Zamówienia publiczne do 130 tysięcy złotych oraz tryb podstawowy zgodne z nową ustawą Prawo zamówień Publicznych

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". 
 Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 11 czerwca 2021r.
Miejsce: ON-LINE (od 9:00 do 15:00 + odpowiedzi na pytania, które pojawią się na czacie)
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Piotr Wiśniewski

Prawnik specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych...

więcej o Piotr Wiśniewski

Opis szkolenia:

Na szkoleniu będzie położony nacisk na zagadnienia związane z tym jak

 • oszacować poprawnie wartość zamówienia publicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • opisać jego przedmiot,
 • a następnie przeprowadzić stosowną procedurę,

  tak aby zamawiający nie naraził się na zarzuty nieoszczędnego i niecelowego wydatkowania środków oraz nie zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


  Ponadto omówione ostanie zagadnienie poprawnego przygotowania Regulaminu zamówień do 130 tysięcy złotych – jego tworzenia i stosowania.

  Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymają również informacje o nowym trybie podstawowym, wprowadzonym w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, który zastąpił dotychczasowy przetarg nieograniczony w zamówieniach poniżej progów unijnych.

  Celem szkolenia jest:

  • przygotowanie zamawiających do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych pod względem uregulowań udzielania zamówień o wartości do 130 tysięcy złotych,
  • dokonanie przeglądu zmian jakie pod względem zamówień bagatelnych wprowadziła nowa ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych,
  • przygotowanie do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w „trybie podstawowym”.


  • Na szkoleniu przedstawione zostaną przykłady różnych  regulaminów  udzielania zamówień do 130 tys. złotych 
   z omówieniem błędów jakie wielu zamawiających popełnia przy konstruowaniu takich regulaminów.

    

    

   Dodatkowo każdy z Uczestników otrzyma

   „ELEMENTARZ MAŁYCH ZAMÓWIEŃ”

   stanowiący opracowanie krok po kroku czynności zamawiającego dotyczących procedury przygotowania i udzielenia małego zamówienia w różnych trybach,
   wraz z przykładami konkretnych zapisów regulaminów zamówień bagatelnych.

   W "Elementarzu" znajduje się wzór zaproszenia do udziału w zamówieniu wraz z protokołem z małego postępowania.

    

    

   Szkolenie jest przeznaczone dla:

   • pracowników zamawiających odpowiedzialnych za przygotowanie, przeprowadzanie udzielenie zamówień publicznych wartości do 130 tysięcy złotych,
   • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych,
   • osób wykonujących kontrole bagatelnych zamówień publicznych.

    

    

   Unikatowy charakter szkolenia:

   • doświadczony wykładowca (praktyk) problematyki zamówień publicznych,
   • bogate materiały szkoleniowe, każdy uczestnik szkolenia otrzyma "Elementarz małych zamówień" stanowiący opracowanie krok po kroku czynności zamawiającego dotyczących procedury przygotowania i udzielenia małego zamówienia w różnych trybach wraz z przykładami konkretnych zapisów regulaminów zamówień bagatelnych, poza tym znajdzie się tam wzór zaproszenia do udziału w zamówieniu wraz z protokołem z małego postępowania,
   • uzyskanie imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia,
   • cenne wskazówki i praktyczne przykłady dotyczące zamówień publicznych,
   • konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia - w postaci zadawania pytań na czacie,
   • program szkolenia uwzględnia zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

  Program szkolenia:

  1.  Próg bagatelności 130 tysięcy złotych – co oznacza i jakie wiążą się z tym obowiązki dla zamawiających.

  2. "Małe zamówienia" a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

  3. Tworzenie planów zamówień publicznych.

  4. Poprawne oszacowanie wartości zamówienia według ustawy z dnia 11 września 2019 r.

  5. Zakaz dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia oraz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

  6. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień bagatelnych.

  7. Regulamin zamówień publicznych do 130.000 złotych - potrzebny czy nie?

  8. Wewnętrzne zasady udzielania zamówień publicznych do 130.000 złotych.

  9. Propozycje i wzory wewnętrznych uregulowań dotyczących "małych zamówień".

  10. Sposób komunikacji w zamówieniach bagatelnych.

  11. Tryb podstawowy – nowy tryb udzielania zamówień od 1 stycznia 2021 r. – najważniejsze informacje:

  • trzy sposoby prowadzenia postępowania,
  • ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), w trybie podstawowym, termin składania ofert,
  • forma składania ofert,
  • badanie, ocena i wybór oferty najkorzystniejszej,
  • umowa w sprawie zamówienia publicznego .

  Opinie uczestników

  Szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania. Pan Wiśniewski jest osobą, która niewątpliwie posiada dużą wiedzę z zakresu Pzp, był przygotowany merytorycznie do wykładu i swoją wiedzę potrafił świetnie przekazać, na każde zadane pytanie udzielał konkretnej odpowiedzi. Dodatkowym atutem jest miejsce szkolenia - bardzo blisko dworca i organizacja szkolenia (przerwy kawowe i lunch).
  Joanna Wyrzykowska Starszy Inspektor
  Prokuratury Okręgowej w Świdnicy
  Pan Piotr Wiśniewski - wykładowca profesjonalny, z dużym doświadczeniem praktycznym. Zajęcia prowadzone przystępnie, fachowo i rzetelnie. Organizacja bez zarzutu (miejsce, parking, sala, poczęstunek - super). Szkolenia prowadzone przez EKSPERT Sp. z o.o. są naprawdę godne polecenia.
  Maria Dydo
  Główny Specjalista PUP Dębica

  Informacje organizacyjne

  Termin: 11 czerwiec 2021r.
  Miejsce: Online
  Cena: 399,00 zł netto od osoby
  zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
  w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
  Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
  Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

  Cena zawiera:

  • dostęp do szkolenia on-line
  • materiały szkoleniowe
  • możliwość zadawanie pytań na czacie
  • imienny certyfikat uczestnictwa

  ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

  Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

  59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl