Wideo kurs - Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach

Kurs składa się z 7 szkoleń, podczas których omawiane są kluczowe obszary rozliczeń podatkowych. Realizujemy go w okresie od maja do listopada 2019 w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie.

Zasadą jest, że jeden temat realizujemy w jednym miesiącu.

 

Cena kursu w wersji otwartej: 3.249,00 netto od osoby

Tylko TERAZ cena pełnej wersji kursu w formie wideo wraz z wszystkimi materiałami: 349,00 zł. brutto

Poszczególne szkolenia w wersji wideo będziesz otrzymywać w odstępach miesięcznych w  okresie od czerwca do listopada.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 lipca 2019

Kurs prowadzi:

doradca podatkowy, dr Krzysztof Biernacki

- przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

Zapisz się już TERAZ.

Zgłoszenia przyjmujemy TYLKO do 14 lipca 2019.

Termin realizacji oraz wiodące tematy omawiane podczas kursu:

1. Aktualna praktyka rozliczeń podatku VAT w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji i wyroków TSUE

Data:  maj 2019

Przedmiotowe szkolenie poświęcone aktualizacji i poszerzeniu wiedzy uczestników z zakresu prawidłowego stosowania rozliczeń w podatku VAT, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej.

2. Wystawianie i analiza faktur w obrocie gospodarczym

Data:  czerwiec 2019

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy, jej aktualizację oraz uzupełnienie w zakresie regulacji związanych z wystawianiem, przyjmowaniem i rozliczaniem faktur VAT. Uwzględnia również zasady obrotu tzw. elektronicznymi fakturami i ich ewidencję.

3. Opodatkowanie inwestycji w nieruchomości

Data: lipiec 2019

Podczas szkolenia dowiesz się jakie są podatkowe i finansowe konsekwencje nabycia, wynajmu i sprzedaży nieruchomości. Wszystko to w oparciu o przykłady z praktyki oraz kalkulacje finansowe.

4. Przekształcenia przedsiębiorstw w praktyce, sukcesja w firmie – zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe

Data:  sierpień 2019

Szkolenie to ma na celu omówienie procedur i przepisów, które stosowane są przy przekształceniach przedsiębiorstw.

5. Rozliczenie korzystania z samochodów osobowych w podatkach dochodowych i podatku VAT

Data: wrzesień 2019

Ustawodawca wprowadza szereg form i metod opodatkowania zarówno korzystania z samochodów osobowych do celów służbowych i prywatnych, jak również ich nabycia i sprzedaży. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom aktualnych przepisów odnoszących się do korzystania z samochodów osobowych.

6. Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i celno – skarbowa przedsiębiorców

Data:  październik 2019

Szkolenie ma na celu przybliżenie problematyki różnych procedur, z którymi spotykamy się w kontaktach z organami podatkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów ochrony praw podatnika.

7. Aktualna praktyka rozliczeń w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych, w tym rozliczenia członków zarządu spółek kapitałowych

Data:  listopad 2019

Celem szkolenia jest uzyskanie oraz uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu bieżącego prowadzenie rozliczeń w podatku dochodowym CIT oraz PIT.

Celem kursu jest:

Uzyskanie oraz uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu bieżącego prowadzenie rozliczeń podatkowych w podmiotach gospodarczych.

Adresatami kursu są:

Osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi, zarówno w firmach jak też w biurach rachunkowych. W związku ze specyfikacją wykonywanej pracy wymagają ciągłego doskonalenia się. Zakres kursu dostosowany jest do nieustannie zmieniających się przepisów prawa podatkowego.

Dzięki kursowi zaktualizują Państwo wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu:

 • zasad stosowania przepisów w podatkach dochodowych oraz VAT,
 • procedur podatkowych,
 • praktycznego stosowania przepisów ustaw podatkowych,
 • aktualnego orzecznictwa NSA oraz WSA.

Aktualna praktyka rozliczeń podatku VAT w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji i wyroków TSUE

Film wideo ze szkolenia

Ustawa o podatku VAT jest obecnie najczęściej nowelizowaną regulacją w polskim systemie podatkowym.

Wprowadzane są nowe rozwiązania, w tym również elektroniczne, które mają na celu zwiększenie wpływów budżetowych, przeciwdziałanie oszustwom i łatwość w bieżącej weryfikacji rozliczeń podatników przez organy podatkowe.

Przedmiotowe szkolenie poświęcone jest aktualizacji i poszerzeniu wiedzy uczestników z zakresu prawidłowego stosowania rozliczeń w tym podatku, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej.

Z praktycznego punktu widzenia takie orzecznictwo kształtuje aktualne kierunki wykładni obowiązujących przepisów, co ma szczególne znaczenie dla osób rozliczających ten podatek.

Program:

Moment powstania obowiązku podatkowego, w tym obowiązek podatkowy rozliczeniach międzynarodowych

 • Moment powstania obowiązku przy dostawie towaru, w tym dostawie krajowej;
 • Rozliczenie świadczenia usług, w tym usług ciągłych i okresowych;
 • Rozliczenie podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług;
 • Moment powstania obowiązku przy imporcie i eksporcie

Stawki podatku i świadczenia złożone

 • Stawki preferencyjne i nowa struktura stawek;
 • Kwalifikacja świadczeń złożonych;
 • Świadczenia złożone przy usługach ze stawką zwolniony;

Odliczenie podatku naliczonego

 • Należyta staranność a prawo do odliczenia
 • Powiązanie wydatku dającego prawo do odliczenia ze sprzedażą opodatkowaną;
 • Moment odliczenia – zasady ogólne i rozwiązania szczególne;
 • Proporcja rozliczeń – zasady ogólne

Procedury szczególne w rozliczeniach podatku VAT

 • Transakcje trójstronne i łańcuchowe - przykłady;
 • Świadczenie usług czy dostawa towarów – kryteria wyboru opodatkowania transakcji;
 • Podmioty powiązane a podatek VAT

Wystawianie i analiza faktur w obrocie gospodarczym

Film wideo ze szkolenia

Faktura jest obecnie dokumentem, który przechodzi istotną ewolucję w krajowym systemie podatkowym. Z jednej strony wciąż powszechnie funkcjonują faktury papierowe, ale w coraz większym stopniu następuje ich digitalizacja, zarówno w zakresie ich treści, jak też przechowywania oraz ewidencjonowania na potrzeby prowadzenia rejestrów podatku VAT.

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przyjmują faktury i tworzą ich ewidencję.

Ma na celu poszerzenie wiedzy, jej aktualizację oraz uzupełnienie w zakresie regulacji związanych z wystawianiem, przyjmowaniem i rozliczaniem faktur VAT.

Uwzględnia również zasady obrotu tzw. elektronicznym fakturami i ich ewidencję.

Program:

Wprowadzenie

 • "Formalizm" faktury - dlaczego istotne poprawne wystawienie faktury, ujecie w aspekcie orzecznictwa sądów krajowych oraz ETSu.
 • Zastosowanie faktury w praktyce: faktura jako umowa, faktura w podatkach dochodowych, faktura jako dowód księgowy.
 • Problematyka "pustych faktur"
 • Wystawianie faktur w formacie elektronicznym

Treść faktury - warsztaty

 • Struktura formalna faktury
 • Treść materialna faktury - procedura weryfikacji błędów.
 • Poszczególne elementy faktury w świetle interpretacji i orzecznictwa.
 • Terminy dot. wystawienia faktury - zasady ogólne i szczególne;
 • Przesyłanie oraz przechowywanie faktur elektronicznych;
 • Dokumenty potwierdzające wykonanie czynności opodatkowanej (faktura, paragon)

Korygowanie, anulowanie i duplikaty faktur

 • Korekty faktur - przepisy krajowe a przepisy unijne, w tym korekty faktur pustych.
 • Korekty zbiorcze. Korekty tzw. "do zera";
 • Korekty przy odwrotnym obciążeniu;
 • Korekty a split payment
 • Dopuszczalność wystawienia noty korygującej
 • Anulowanie faktur a korekta faktury ? praktyczne przykłady
 • Duplikaty faktury - zasady wystawiania i relacja do faktury pierwotnej.
 • Faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa - różne warianty dokumentowania świadczeń.

Refakturowanie i transakcje szczególne

 • Refaktura w przepisach krajowych i unijnych.
 • Różne metody refakturowania - świadczenie usługi lub przeniesienie kosztu.
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych dot. refakturowania
 • Nieodpłatne przekazanie na cele przedsiębiorstwa

Fakturowanie usług transgranicznych

 • Usługi transgraniczne - zasady ogólne
 • Ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego ze względu na błędy na fakturach - obrona przed zarzutami organów podatkowych.
 • Dokumentowanie zakupów zagranicznych (paragon, faktura)
 • Warunki stosowania stawki 0% przy WDT;

Odpowiedzialność, w tym karnoskarbowa a wystawianie faktur VAT

 • Kategorie odpowiedzialności przy wystawieniu i rozliczeniu faktury VAT
 • Konsekwencje niewystawienia lub wystawienia błędnej faktury
 • Praktyczne przykłady najczęściej popełnianych błędów
 • Postępowanie karnoskarbowe ? wybrane instytucje, w tym postępowanie mandatowe.
 • Przepisy KKS a inne przepisy karne (KK).
 • Odpowiedzialność osób wystawiających faktury

 

Opodatkowanie inwestycji w nieruchomości

 

Moduł poświęcony opodatkowaniu nieruchomości jest odzwierciedleniem coraz częstszej praktyki nabywania przez podatników nieruchomości z zamiarem ich wynajmu.

Ostatnie lata pokazują, że zjawisko to zostało dostrzeżone także przez ustawodawcę, który w 2018r. wprowadził nowy podatek obejmujący wybrane nieruchomości przeznaczone pod wynajem, a od początku 2019r. regulacje te w sposób istotny zostały rozszerzone.

W chwili obecnej problematyka nieruchomości jest jedną z najszerzej uregulowanych przez krajowy system podatkowy, a zwiększająca się liczba wynajmujących prowadzi do wzrostu po ich stronie ryzyka stosowania prawidłowych rozliczeń.

Stąd też niezbędne jest w tym zakresie uzupełnienie, poszerzenie i aktualizacja wiedzy wśród osób, które na co dzień takie transakcje rozliczają.

Program szkolenia:

 • Zakres podatków dotyczący zakupu, wynajmu i sprzedaży nieruchomości
 • Podatki dochodowe i przychodowe;
 • Podatek VAT a PCC
 • Podatek od nieruchomości
 • Odpowiedzialność nabywcy i posiadacza nieruchomości
 • Odpowiedzialność osób trzecich

Podatek dochodowy przy nabyciu i zbyciu nieruchomości

 • Nabycie nieruchomości do celów prywatnych i do celów działalności gospodarczej - ewidencja środków trwałych;
 • Koszty uzyskania przychodu - odpisy amortyzacyjne i ich rodzaje;
 • Zbycie przez osobę prywatną - cele mieszkaniowe uprawniające do ulgi;
 • Rozliczenie podatku przy zbyciu

Wynajem nieruchomości w podatkach dochodowych i przychodowych

 • Metody opodatkowania wynajmu nieruchomości;
 • Najem prywatny - podatek przychodowy
 • Rozliczenie wynajmu w podatku dochodowym - zasady ogólne i działalność gospodarcza
 • Karta podatkowa a wynajem nieruchomości

Podatek VAT i PCC przy zbyciu i nabyciu nieruchomości

 • Podatek VAT i PCC - kiedy wybrać opcję opodatkowania podatkiem VAT ?
 • Pierwsze zasiedlenie a zbycie nieruchomości;
 • Zbycie nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 • Konsekwencje zwolnienia przy zbyciu nieruchomości - proporcja;

Podatek VAT a wynajem nieruchomości

 • Zwolnienie fakultatywne i obligatoryjne przy wynajmie;
 • Stawki przy wynajmie nieruchomości ? różnica pomiędzy 8% i ZW przy wynajmie na cele mieszkaniowe;
 • Faktura czy rachunek przy wynajmie ?
 • Wynajem przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a inne transakcje związane z tą działalnością;

Przykład kalkulacji opłacalności zakupu nieruchomości na przykładzie metody NPV

 • Elementy składowe przepływu pieniężnego przy zakupie i wynajmie nieruchomości;
 • Inwestycja finansowa a rzeczowa - różnice i podobieństwa;
 • Wpływ metody kalkulacji w podatkach dochodowych na opłacalność transakcji
 • Case study

 

Przekształcenia przedsiębiorstw w praktyce, sukcesja w firmie - zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe

 

Szkolenie to ma na celu omówienie procedur i przepisów, które stosowane są przy przekształceniach przedsiębiorstw.

W takich zdarzeniach najczęściej istotną rolę odgrywają biura księgowe, które na bieżąco rozliczają tego typu transakcje. Stąd też aktualna wiedza osób, które się tym zajmują ma fundamentalne znaczenie dla poprawności i zgodności z prawem przeprowadzenia całości takiego procesu.

Podczas szkolenia omówione zostaną sytuacje, kiedy warto rozważyć przekształcenie.

Skrótowo zaprezentowane zostaną formy prowadzenia działalności z omówieniem ich zalet oraz wad.

Szczególna uwaga zwrócona zostanie na ostatnie zmiany w obszarze przepisów podatkowych, które mają wpływ na zakres opodatkowania oraz ryzyko podatkowe transakcji restrukturyzacyjnych.

Ponadto zaprezentowane zostaną metody przekształceń ? czy się różnią, kiedy każdą z nich warto zastosować. Jakie są koszty każdej z nich i jakie obszary (prawo podatkowe, cywilne, finanse) należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o formie przekształcenia.

W ramach warsztatów szczegółowo zostanie przeanalizowana procedura przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Program:

1. Cel i istota przekształcenia

 • Kiedy warto zastanowić się nad przekształceniem - casus JDG
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej - jak je wykorzystać do przekształcenia ?
 • Zakres regulacji prawno - podatkowej w zakresie przekształceń.

2. Metody przekształceń

 • Aport jako forma przekształcenia;
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa;
 • Przekształcenia w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych
 • Przekształcenia organizacyjne - kiedy warto stosować ?

3. Przekształcenia a odpowiedzialność właścicieli i zarządców

 • Przekształcenie w spółkę osobową;
 • Czy warto zostawić swoją JDG ?
 • Spółka kapitałowa jako forma prowadzenia działalności

4. Przekształcenia a opodatkowanie transakcji

 • Spółka z o.o. - struktury finansowania;
 • Przekształcenie spółki z o.o. - aport, przekształcenie w oparciu o przepisy KSH, przekształcenie organizacyjne.

5. Przykład praktyczny - przekształcenie jdg w spółkę z o.o.

 • Kiedy taka forma jest zasadna - cywilnoprawne zobowiązania a przekształcenie;
 • Sukcesja uniwersalna i jej konsekwencje;
 • Ciągłość rozliczeń podatkowych - podatek dochodowy a podatek VAT
 • Koszty przekształcenia i niezbędne dokumenty

 

Rozliczenie korzystania z samochodów osobowych w podatkach dochodowych i podatku VAT

 

Korzystanie z samochodów osobowych jest, obok nieruchomości, obszarem najszerzej uregulowanym w krajowych przepisach podatkowych.

Ustawodawca wprowadza szereg form i metod opodatkowania zarówno korzystania z samochodów osobowych do celów służbowych i prywatnych, jak również ich nabycia i sprzedaży.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom aktualnych przepisów odnoszących się do korzystania z samochodów osobowych.

Całość uwzględniać będzie aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i stanowiska organów podatkowych, które łącznie determinują praktykę stosowania obowiązujących przepisów.

Program:

 • Kategorie samochodów w rozliczeniach podatkowych

  • Samochody prywatne i służbowe;
  • Samochody z pełnym odliczeniem podatku VAT i częściowym;
  • Samochody ciężarowe i osobowe oraz inne pojazdy;
  • Samochody w leasingu, na własność oraz ich ubezpieczenie

 • Opodatkowanie korzystania z samochodów w podatkach dochodowych i przychodowych

  • Koszty związane z korzystaniem z samochodu (amortyzacja, paliwo, ubezpieczenie);
  • Raty leasingu a korzystanie z samochodu;
  • Samochód wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych, a samochód wykorzystywany do celów mieszanych - rozliczenie kosztów;
  • Korzystanie z samochodów prywatnych pracowników ? metody rozliczeń;
  • Przychód po stronie pracownika ze względu na korzystanie z samochodu służbowego ? zasady rozliczeń;
  • Podatek przychodowy przy wynajmie samochodu; • Podatek VAT przy samochodach

  • Odliczenie podatku VAT przy nabyciu - zasady dokumentowania prawa do pełnego odliczenia;
  • Zbycie samochodu - zasady naliczenia podatku należnego i korekta podatku naliczonego;
  • Korzystanie z samochodu do celów prywatnych pracowników - konsekwencje w zakresie podatku naliczonego;
  • Wynajem samochodu pracownikowi;

 • Pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem samochodu

  • Zmiana przeznaczenia samochodu - konsekwencje podatkowe;
  • Darowizna samochodu - jak rozliczyć;
  • Naprawa samochodu - rozliczenie uwzględniające wypłatę z polis AC i OC

 

Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i celno - skarbowa przedsiębiorców

Procesowe prawo podatkowe jest szerokim obszarem, które obejmuje kilkanaście procedur określających zasady relacji pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym.

Przedmiotem tego szkolenia jest omówienie trzech procedur, z którymi najczęściej mają do czynienia osoby zajmujące się na co dzień rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych zasad stosowania tych procedur, z uwzględnieniem zarówno zmian w przepisach, jak też orzecznictwa sądowego.

Od momentu wprowadzenia z dniem 1-go marca 2017r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, regulującej m.in. kontrolę celno - skarbową, ten akt prawny był już kilkadziesiąt razy nowelizowany i uzupełniany.

Prawidłowe jego stosowania ma bardzo istotne znaczenie przede wszystkim dla tych osób, które na bieżąco kontaktują się z organami podatkowymi w związku z prowadzoną obsługa księgową podatników.

Program:

Czynności sprawdzające

 • Zakres czynności sprawdzających
 • Metody ochrony przed traktowaniem czynności sprawdzających jako kontroli podatkowej
 • Kontrola krzyżowa - kiedy można ją zastosować;
 • Przedłużanie terminu do zwrotu podatku VAT;

Kontrola podatkowa

 • Zakres regulacji - przepisy
 • Ordynacji podatkowej i ustawy
 • Prawo przedsiębiorców
 • Wszczęcie kontroli i konsekwencje braku zawiadomienia podatnika o mającej nastąpić kontroli
 • Reprezentacja kontrolowanego i czas trwania kontroli;
 • Sprzeciw w postępowaniu kontrolnym i inne środki zaskarżenia czynności kontrolnych
 • Zakończenie kontroli, w tym prawo do korekty deklaracji.
 • Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej

Kontrola celno - skarbowa

 • Autonomiczny charakter regulacji kontroli w ustawie o KAS;
 • Kontrola przez pracowników a kontrola przez funkcjonariuszy KAS - zakres i różnice;
 • Wszczęcie kontroli, w tym kontrola- na legitymację?
 • Czas trwania kontroli i sposoby zaskarżenia jego przedłużania;
 • Zakończenie kontroli i kategorie korekt, w tym konsekwencje złożonych korekt

Pytania uczestników

 

Aktualna praktyka rozliczeń w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych, w tym rozliczenia członków zarządu spółek kapitałowych

Podatki dochodowe są drugim, obok podatku VAT, źródłem dochodu budżetu państwa.

Prawidłowość ich rozliczeń istotnie wpływa na wysokość tych dochodów, a zmieniające się zarówno przepisy jak i ich interpretacja w formie orzecznictwa sądowego, nie ułatwiają ich rozliczeń.

Szkolenie skierowane jest do osób, które w codziennej pracy zajmują się prawidłową ewidencją zdarzeń gospodarczych w podatkach dochodowych.

Ma ono na celu poszerzenie i uaktualnienie ich wiedzy o bieżące interpretacje obowiązujących regulacji.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną aktualne wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje podatkowe, które mają istotny wpływ na zasady rozliczania podatków dochodowych.

Program:

 • Przychody i koszty w poszczególnych źródłach podatku PIT oraz CIT

  • Metodyka kalkulacji podatku w oparciu o źródła dochodów i źródła podatku;
  • Zmiany dot. rozliczenia podatku CIT w związku z metodą źródeł 
  • Kategorie przychodów i moment ich rozliczenia na przykładach;
  • Koszty w poszczególnych źródłach
  • Moment rozliczenia kosztu - koszty pośrednie i bezpośrednie;
  • Korekta przychodu oraz kosztu a korekta w podatku VAT;
  • Koszty gotówkowe - aktualna praktyka organów podatkowych.

 • Wybrane zagadnienia dot. kosztów podatkowych

  • Indywidualne stawki amortyzacji;
  • Reprezentacja i reklama w podatku dochodowym;
  • Opłaty sankcyjne (odszkodowania, kary umowne) jako koszty podatkowe;

 • Świadczenia na rzecz pracowników w świetle orzecznictwa;

  • Kwalifikacja świadczenia jako przychód pracownika w podatku dochodowym;
  • Samochody służbowe wykorzystywane przez pracowników;
  • Dowóz pracowników, ubezpieczenie oraz wyjazdy służbowe;
  • Ubrania służbowe, programy rabatowe dla pracowników.

 • Rozliczenie członków zarządu spółek kapitałowych

  • Kategorie cywilnoprawne, w ramach których może być wypłacane wynagrodzenie członkom zarządu;
  • Umowa o prace z członkiem zarządu - na co zwrócić uwagę;
  • Kontrakt menedżerski - zasady opodatkowania podatkami dochodowymi i podatkiem VAT;
  • Powołanie - rozliczenie w przepisach podatkowych i składkach na ZUS;
  • Mieszane metody wynagrodzeń członków zarządu

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
Wideo kurs - Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach
Galeria
Wideo kurs - Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach
Galeria
Wideo kurs - Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach

Informacje organizacyjne

Termin: 14 lipiec 2019r.
Miejsce: Cała Polska
Cena: 349,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.