Wyrok TSUE z 15.04.2021r. (C-935/19) - czy organ podatkowy może nałożyć sankcję administracyjną

DARMOWE WEBINARIUM

Termin: 30-06-2021, godzina 10:00

Trener: doradca podatkowy dr Krzysztof Biernacki

OPIS

Wyrok TS UE z 15.04.2021r. (C-935/19) zakwestionował wprawdzie krajową praktykę stosowania sankcji administracyjnych w podatku VAT, ale nie wyłączył całkowicie możliwości jej nałożenia na podatnika przez organy podatkowe.

Podczas webinarium omówione zostaną zarówno rodzaje sankcji administracyjnych przewidziane krajowymi przepisami jak również przesłanki stosowania wyroku TSUE z perspektywy polskich podatników.

    PROGRAM:

    • Struktura sankcji administracyjnych, które obecnie obowiązują w podatku VAT;
    • Wyrok TSUE z 15.04.2021r. (C-935/19) i zakres jego zastosowania;
    • Zasady stosowania stanowiska zaprezentowanego przez TSUE w praktyce stosowania przepisów w Polsce.