Transakcje z podmiotami powiązanymi a obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR

 

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 3.04.2024 r., godz. 9:00-12:00
Miejsce: Online
Cena: 197,00 zł netto
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Podmioty powiązane, po przekroczeniu w roku podatkowym ustalonych kwotowo progów dokumentacyjnych, są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za dany rok podatkowy w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu tego roku podatkowego.

Jednocześnie w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu tego roku podatkowego podmioty powiązane mają obowiązek złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji TPR.

Tym samym podmioty powiązane, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, w przypadku przekroczenia w roku 2023 ustalonych kwotowo progów dokumentacyjnych mają obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie do końca października 2024 roku, a informację TPR sporządzają i składają do organu podatkowego w terminie do końca listopada 2024 roku.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami podmiotów powiązanych, które przekroczyły progi dokumentacyjne, oraz przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z prawidłowym weryfikowaniem przekroczenia progów dokumentacyjnych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

•  identyfikacja podmiotów powiązanych

• jakie progi dokumentacyjne przewidział ustawodawca?

• czym jest transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym?

• w jakich przypadkach powstaje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych?

• wyłączenia od obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych

• transakcje z podmiotami z rajów podatkowych (np. Hongkong) a obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych

• kiedy istnieje obowiązek sporządzenia i złożenia do organu podatkowego informacji TPR?

• w jakich przypadkach należy złożyć informację TPR, pomimo braku obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych?

• jak złożyć informację TPR?

• informacja TPR – analiza formularza

• sankcje związane z niedochowaniem obowiązków w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych lub informacji TPR

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl