Zmiany podatkowe w roku 2021

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: 21 stycznia 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 349,00 zł netto
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Film wideo ze szkolenia

Opis szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także do pracowników i właścicieli biur rachunkowych.

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami podatkowymi, które wejdą w życie w roku 2021.

W trakcie szkolenia poszczególne zagadnienia zostaną omówione z wykorzystaniem przykładów praktycznych, dzięki czemu uczestnicy bez trudu będą w stanie ocenić wpływ zmian na dokonywane przez nich rozliczenia podatkowe.

 

Program szkolenia:

1) Pakiet SLIM VAT, w tym m.in. zmiany dotyczące:

• rozliczania faktur korygujących

• eksportu - w zakresie stosowania stawki 0% dla otrzymanych zaliczek

• kursów przeliczeniowych dla transakcji zawieranych w walutach obcych

• wydłużenia terminu na rozliczenie podatku VAT naliczonego

• odliczania podatku VAT z faktur dot. nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

• zwiększenia limitu na prezenty o małej wartości

• funkcjonowania wiążących informacji stawkowych (WIS)

• podatników mających prawo do rozliczeń kwartalnych

• uproszczeń w funkcjonowaniu mechanizmu podzielonej płatności

• funkcjonowania systemu TAX FREE

2) Pakiet zmian w podatkach dochodowym, w tym m.in. zmiany dotyczące:

opodatkowania spółek komandytowych i części spółek jawnych podatkiem CIT – rozliczanie podatku CIT na poziomie spółek oraz podatku PIT na poziomie wspólników

• ograniczenia możliwości rozliczania strat przy restrukturyzacjach

• podwyższenia limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej stawki CIT (9%)

• opodatkowania tzw. cichych rezerw przy likwidacji spółki

• ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej

wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy dla części podatników CIT

• ograniczenia możliwości zmiany wysokości stawek amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia

• zwolnienia z podatku od przychodów z budynków

• spółek nieruchomościowych – definicja, funkcja płatnika, obowiązki informacyjne

• definicji używanych środków trwałych na potrzeby ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych

• podniesienia limitu przychodów umożliwiających wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

• podniesienia limitu przychodów uprawniających do kwartalnych wpłat ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

• rozszerzenia kręgu podmiotów mogących opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

• obniżenia niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

• ograniczenia warunków umożliwiających skorzystanie z karty podatkowej

• dopuszczenia czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową

3) Pozostałe zmiany, w tym m.in. zmiany dotyczące:

wprowadzenia estońskiego CIT – zakres podmiotowy, warunki, zasady funkcjonowania, skutki wdrożenia na przykładzie

• sprzedaży wysyłkowej – rewolucja w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej w rozumieniu przepisów ustawy o VAT

• pakiet e-commerce

• paragonów fiskalnych z NIP nabywcy - faktury uproszczone ?

• podatku u źródła – rozwiązanie problemu zmian z 2019 roku, których wejście w życie odroczono do 1.01.2021 r.

• ulgi na robotyzację

utworzenia nowej formy prowadzenia działalności: prostej spółki akcyjnej

• Centralny Rejestr Faktur – plany legislacyjne

• dodatkowych danin publicznych, m.in. podatku od sprzedaży detalicznej, opłaty cukrowej, opłaty od deszczu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl