Zamówienia publiczne do 30 tys. euro zgodne z aktualną i NOWĄ ustawą Prawo zamówień Publicznych

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". 
 Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 3 lipca 2020r.
Miejsce: ON-LINE (od 9:30 do 15:00 + odpowiedzi na pytania, które pojawią się na czacie)
Cena: 299,00 zł netto od osoby
Trener: Piotr Wiśniewski

Prawnik specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych...

więcej o Piotr Wiśniewski

Opis szkolenia:

Szkolenie pozwoli ugruntować lub nabyć nową wiedzę z zakresu zamówień publicznych do 30 tysiecy euro, czyli odpowiada na pytania:

 • jak oszacować poprawnie wartość zamówienia publicznego,
 •  jak opisać jego przedmiot, a następnie
 •  jak przeprowadzić stosowną procedurę,

tak aby zamawiający nie naraził się na zarzuty nieoszczędnego i niecelowego wydatkowania środków oraz nie zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto omówione ostanie zagadnienie poprawnego przygotowania Regulaminu zamówień do 30 tysięcy euro - jego tworzenia i stosowania.

Na szkoleniu poruszona będzie również tematyka zamówień „bagatelnych” opisanych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021r., a także jaki wpływ na zmiany w udzielaniu zamówień publicznych ma pandemia wirusa COVID-19.

W trakcie szkolenia będą omówione również najważniejsze aspekty stosowania "trybu podstawowego" w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, co do którego można powiedzieć, że zasadniczo zastępuje przetarg nieograniczony. Będzie on miał zastosowanie do zamówień o wartości przekraczającej 130 tysięcy złotych, ale niższej niż tzw. „progi unijne".

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie zamawiających do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych pod względem uregulowań udzielania zamówień o wartości do 30 tysięcy euro,
 • dokonanie przeglądu zmian jakie pod względem zamówień "bagatelnych" uregulowanych nowej ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • omówienie zmian stosowania aktualnie obowiązujących przepisów zamówień publicznych w związku z pandemią COVID-19,
 • omówienie  stosowania "trybu podstawowego" w nowej ustawie.

   

   

  Na szkoleniu przedstawione zostaną przykłady różnych  regulaminów  udzielania zamówień do 30 tys. euro
  z omówieniem błędów jakie wielu zamawiających popełnia przy konstruowaniu takich regulaminów.

   

   

  Dodatkowo każdy z Uczestników otrzyma

  „ELEMENTARZ MAŁYCH ZAMÓWIEŃ”

  stanowiący opracowanie krok po kroku czynności zamawiającego dotyczących procedury przygotowania i udzielenia małego zamówienia w różnych trybach,
  wraz z przykładami konkretnych zapisów regulaminów zamówień bagatelnych.

  W "Elementarzu" znajduje się wzór zaproszenia do udziału w zamówieniu wraz z protokołem z małego postępowania.

   

   

  Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • pracowników zamawiających odpowiedzialnych za przygotowanie, przeprowadzanie udzielenie zamówień publicznych wartości do 30 tysięcy euro,
  • osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych,
  • osób wykonujących kontrole bagatelnych zamówień publicznych.

   

   

  Unikatowy charakter szkolenia:

  • doświadczony wykładowca (praktyk) problematyki zamówień publicznych,
  • bogate materiały szkoleniowe, każdy uczestnik szkolenia otrzyma "Elementarz małych zamówień" stanowiący opracowanie krok po kroku czynności zamawiającego dotyczących procedury przygotowania i udzielenia małego zamówienia w różnych trybach wraz z przykładami konkretnych zapisów regulaminów zamówień bagatelnych, poza tym znajdzie się tam wzór zaproszenia do udziału w zamówieniu wraz z protokołem z małego postępowania,
  • uzyskanie imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia,
  • cenne wskazówki i praktyczne przykłady dotyczące zamówień publicznych,
  • konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia - w postaci zadawania pytań na czacie,
  • program szkolenia uwzględnia zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Program szkolenia:

1. Próg bagatelności 30 tysięcy euro i jakie wiążą się z tym obowiązki dla zamawiających.

2. "Małe zamówienia" a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

3. Tworzenie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

4. Poprawne oszacowanie wartości zamówienia.

5. Zakaz dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu "małych zamówień".

7. Regulamin zamówień publicznych do 30.000 euro - potrzebny czy nie?

8. Wewnętrzne zasady udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro.

9. Propozycje i wzory wewnętrznych uregulowań dotyczących "małych zamówień".

10. Zamówienia bagatelne zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

11. Sposób i forma udzielania zamówień w progu od 50 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych – obowiązki zamawiającego wynikające z nowej ustawy od 1 stycznia 2021 r.

12. Sposób komunikacji w zamówieniach bagatelnych w nowej ustawie Pzp.

13. Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym i zmiana ogłoszeń bagatelnych w nowej ustawie Pzp.

14. Zmiany w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia w czasie Pandemii COVID-19 - zwolnienie z zastosowania ustawy Pzp, zasady przeprowadzenia publicznego otwarcia ofert, przesłanki zatrzymania wadium oraz zmiany umów w kontekście okoliczności związanych z pandemią COVID-19.

15. Tryb podstawowy – nowy tryb udzielania zamówień od 1 stycznia 2021 r. – najważniejsze informacje:

 • trzy sposoby prowadzenia postępowania,
 • ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), w trybie podstawowym, termin składania ofert,
 • forma składania ofert,
 • badanie, ocena i wybór oferty najkorzystniejszej,
 • umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Opinie uczestników

Szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania. Pan Wiśniewski jest osobą, która niewątpliwie posiada dużą wiedzę z zakresu Pzp, był przygotowany merytorycznie do wykładu i swoją wiedzę potrafił świetnie przekazać, na każde zadane pytanie udzielał konkretnej odpowiedzi. Dodatkowym atutem jest miejsce szkolenia - bardzo blisko dworca i organizacja szkolenia (przerwy kawowe i lunch).
Joanna Wyrzykowska Starszy Inspektor
Prokuratury Okręgowej w Świdnicy
Pan Piotr Wiśniewski - wykładowca profesjonalny, z dużym doświadczeniem praktycznym. Zajęcia prowadzone przystępnie, fachowo i rzetelnie. Organizacja bez zarzutu (miejsce, parking, sala, poczęstunek - super). Szkolenia prowadzone przez EKSPERT Sp. z o.o. są naprawdę godne polecenia.
Maria Dydo
Główny Specjalista PUP Dębica

Informacje organizacyjne

Termin: 3 lipiec 2020r. - 3 lipiec 2020r.
Miejsce: Online
Cena: 299,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia on-line
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość zadawanie pytań na czacie
 • imienny certyfikat uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl