Udzielanie zamówień w szkołach i domach pomocy społecznej

Zapraszamy na dwudniowe wieczorowe szkolenie ONLINE: 

Udzielanie zamówień w szkołach i domach pomocy społecznej
Tryb podstawowy i zamówienia poniżej 130.000 złotych

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo".
Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 21 lutego 2022r. w godz. 18:00 - 21:00
22 lutego 2022r. w godz. 18:00 - 21:00
Miejsce: Online
Cena: 197,00 zł netto od osoby za dwudniowe szkolenie
przy zgłoszeniu do 1 lutego 2022r.
zgłoszenie od 2 lutego 2022r. cena 597 zł netto
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Adresaci szkolenia: Zamawiający

  • szkoły,
  • przedszkola,
  • domy pomocy społecznej.

Celem szkolenia jest:

  • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej udzielania zamówień na dostawy i usługi w szkołach i domach pomocy społecznej w trybie podstawowym
  • przedstawienie i omówienie od strony prawnej i praktycznej udzielania zamówień na dostawy i usługi w szkołach i domach pomocy społecznej o wartości poniżej 130.000 złotych (zamówienia regulaminowe)

Wsparcie merytoryczne po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia otrzymają wsparcie merytoryczne w okresie 30 dni od zakończenia szkolenia.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

• prezentację multimedialną obejmującą program szkolenia w postaci elektronicznej w formacie PDF, w tym wzory dokumentów mające zastosowanie w przetargu nieograniczonym i trybie podstawowym (SWZ, wzory wezwań, zawiadomień)

• SWZ dla trybu podstawowego w wariantach 1 i 2 z załącznikami

• przykładową dokumentację do procedury zapytania ofertowego z załącznikami

• ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,

nagranie video ze szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Jak prawidłowo ustalać wartość zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane?

• metody i sposoby szacowania wartości zamówienia i dokumentowanie oszacowanej wartości zamówienia

• jakie ceny należy przyjąć do szacowania wartości zamówienia?

• jak szacować wartość zamówienia na dostawy produktów spożywczych, ubezpieczenie pracowników, materiałów dydaktycznych, remontów budynków szkolnych, sprzętu komputerowego

2. Jak prawidłowo stosować art. 30 ust. 4 (dawny art. 6a Pzp)?

3. Jak sporządzić kryteria oceny równoważności w ramach opisu przedmiotu zamówienia na produkty spożywcze?

4. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane

• jakie dokumenty zastępują projekt budowlany

• kiedy można, a kiedy warto odstąpić od przedmiaru robót budowlanych

• opis przedmiotu zamówienia w wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym

5. Jak przygotować SWZ i załączniki do SWZ dla trybu podstawowego:

• przykłady zapisów w SWZ

• wskazanie błędów popełnianych przy tworzeniu SWZ i wykazów robót, wykazów dostaw, wykazów usług

• na które elementy SWZ należy zwrócić szczególną uwagę

6. Określanie warunków udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

7. Jakie wybrać kryteria oceny ofert i jak określić opis sposobu oceny ofert?

8. Najbardziej „sprawne” podstawy wykluczenia.

9. Podmiotowe środki dowodowe - zapisy w SWZ.

10. Przedmiotowe środki dowodowe - co to są i kiedy zamawiający powinien ich żądać.

11. Jakich żądać podmiotowych środków dowodowych.

12. Omówienie podstawowych dokumentów stanowiących załączniki do SWZ.

13. Jak zorganizować i przeprowadzić obligatoryjną wizję lokalną.

14. Omówienie przebiegu trybu podstawowego w wariancie 1 i 2.

15. Jak przeprowadzić negocjacje w trybie podstawowym w wariancie 2 (dlaczego warto zastosować wariant 2).

16. Omówienie przesłanek odrzucenia oferty.

17. Omówienia przesłanek unieważnienia postępowania.

18. Jak przeprowadzić postępowanie regulaminowe (poniżej 130.000 złotych) w procedurach: zapytania ofertowego i przetargu publicznego - wzory dokumentów i przebieg postępowania.

19. Co powinien zawierać regulamin postępowań o wartości mniejszej niż 130.000 złotych.

 

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Cena zawiera:

  • dostęp do szkolenia on-line
  • materiały szkoleniowe
  • możliwość zadawania pytań na czacie
  • imienny certyfikat uczestnictwa

Informacje organizacyjne

Termin: 21 luty 2022r. - 22 luty 2022r.
Miejsce: Online
Cena: 197,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Udzielanie zamówień w szkołach i domach pomocy społecznej

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl