Podatkowe zamknięcie roku 2023 - zagadnienia wybrane

 

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 3 dniowe mini-szkolenia:

19.03.2024 r., godz. 9:00 - 11:00

27.03.2024 r., godz. 9:00 - 11:00

3.04.2024 r., godz. 9:00-12:00
Miejsce: Online
Cena: 447,00 zł netto
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Zamknięcie roku podatkowego wiąże się z wieloma obowiązkami.

W natłoku spraw łatwo popełnić błąd, przegapić pewne możliwości lub pominąć niektóre obowiązki.

W trakcie trzech kolejnych spotkań prowadzący omówi trzy odrębne zagadnienia związane z zamknięciem roku podatkowego:

1 > pierwsze zagadnienie dotyczy możliwości rozpoznania dodatkowym KUP z tytułu zatrzymania zysków w spółce (hipotetyczne odsetki).

2 > drugie zagadnienie obejmuje rozliczenie zbiorczych faktur korygujących dokumentujących rabaty za przekroczenie obrotów w poprzednim roku podatkowym (problematyka zagadnienia wynika z różnic na gruncie VAT, PIT/CIT oraz prawa bilansowego),

3 > z kolei trzecie zagadnienie poświęcone jest informacji TPR składanej w związku z przeprowadzaniem transakcji między podmiotami powiązanymi.

1 spotkanie - 19.03.2024 r., godz. 9:00 - 11:00

Dnia 1.01.2019 roku weszły w życie regulacje umożliwiające podatnikom CIT rozpoznanie kosztów uzyskania przychodów z tytułu dopłat wniesionych do spółki oraz z tytułu zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy. 

Rozwiązanie to wprowadza możliwość rozpoznania dodatkowych kosztów podatkowych przez trzy kolejne lata bez poniesienia faktycznego wydatku przez spółkę.

Mimo kilkuletniego funkcjonowania rozwiązanie to nie jest jeszcze powszechnie znane, wskutek czego wielu podatników CIT nie rozpoznaje dodatkowych kosztów uzyskania przychodów, mimo że spełniają wymagane warunki.


W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • kto może rozpoznać dodatkowe KUP?
 • jakie warunki należy spełnić, aby hipotetyczne odsetki stanowiły KUP?
 • jak obliczyć wysokość dodatkowych KUP w pierwszym roku i w kolejnych dwóch latach podatkowych?
 • czy dodatkowe KUP mogą być rozpoznawane już na poziomie zaliczek na poczet CIT?
 • w którym momencie rozpoznać dodatkowe KUP?
 • jak postąpić w przypadku rozliczenia dodatkowych KUP, gdy w kolejnych latach nie zostały spełnione wymagane warunki? Czy w tym zakresie powstaje ryzyko podatkowe w postaci odsetek za zwłokę?
 • hipotetyczne odsetki w spółce komandytowej, która z dniem 1.05.2021 roku stała się podatnikiem CIT
 • przykładowe kalkulacje
2 spotkanie - 27.03.2024 r., godz. 9:00 - 11:00

Częstą praktyką gospodarczą jest udzielanie rabatów potransakcyjnych, które dotyczą transakcji przeprowadzonych w poprzednim roku podatkowym.

Zazwyczaj tego typu zbiorcze rabaty uzależnione są od wielkości obrotów z roku poprzedniego, a ich udzielenie, ze względu na konieczność dokonania niezbędnych kalkulacji, następuje w kolejnym roku podatkowym. 

Zatem, jeśli rokiem podatkowym podmiotu jest rok kalendarzowy, to rabat za rok 2023 zostaje często przyznany dopiero w pierwszym kwartale roku 2024. 

Generuje to istotne problemy na gruncie rozliczeń podatkowych i rachunkowych. 


W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • zbiorcza faktura korygująca jako dokument rozliczający rabaty za przekroczenie obrotów – zasady wystawiania
 • wpływ postanowień umownych na moment rozliczenia zbiorczej faktury korygującej dokumentującej rabat na gruncie VAT
 • rozliczenie rabatu na gruncie podatkowym (podatek dochodowy i VAT) po stronie sprzedawcy
 • rozliczenie rabatu na gruncie podatkowym (podatek dochodowy i VAT) po stronie nabywcy
 • różnice między rozliczeniem podatkowym a rozliczeniem bilansowym rabatu
 • wpływ rabatu na limity podatkowe i rachunkowe – status małego podatnika i obowiązkowe przejście z KPiR na księgi rachunkowe
3 spotkanie - 3.04.2024 r., godz. 9:00-12:00

Podmioty powiązane, po przekroczeniu w roku podatkowym ustalonych kwotowo progów dokumentacyjnych, są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za dany rok podatkowy w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu tego roku podatkowego.

Jednocześnie w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu tego roku podatkowego podmioty powiązane mają obowiązek złożenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji TPR.

Tym samym podmioty powiązane, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, w przypadku przekroczenia w roku 2023 ustalonych kwotowo progów dokumentacyjnych mają obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie do końca października 2024 roku, a informację TPR sporządzają i składają do organu podatkowego w terminie do końca listopada 2024 roku. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami podmiotów powiązanych, które przekroczyły progi dokumentacyjne, oraz przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z prawidłowym weryfikowaniem przekroczenia progów dokumentacyjnych. 


W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • identyfikacja podmiotów powiązanych
 • jakie progi dokumentacyjne przewidział ustawodawca?
 • czym jest transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym?
 • w jakich przypadkach powstaje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych?
 • wyłączenia od obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • transakcje z podmiotami z rajów podatkowych (np. Hongkong) a obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • kiedy istnieje obowiązek sporządzenia i złożenia do organu podatkowego informacji TPR?
 • w jakich przypadkach należy złożyć informację TPR, pomimo braku obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych?
 • jak złożyć informację TPR?
 • informacja TPR – analiza formularza
 • sankcje związane z niedochowaniem obowiązków w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych lub informacji TPR

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl