Zmiany w podatku VAT - listopad 2019 roku oraz 2020 rok - Toruń

Termin: 14 listopada 2019r.
Miejsce: Toruń
Cena: 199,00 netto od osoby
Trener: Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

więcej o Damian Staszak

Opis szkolenia:

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie podatku VAT, które to wejdą w życie na przełomie lat 2019 i 2020.

Część zmian obowiązywać będzie począwszy od listopada 2019 roku, inne od stycznia 2020 roku, a pozostałe od kwietnia 2020 roku.

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także do pracowników i właścicieli biur rachunkowych.

Program szkolenia:

1. Obligatoryjny split payment:

 • zakres podmiotowo-przedmiotowy obligatoryjnego split payment
 • prawa i obowiązki przedsiębiorców objętych obligatoryjnym split payment
 • likwidacja mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych - nowe zasady rozliczania transakcji objętych dotychczas odwrotnym obciążeniem
 • ograniczenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy towarów za zaległości podatkowe dostawcy
 • split payment przy zaliczkach, potrąceniach, kompensatach oraz płatnościach zbiorczych
 • sankcje związane z niezastosowaniem obligatoryjnego split payment oraz możliwości uwolnienia się od sankcji
 • rozszerzenie swobody dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT
 • stosowanie obligatoryjnego split payment dla transakcji rozpoczętych przed 1.11.2019 r.

2. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

 • forma oraz charakter WIS
 • procedura uzyskania WIS
 • wykorzystanie WIS do celów innych niż potwierdzenie stawki podatku
 • korzyści wynikające z posiadania WIS, w tym możliwość powoływania się na WIS wydaną podmiotowi trzeciemu (np. producentowi towaru)
 • WIS a interpretacje indywidualne, WIS a WIA (wiążąca informacja akcyzowa)

3. Nowa matryca stawek VAT:

 • zakres wykorzystania klasyfikacji PKWiU oraz klasyfikacji CN
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych - ograniczenie stosowania przepisów wykonawczych w zakresie stawek podatku VAT
 • Zmiany w zakresie stosowania poszczególnych stawek podatku
 • stosowanie nowych stawek podatku dla niektórych towarów i usług przed wejściem w życie przepisów wprowadzających nową matrycę stawek VAT - okres przejściowy od dnia 1.11.2019 r. do dnia 31.03.2020 r.

4. Zastąpienie deklaracji VAT nowym JPK_VAT:

 • mechanizm funkcjonowania nowego JPK_VAT
 • deklaracje VAT objęte zmianami
 • relacje między ewidencją VAT a deklaracją VAT po wejściu w życie nowego JPK_VAT
 • kwartalne rozliczanie VAT a nowy JPK_VAT
 • procedura korekty nowego JPK_VAT
 • sankcje z tyt. błędów w nowym JPK_VAT oraz z tyt. niezachowania właściwej formy JPK_VAT

5. Pozostałe zmiany, w tym m.in.:

 • wyłączenie możliwości wystawiania faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP-u nabywcy - sankcje za niezastosowanie się do ww. ograniczenia
 • zmiana definicji produktów rolnych i usług rolniczych - skutki dla rolników ryczałtowych
 • kasy rejestrujące on-line

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
Zmiany w podatku VAT - listopad 2019 roku oraz 2020 rok - Toruń
Galeria
Zmiany w podatku VAT - listopad 2019 roku oraz 2020 rok - Toruń
Galeria
Zmiany w podatku VAT - listopad 2019 roku oraz 2020 rok - Toruń

Informacje organizacyjne

Termin: 14 listopad 2019r.
Miejsce: Toruń
Cena: 199,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Materiały video po szkoleniu
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl