Zmiany w przepisach podatkowych 2020 r. - Warszawa

Termin: 09 grudnia 2019r.
Miejsce: Warszawa
Cena: 399,00 netto od osoby
Trener: dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Opis szkolenia:

Przełom roku to moment, w którym zmieniają się zasady rozliczania podatków, szczególnie dochodowych, ale w bieżącym roku również i VAT. Aby w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami rozliczać podatki, należy wiedzieć jakie przepisy zostały zmienione i jakie nowe regulacje się pojawiły.

Szkolenie z jednej strony ma charakter podsumowujący – zostaną omówione zmiany, które miały miejsce w 2019 roku, z drugiej strony wskażemy Państwu nowości, które pojawią się w 2020 roku i będą miały duży wpływ na aktualne rozliczenia podatkowe.

Ważnym jest, aby niczego nie przeoczyć, gdyż zmian było dużo, a kolejne, nowe regulacje czekają na wdrożenie.

Program szkolenia:

I. Podatki dochodowe

a. Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu:

i. Wyłączenie kosztu podatkowego przy płatności na inny rachunek bankowy niż określony w rejestrze Ministra Finansów;

ii. Brak kosztu podatkowego przy płatności w trybie tzw. obligatoryjnego split payment;

iii. Korekta kosztów i przychodów w związku z opóźnioną płatnością;

iv. Koszty finansowania dłużnego i własnego za 2019;

b. Deklaracje roczne dla osób poniżej 26-tego roku życia i podatników rozliczanych stawką 17%:

i. Zasady wykazywania dochodów zwolnionych z kliku źródeł;

ii. Stawka 17,75% w ostatnim kwartale 2019 roku;

iii. Deklaracja roczna osoby, dla której stosowane są nowe koszty uzyskania przychodu;

c. Rozliczenie roczne przy różnych stawkach podatku CIT:

i. Przyporządkowanie dochodów do stawki 9%;

ii. Rozliczenie strat z lat ubiegłych; d. Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych.

W obszarze podatku dochodowego zmiany zostały wprowadzone zarówno w II połowie 2019r., jak też znaczna ich część wchodzi w życie z początkiem 2020r.

W pierwszej grupie przede wszystkim istotne będą roczne rozliczenia zarówno osób, które od sierpnia 2019r. korzystają ze zwolnienia uzyskiwanego dochodu z podatku dochodowego, jak też rozliczenia roczne podatników objętych zarówno nową stawką 17% (w rzeczywistości 17,75%), jak też podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu. W szczególności problemy pojawią się przy deklaracjach podatkowych składanych przez osoby, które nie przepracowały pełnego 2019 roku, a konieczne będzie odpowiednie przyporządkowanie kosztów do miesięcy, w których taką prace wykonywali.

Wiele zmian wchodzących w życie z początkiem 2020 roku jest konsekwencją wprowadzenia tzw. białej listy podatników oraz obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT. Niestety, zmiany te wprowadzają ograniczenia w zaliczaniu określonych wydatków do kosztów podatkowych, co może być problematyczne dla wielu podatników.

Co więcej, problematyka kosztów jest szczególnie istotna dla ustawodawcy, który również narzuca konieczność ich obligatoryjnej korekty w przypadku braku zapłaty za zakupione towary lub usługi w ustalonym przez strony terminie. W tym obszarze wracamy do rozwiązań, które były przez podatników krytykowane kilka lat temu, a które ustawodawca uchylił.

W pozostałym zakresie omawiane będą w podatkach dochodowych skutki zmian, które pojawiły się w 2019r., a dopiero teraz będą one miały swoje konsekwencje przy sporządzaniu rocznych rozliczeń podatkowych.

II. Podatek VAT

a. Nowa matryca stawek VAT:

i. Nowe klasyfikacje statystyczne;

ii. Wiążąca Informacja Stawkowa;

iii. Nowe stawki podatku dla wybranych towarów i usług;

b. Nowe zasady rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych:

i. Kierunki zmian w zakresie rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych;

ii. Dokumentowanie transakcji WDT;

iii. Rozliczanie transakcji trójstronnych;

iv. Zasady rozliczeń magazynów konsygnacyjnych;

c. Kasy fiskalne on-line:

i. Grupy podatników obligatoryjnie zobowiązane do stosowania kas fiskalnych on-line w 2019 roku;

ii. Kasy fiskalne w formie oprogramowania;

iii. Rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej;

iv. Wystawianie faktu do paragonów od stycznia 2020 roku;

d. Nowy plik JPK – zniesienie deklaracji VAT

i. Terminy wejścia w życie nowych przepisów;

ii. Zakres informacji wymagany w ramach nowego pliku JPK;

iii. Korekty plików JPK a odpowiedzialność karna skarbowa;

iv. Sankcje za błędy w składanych plikach JPK;

e. Kryptowaluty i ich opodatkowane podatkiem PCC;

f. Pozostałe zmiany w podatkach obrotowych.

W obszarze podatku VAT większość zmian ustawodawca wprowadził w II połowie 2019 roku. Niemniej jednak równie wiele zaplanował na 2020 rok. Są to najczęściej regulacje, które już były wcześniej opublikowane, ale dopiero teraz wchodzić będą w życie.

Dotyczy to przede wszystkim tzw. obligatoryjnych kas fiskalnych on-line, do których wdrożenia muszą się przygotować pierwsze grupy podatników.

Z tym terminem zbiega się również obowiązek wystawiania faktur VAT wyłącznie do paragonów, które zawierają numer NIP nabywcy. Jest to niewątpliwie kolejna istotna uciążliwość szczególnie dla tych podatników, którzy ze względu na specyfikę działalności gospodarczej nie będą mogli pozyskać przy otrzymaniu płatności stosownych informacji od nabywcy towarów lub usług.

Termin wejścia w życie części zmian został przesunięty na kwiecień, oraz docelowo, na lipiec 2020r. Dotyczą one fundamentalnych dla podatników kwestii związanych ze zmianami stawek podatku, ale również dotyczących raportowania informacji w formie tzw. rozszerzonego pliku JPK.

Z perspektywy księgowych oraz biur rachunkowych oznacza to zarówno szerszy zakres obowiązków związanych ze stosowaniem nowego formatu przekazywania danych, ale również odpowiedzialności w przypadku błędnie złożonego rozliczenia. Pojawia się w tym miejscu problem, na ile korekta samego dokumentu JPK będzie niosła ze sobą takie same dla podatnika skutki jak korekta deklaracji podatkowej. W szczególności dotyczy to wyłączenia odpowiedzialności karnej skarbowej.

 III. Zmiany w ogólnych przepisach prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa)

a. Jednolity rachunek dla podatników:

i. Zasady stosowania nowego, indywidualnego rachunku bankowego;

ii. Konsekwencje indywidualnego rachunku bankowego dla wspólników spółek osobowych;

b. Pozostałe zmiany w przepisach ogólnego prawa podatkowego;

Ustawodawca wdrożył ostatecznie indywidualizację rozliczeń podatników z organami podatkowymi poprzez wprowadzenie indywidualnych rachunków rozliczeniowych. Będzie to miało znaczenie przede wszystkim dla wspólników spółek osobowych, którzy najczęściej dotychczas byli rozliczani przez konta bankowe spółek, a nie swoje indywidualne rachunki.

IV. Pozostałe zmiany, ważne dla osób rozliczających podatki

a. Zmiany w regułach INCOTERMS na 2020 rok.

b. Rozszerzenie stosowania przepisów o zarządzie sukcesyjnym;

c. Nowelizacja przepisów o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;

d. Pozostałe zmiany mające wpływ na rozliczenia podatkowe.

Pozostałe zmiany związane z nowelizacją przepisów odnoszące się do rozliczeń podatkowych obejmują zarówno zagadnienia międzynarodowe, gdzie następują zmiany w zasadach stosowania reguł Incoterms, jak też krajowych przepisach związanych z zarządem sukcesyjnym lub przepisami regulującymi terminy płatności w transakcjach handlowych.

Pierwsza grupa zmian będzie miała istotne znaczenie dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy prowadzą rozliczenia transgranicznej sprzedaży lub zakupu towarów. Druga z kolei dotyczyć będzie bieżących rozliczeń, w tym również zasad opodatkowania przedsiębiorstw w przypadku śmierci ich właścicieli lub udziałowców.

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
Zmiany w przepisach podatkowych 2020 r. - Warszawa
Galeria
Zmiany w przepisach podatkowych 2020 r. - Warszawa
Galeria
Zmiany w przepisach podatkowych 2020 r. - Warszawa

Informacje organizacyjne

Termin: 9 grudzień 2019r.
Miejsce: Warszawa
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

  • Materiały szkoleniowe
  • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
  • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
  • Materiały video po szkoleniu
  • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl