziałów w kapitale podmiotu C – taka struktura oznacza, że pomiędzy podmiotami A i B oraz A i C występuje powiązanie bezpośrednie, a pomiędzy podmiotami B i C powiązanie pośrednie poprzez jednostkę dominującą A.

Oczywiście struktury te mogą być znacznie bardziej rozbudowane, co nie ułatwia podatnikom identyfikowania powiązań.

Innym często występującym rodzajem powiązań są powiązania osobowe, w tym rodzinne. Warto zwrócić uwagę na transakcje zawierane między podmiotami, w których funkcje decyzyjne pełni ta sama osoba lub jej członek rodziny. Podkreślić przy tym należy, że pełnienie funkcji decyzyjnych jest szerokim pojęciem, w zależności od okoliczności funkcje decyzyjne można przypisać np. dyrektorowi finansowemu czy też dyrektorowi ds. zaopatrzenia.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę umożliwiającą identyfikowanie podmiotów powiązanych oraz transakcji, które powinny podlegać dokumentacji.

Uczestnicy poznają praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji cen transferowych, co pomoże im w samodzielnym przygotowaniu dokumentacji.

Dodatkowo w trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia szczególne w zakresie m.in. limitowania wydatków odsetkowych oraz wydatków z tytułu świadczenia usług niematerialnych na rzecz podmiotów powiązanych zaliczanych do KUP.

W tym zakresie uczestnicy dowiedzą się, kiedy zajdą okoliczności uniemożliwiające zaliczanie pełnej kwoty wydatków do KUP oraz, jak obliczyć limit KUP.

O ile większość podatników zdaje sobie sprawę z istnienia pewnych ograniczeń oraz obowiązków w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie przepisów o podatkach dochodowych, o tyle niewielu zdaje sobie sprawę, że podobne ograniczenia znajdują się również w ustawie o VAT. Temu aspektowi poświęcona będzie odrębna część szkolenia.

W ostatniej części szkolenia przedstawione zostanie praktyczne wykorzystanie wybranych zwolnień w PCC oraz w podatku od spadków i darowizn.

Program szkolenia:

1.Podatki dochodowe - ceny transferowe

 • identyfikacja podmiotów powiązanych
 • zasada ceny rynkowej - ryzyka wynikające z transakcji przeprowadzanych między podmiotami powiązanymi na warunkach nierynkowych
 • korekta cen transferowych w praktyce
 • kto podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych? - limity dokumentacyjne, ustalanie wartości transakcji kontrolowanej, wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji
 • lokalna dokumentacja cen transferowych - wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji
 • safe harbours - uproszczenia dla transakcji dotyczących usług o niskiej wartości oraz pożyczek
 • obowiązki sprawozdawcze - oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz informacja o cenach transferowych (TP-R)
 • grupowa dokumentacja cen transferowych - podmioty zobowiązane do jej sporządzenia oraz elementy dokumentacji
 • sankcje - stawka 50% lub dodatkowe zobowiązanie podatkowe

2) Podatki dochodowe - pozostałe zagadnienia

 • usługi niematerialne świadczone między podmiotami powiązanymi - limitowanie kosztów uzyskania przychodu w CIT
 • odsetki wypłacane podmiotom powiązanym - limitowanie kosztów uzyskania przychodu w CIT
 • świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia pomiędzy osobami spokrewnionymi lub spowinowaconymi - przykłady wykorzystania zwolnienia z opodatkowania PIT
 • "ulga na złe długi" w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

3) Podatek VAT

 • podmioty powiązane na gruncie ustawy o VAT
 • cena rynkowa w podatku VAT
 • zastosowanie ceny nierynkowej a skutki na gruncie podatku VAT (!)

4) Podatek od spadków i darowizn

 • kwota wolna od podatku i stawka podatku a stopień pokrewieństwa/powinowactwa
 • zwolnienie z opodatkowania nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez osobę zaliczaną do "zerowej" grupy podatkowej w wyniku dziedziczenia, darowizny oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności - zakres zwolnienia, warunki skorzystania ze zwolnienia, przykłady
 • zwolnienie z opodatkowania nabycia środków pieniężnych przez osobę zaliczaną do "zerowej" grupy podatkowej w wyniku darowizny lub polecenia darczyńcy - zakres zwolnienia, warunki skorzystania ze zwolnienia, przykłady
 • zwolnienie z opodatkowania darowizn gotówkowych dokonanych na rzecz osoby zaliczanej do "zerowej" grupy podatkowej w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych

 • zwolnienie z opodatkowania umów pożyczek pomiędzy osobami zaliczanymi do "zerowej" oraz I grupy podatkowej - zakres zwolnienia, warunki skorzystania ze zwolnienia, wykorzystanie zwolnienia w praktyce
 • zwolnienie z opodatkowania zamiany nieruchomości mieszkalnych pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej - zakres zwolnienia, wykorzystanie zwolnienia w praktyce

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
TRANSAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI - REGULACJE PODATKOWE
Galeria
TRANSAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI - REGULACJE PODATKOWE
Galeria
TRANSAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI - REGULACJE PODATKOWE

Informacje organizacyjne

Termin: 6 kwiecień 2020r.
Miejsce: Poznań
Cena: 449,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl