Tryb podstawowy w wariancie 1 i 2 SWZ, przebieg postępowania oraz wzory, formy i postać oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców

Termin: 10 maja 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Cel szkolenia:

 • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej przebiegu trybu podstawowego w wariancie 1 i 2
 • przedstawienie wzorcowego SWZ w wariantach 1 i 2
 • przedstawienie i omówienie wzorów oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu
 • forma i postać oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu

Szkolenie jest ukierunkowane na potrzeby:

 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych
 • pracowników komórek i biur zamówień publicznych instytucji zamawiających (osoby merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych)
 • wykonawców
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych
 • osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych
 • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych.

Wsparcie merytoryczne

Uczestnicy w czasie trwania szkolenia mogą korzystać z nieodpłatnych konsultacji z wykładowcą

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkoleni otrzymają:

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

• pełną prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia

• SWZ oraz wzorów oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu w wersji edytowalnej dla wariantu 1 i 2

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Jak poprawnie sporządzić SWZ oraz załączniki do SWZ (wzory oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców) dla wariantu 1.

2. Jak poprawnie sporządzić SWZ oraz załączniki do SWZ (wzory oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców) dla wariantu 2.

3. Wszczęcie postępowania.

4. Terminy składania ofert.

5. Składanie i otwarcie ofert.

6. Badanie ofert i omówienie przesłanek odrzucenia.

7. Ocena ofert i omówienie kryteriów oceny ofert.

8. Jak wybierać kryteria w celu ich ulepszenia

9. Ocena podmiotowa wykonawców po złożeniu oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

10. Wezwanie do założenia, poprawienia, uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych.

11. Wybór najkorzystniejszej oferty.

12. Obowiązki informacyjne po zawarciu umowy.

13. Termin związania ofertą i zasady jego przedłużania

14. Prowadzenie negocjacji i dokumentacja z prowadzonych negocjacji.

15. Składanie ofert dodatkowych.

16. Ocena spełniana warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia po badaniu i ocenie ofert dodatkowych.

17. Zakończenie postępowania.

18. Zawarcie umowy albo unieważnienie postępowania.

19. Obowiązki informacyjne po zawarciu umowy.

Wadium

20. Wnoszenie wadium i formy wadium.

21. Badanie dokumentów gwarancji i poręczeń wadialnych.

22. Zatrzymanie wadium.

23. Zwrot wadium.


Przedmiotowe środki dowodowe

24. Omówienia przedmiotowych środków dowodowych.

25. Składanie przedmiotowych środków dowodowych.

26. Konsekwencje i postępowanie zamawiającego w przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego.

27. Wezwanie do złożenia lub uzupełnienia.

28. Wyjaśnianie przedmiotowych środków dowodowych.

29. Jak wykonawca powinien składać przedmiotowe środki dowodowe (forma, postać, potwierdzenie za zgodność z oryginałem, dokumenty elektroniczne).

Podmiotowe środki dowodowe i zasady ich składania

30. Jak wykonawca powinien składać podmiotowe środki dowodowe (forma, postać, potwierdzenie za zgodność z oryginałem, dokumenty elektroniczne).

31. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia.

32. Nowe zasady postępowania zamawiającego i wykonawcy w przypadku samooczyszczenia.

33. Omówienie zasad składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

34. Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów.

35. Poprawianie, uzupełnianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Podmioty trzecie

36. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

37. Treść zobowiązania.

38. Ocena podmiotu trzeciego w zakresie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Obowiązki informacyjne zamawiającego

39. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

40. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

41. Zawiadomienie o unieważnieniu poszczególnych czynności w postępowaniu.

42. Ogłoszenie o wyniku postępowania.

 

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 10 maj 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Tryb podstawowy w wariancie 1 i 2 SWZ, przebieg postępowania oraz wzory, formy i postać oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl