Warsztaty PLANOWANIA zamówień publicznych oraz ROCZNE SPRAWOZDANIE + rewizja wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych

Termin: 16 luty 2024
Miejsce: Online
Cena: 499,00 zł netto od osoby
Trener: Agnieszka Szajkowska

Trener, Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 17 lat...

więcej o Agnieszka Szajkowska

Film wideo ze szkolenia

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jak przygotować Plan Postępowań o udzielenie ZP zgodnie z ustawą PZP?
 • Czym jest Plan Zamówień? Jak odpowiednio agregować zamówienia? 
 • Kiedy powinno się dokonywać aktualizacji Planu ZP oraz Planu Postępowań?
 • Jak efektywnie udzielać zamówień podprogowych?
 • Jakie są najlepsze metody pozyskiwania ofert od Wykonawców w zamówieniach do 130 sty zł netto?
 • Jakie zapisy muszą się znaleźć w Regulaminie udzielania ZP poniżej 130 tys. zł netto?
 • Jakie zapisy muszą się znaleźć w Regulaminie udzielania ZP powyżej 130 tys. zł netto?

 

Procedury wewnętrzne są niezwykle ważne w procesie udzielania zamówień publicznych. W trakcie szkolenia omówione zostaną te najważniejsze:

 • Regulamin udzielania zamówień publicznych do 130 tys zł netto,
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej 130 tys zł netto,
 • Regulamin Komisji Przetargowej /w oparciu o przesłanki odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wisienką na torcie będą warsztaty związane z PLANOWANIEM postępowań o udzielenie zamówień publicznych
oraz warsztaty dotyczące SPRAWOZDANIA z udzielonych zamówień za 2023r.

Program:

1 blok tematyczny: Planowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

1. Planowanie zamówień publicznych

2. Planowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

3. Różnica między Planem rzeczowo-finansowym a Planem zamówień publicznych

4. Jak prawidłowo agregować usługi/dostawy oraz roboty budowlane?

5. Jak zapewnić aktualność Planu Zamówień Publicznych?

6. Nieplanowane zamówienie publiczne – jak je realizować?

2 blok tematyczny: Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych

1. Jakie zamówienia publiczne podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu?

2. Prawidłowe przygotowanie Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

3. Najczęstsze błędy popełnianie w Sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych

4. Jak będzie wyglądało Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2023r.?

3 blok tematyczny: Regulamin do 130 tys zł

1. Zasady tworzenia Wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 tys. PLN wg nowej ustawy PZP.

2. Jak stworzyć Regulamin wewnętrzny by efektywnie dokonywać zakupów?

3. Analiza dostępnych metod pozyskiwania ofert od Wykonawców, w zamówieniach do 130 tys. złotych

4. Warsztaty on-line: dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie wewnętrznych procedur udzielana zamówień publicznych do 130 tys. PLN

4 blok tematyczny: Regulamin powyżej 130tys zł

1. Zasady tworzenia regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej 130 tys. PLN

2. Jakie obowiązki ustawowe powinny być uwzględnione w Regulaminie udzielania zamówień publicznych powyżej 130 tys. PLN

3. Kto powinien składać oświadczenie o obiektywizmie oraz bezstronności (wszystko o oświadczeniach Kierownika Zamawiającego, członków komisji itd.)

4. Regulamin prac komisji Przetargowej – jak stworzyć regulamin, który usprawni pracy Komisji

5. Warsztaty on-line: dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie wewnętrznych procedur udzielana zamówień publicznych pow. 130 tys. PLN

Opinie uczestników

Pragnę poinformować, że przeprowadzone szkolenie "Zamówienia publiczne dla początkujących" przez Panią Agnieszkę Szajkowską było w pełni profesjonalne i przekazane w bardzo przystępny sposób. Moje oczekiwania zostały spełnione Przygotowanie merytoryczne na wysokim poziomie i przekazane w sposób profesjonalny i bardzo przystępny. Szkolenie od strony organizacyjnej, tj. komunikacja z organizatorem szkolenia, przeprowadzenie szkolenia online (bez zakłóceń) również oceniam pozytywnie i na wysokim poziomie komunikacyjnym. Nadesłane materiały szkoleniowe oceniam bardzo wysoko.
Alicja Żmuda
Kurs był bardzo pomocny, zwłaszcza dla osób stawiających pierwsze kroki obszarze zamówień publicznych. Wszelkie zagadnienia zostały objaśnione od podstaw, w przystępny i zrozumiały sposób. Dużą zaletą było przygotowanie merytoryczne i wiedza Pani Agnieszki Szajkowskiej prowadzącej szkolenie oraz możliwość zadawania pytań zarówno podczas szkoleń, jak i w ramach opieki merytorycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szkolenia na platformie odbywały się sprawnie i bez zakłóceń. Otrzymane materiały w postaci nagrań i prezentacji stanowią atrakcyjną pomoc w ugruntowaniu zdobytej wiedzy oraz poszukiwaniu konkretnych informacji.
Agnieszka Mirek
Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Informacje organizacyjne

Termin: 16 luty 2024r.
Miejsce: Online
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line (szkolenie prowadzone będzie "na żywo", uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym,
 • nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu będzie można ponownie przeanalizować cały przebieg warsztatów,
 • bogate materiały szkoleniowe przesłane drogą elektroniczną,
 • w ramach szkolenia sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - Panią Agnieszką Szajkowską, która odpowie na wszystkie pytania w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl