Zmiany w podatku VAT - wrzesień 2019 roku - Bydgoszcz

Termin: 10 października 2019r.
Miejsce: Bydgoszcz
Cena: 399,00 netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Film wideo ze szkolenia

Po wprowadzeniu szeregu istotnych zmian z początkiem 2019 roku w podatkach dochodowych, ustawodawca przygotował szereg zmian w przepisach o podatku od towarów i usług (VAT).

Zmiany te wejdą w życie we wrześniu, przy czym część z nich już obowiązuje od maja 2019r., a skutek niektórych zmian pojawi się z początkiem 2020 roku.

Program:

1. Nowy rejestr podatników VAT

 a. Scalenie dotychczasowych rejestrów prowadzonych przez Szefa KAS;

b. Rozszerzenie zakresu informacji ujawnianych w rejestrach;

c. Rachunek bankowy w rejestrze – sankcje za brak dokonania płatności na wskazany w rejestrze rachunek;

d. Brak kosztu podatkowego przy płatności na inny rachunek niż wskazany w rejestrze;

e. Informacja do organu podatkowego o dokonanej zapłacie na innych rachunek bankowy niż wykazany w rejestrze – konsekwencje podatkowe;

Dążenie ustawodawcy do zwiększenia ściągalności podatku VAT przyjmuje kolejną odsłonę w postaci rejestru podatników podatku VAT czynnych, który obejmować będzie dotychczasowe dane w rejestrach udostępnianych na stronie Ministerstwa Finansów.

Poza rozszerzeniem zakresu danych ujawnianego w nowym rejestrze, istotne jest wprowadzenie obowiązku zapłaty należności za zakupiony towar lub usługę wyłącznie na rachunek bankowy uwidoczniony w ministerialnym rejestrze. Brak takiej płatności skutkować będzie niemożnością zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od kwoty płatności.

2. Nowe zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności (projekt ustawy z dnia 14 maja 2019r.)

a. Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie wprowadzenia w Polsce obligatoryjnej podzielonej płatności w latach 2019-2022;

b. Zakres przedmiotowy objęty obligatoryjnym split-paymentem, nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT;

c. Obligatoryjny mechanizm split-payment a odpowiedzialność solidarna stron transakcji;

d. Dodatkowe informacje na fakturach oraz sankcje podatkowe i karne skarbowe;

e. Płatności wielu faktur w trybie split-payment.

f. Termin wejścia w życie nowych rozwiązań – przepisy przejściowe

g. Brak kosztu podatkowego w przypadku braku płatności w trybie obligatoryjnego split-payment.

h. Nowe zasady dysponowania środkami na rachunku VAT.

W marcu b.r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie w Polsce obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Krajowy ustawodawca zamierza wdrożyć to rozwiązanie w odniesieniu do określonej grupy towarów i usług. Jednocześnie rachunek VAT ma służyć do szerszego zakresu płatności publicznoprawnych, niż ma to miejsce obecnie.

Należy wskazać, że w tym wypadku ustawodawca posunął się jeszcze dalej, w zakresie „uszczelniania” systemu. Przy obligatoryjnym split-paymencie brak określonego zapisku na fakturze będzie prowadzić do dodatkowej sanki w podatku VAT w wysokości 100% kwoty podatku. Ponadto brak zapłaty w trybie split-payment może również wyłączać taką płatność z kosztów w podatkach dochodowych. Konieczne jest zatem przygotowanie się przez podatników do nowych rozwiązań.

3. Kolejna ustawa nowelizująca – nowe zmiany w podatku VAT (ustawa z 4 lipca 2019r.)

a. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia;

b. Modyfikacja systemu korekt przy nieruchomościach;

c. Zmiany w przepisach dot. rejestracji podatników;

d. Wystawianie faktur do paragonów z numerem NIP nabywcy;

e. Nowa sankcja administracyjna (15%) w przypadku korekt złożonych po wszczęciu kontroli celno – skarbowej;

f. Zmiany w zwolnieniu fakultatywnym – ograniczenia przy jego stosowaniu;

g. Zmiany przy rozliczeniach z rolnikami ryczałtowymi;

h. Zniesienie deklaracji VAT i rozszerzenie pliku JPK od 2020 roku – wzmianka.

Nowe rozwiązania łączą w sobie wiele dotychczasowych propozycji z różnych projektów ustaw. Przede wszystkim zmienia się definicja tzw. pierwszego zasiedlenia. Jest to konsekwencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE oraz zmiany orzecznictwa krajowych sądów administracyjnych. Zmiany te łącza się również z modyfikacją zasad rozliczania korekt przy zbywaniu nieruchomości na podstawie stawki zwolniony (ZW).

Ten projekt wprowadza długo zapowiadaną przez ustawodawcę zmianę – fakturę będzie można wystawić do paragonu tylko wówczas, gdy zawierać on będzie numer NIP podatnika. Należy podkreślić, że wystawienie faktury do paragonu bez takiego numeru NIP skutkować będzie sankcją w wysokości 100% podatku VAT.

Pozostałe zmiany dotyczą zarówno procedur kontrolnych, jak też ograniczeń przy stosowaniu tzw. zwolnienia fakultatywnego (art. 113 Ustawy o VAT). Wprowadzają korzystniejsze rozwiązania przy rozliczaniu się z rolnikami ryczałtowymi, jak tez ułatwiają opodatkowanie wybranych transakcji międzynarodowych.

4. Kasy on-line - ustawa z dnia 15 marca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (weszła w życie 1-go maja 2019r.):

a. Nowy rodzaj kas fiskalnych;

b. Grupy podatników objęte nowymi obowiązkami;

c. Sposób fiskalizacji i przesyłania danych do Reprozytorium Ministerstwa Finansów;

d. Przeglądy techniczne kas on-line;

e. Nowe rozporządzenie dot. kas fiskalnych

f. Brak NIPu na paragonie a wystawienie faktury;

g. Obowiązki ewidencyjne po stronie podatników w związku z nowymi kasami fiskalnymi;

h. Konsekwencje nowego rozporządzenia dot. kas fiskalnych

i. Nowe rozporządzenie dot. zwrotów wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej.

Po wielu latach ustawodawca zdecydował się na wdrożenie w życie nowych regulacji dotyczących ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych on-line.

Ustawa weszła w życie 1-szego maja b.r., aczkolwiek pierwsze grupy podatników zobowiązane będą do wdrożenia nowych kas od stycznia 2020 roku.

Mimo odroczenia w czasie objęcia pierwszych grup podatników obowiązkiem instalacji i stosowania kas on-line, od maja b.r. podatnicy będą mieli wiele zadań związanych z przygotowaniem się do wdrożenia nowych rozwiązań, zakupu kas, ich fiskalizacji itp.

Najistotniejsze dla podatników jest przygotowanie się do sytuacji, gdy wykorzystywana kasa nie będzie miała dostępu do sieci internetowej. Brak ewidencjonowania sprzedaży może bowiem prowadzić do sankcji zarówno podatkowych, jak też karnych skarbowych.

5. Zwolnienie wynagrodzeń dla osób do 26-tego roku życia (ustawa z dnia 4 lipca 2019r.):

a. Zakres przedmiotowy zwolnienia;

b. Dochody objęte zwolnieniem a wspólne rozliczenie z dziećmi i ulga na dzieci;

c. Zwolnienie a koszty uzyskania przychodu, w tym koszty objęte 50-cio procentowym ryczałtem;

d. Objęcie przychodów zwolnieniem w 2019 roku i latach kolejnych;

e. Ewidencja zwolnienia po stronie płatnika;

6. Nowa stawka w podatku PIT (17%) oraz zmiana kosztów tzw. pracowniczych:

a. Skala podatkowa w 2019 oraz 2020 roku;

b. Nowe koszty z wybranych źródeł przychodu;

c. Zasady naliczania zaliczek na podatek w IV kwartale 2019 roku;

d. Rozliczenie roczne za 2019 rok.

7. Pozostałe zmiany:

a. Wystawianie faktur po zmianach Prawa farmaceutycznego (art. 86a ustawy);

b. Propozycja tzw. pakietu płynnościowego w zakresie regulacji podatkowych;

c. Konsekwencje tzw. twardego Brexitu dla krajowych podatników;

d. Kolejna ustawa zmniejszająca obciążenia regulacyjne – najistotniejsze zmiany.

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
Zmiany w podatku VAT - wrzesień 2019 roku - Bydgoszcz
Galeria
Zmiany w podatku VAT - wrzesień 2019 roku - Bydgoszcz
Galeria
Zmiany w podatku VAT - wrzesień 2019 roku - Bydgoszcz

Informacje organizacyjne

Termin: 10 październik 2019r.
Miejsce: Bydgoszcz
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Materiały video po szkoleniu
  • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl