Zmiany w przepisach podatkowych wchodzących w życie od 1-go stycznia 2022 (w tym tzw. Nowy Ład)

Szkolenie prowadzone będzie "na żywo". Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie - w czasie rzeczywistym.

Termin: Dzień 1 – 03 listopada 2021 r.
Dzień 2 – 08 listopada 2021 r.
Miejsce: Online
Cena: 698,00 zł netto
Trener: dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in...

więcej o dr Krzysztof Biernacki

Film wideo ze szkolenia

Opis:

Celem szkolenia jest omówienie zmian w PODATKCH, jakie wejdą w życie w nadchodzącym 2022 roku z uwzględnieniem przepisów związanych z POLSKIM ŁADEM.

Zastrzeżenie: niniejszy program został przygotowany na podstawie projektu ustawy skierowanego do prac parlamentarnych (wrzesień 2021r) i mając na uwadze fakt, że jego ostateczny kształt może ulec zmianie, ostateczna wersja zostanie uwzględniona w treści materiałów przygotowanych na szkolenie.

Program szkolenia:

I część. Podatki dochodowe

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

a. Zmiana opodatkowania osób fizycznych wg. tzw. skali (zasady ogólne);

b. Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla w/w podatników;

c. Ulgi związane z rozliczenie podatku w oparciu o skalę podatkową (tzw. ulga dla klasy średniej);

d. Koszty podatkowe u osób pełniących obowiązki społeczne lub obywatelskie;

e. Zmiany związane ze wspólnym rozliczeniem małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci;

f. Nowe zwolnienia w art. 21 Ustawy o PIT;

g. Modyfikacje oraz nowe ulgi w podatku PIT (nowa ulga dla osób zmieniających rezydencję podatkową na krajową tzw. ulga na powrót, ulga dot. wpłat na związki zawodowe, zmiany w uldze rehabilitacyjnej, ulga na inwestycje w tzw. alternatywne spółki inwestycyjne);

h. Doprecyzowanie zasad opodatkowania określonych świadczeń podatkiem PIT wg. stawki 70%;

i. Opodatkowanie dochodów z tytułu otrzymania przez wspólnika majątku spółki niebędącej osobą prawną;

j. Pozostałe zmiany (ulga na dzieci, exit tax itp.).

2. Podatek dochodowy od przedsiębiorców

a. Składka zdrowotna

b. Zmodyfikowane i nowe ulgi podatkowe:

i. zmiany w IP BOX oraz B+R,

ii. ulga marketingowa,

iii. ulga związana ze sprzedażą na rynki zagraniczne i przejmowaniem spółek zagranicznych,

iv. ulga wspierające określone rodzaje działalności (sportowa, kulturalna, naukowa),

v. ulga na ochronę i konserwację zabytków,

vi. ulga na robotyzację,

vii. ulga związana z płatnościami bezgotówkowymi;

c. Ryczałtowy podatek od osób przenoszących rezydencję podatkową z zagranicy;

d. Podatkowe konsekwencje zatrudniania „na czarno”;

e. Nowy obowiązek dokonywania płatności bezgotówkowych w relacjach z konsumentami;

f. Wybrane zagadnienia dot. zmian w Polskiej strefie inwestycyjnej;

g. Zmiany związane z ustalaniem wartości początkowej środków trwałych;

h. Doprecyzowanie warunków korzystania ze zwolnień w SSE oraz PSI;

i. Zmiany dot. zagranicznej jednostki kontrolowanej;

3. Podatek dochodowy od osób prawnych

a. Rezygnacja z limitowania w kosztach podatkowych określonego rodzaju wydatków (art. 15e Ustawy o CIT);

b. Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych;

c. Nowe regulacje podatkowe dla spółek holdingowych;

d. Modyfikacja zasad poboru podatku u źródła w trybie tax refund;

e. Stosowanie kopii certyfikatów rezydencji;

f. Ulga związana z wejściem na rynek giełdowy;

g. Tzw. ulga konsolidacyjna;

h. Zmiany związane z regulacjami poświęconymi podatkowym grupom kapitałowym;

i. Nowe zasady stosowania podatku zryczałtowanego (CIT estoński);

j. Doprecyzowanie definicji rezydenta krajowego (problematyka miejsca wykonywania zarządu);

k. Zmiany w tzw. spółkach nieruchomościowych;

l. Modyfikacja zasad stosowania tzw. cienkiej kapitalizacji (art. 15c Ustawy o CIT);

m. Nowe regulacje dot. opodatkowania tzw. przerzucania dochodów;

n. Nowe regulacje wprowadzające opodatkowanie tzw. ukrytej dywidendy;

o. Modyfikacje przepisów dot. transakcji restrukturyzacyjnych (tzw. reorganizacja podmiotów);

p. Projektowany obowiązek przesyłania ksiąg podatkowych w formie elektronicznej od 2023 roku (wzmianka);

4. Zmiany w regulacjach dot. cen transferowych

a. Doprecyzowanie zagadnień dot. pojęcia podmiotów powiązanych;

b. Korekta cen transferowych;

c. Doprecyzowanie mechanizmu safe harbour;

d. Zmiany związane z lokalną dokumentacją cen transferowych;

e. Zmiana terminów sporządzania dokumentacji na żądanie organów podatkowych;

f. Modyfikacja składania oświadczeń o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych (TPR);

g. Porozumienia podatkowe, inwestycyjne oraz cenowe;

h. Zmiany związane z obowiązkiem składania informacji o transakcjach z nierezydentami w świetle przepisów Ordynacji podatkowej;

5. Nowy podatek od ujawnionych dochodów

a. Opodatkowanie dochodów ujawnionych;

b. Wycofanie się z dotychczasowych decyzji optymalizacyjnych;

c. Czasowy charakter nowych regulacji;

II część. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

1. Nowe zasady opodatkowania nieruchomości;

a. Wyłączenie amortyzacji podatkowej nieruchomości mieszkalnych;

b. Opodatkowanie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości;

2. Zmiany w podatku ryczałtowym od przychodów:

a. Stawki podatku od przychodów ewidencjonowanych;

b. Składka zdrowotna przy rozliczeniu ryczałtowym od przychodów;

3. Karta podatkowa

a. Wyłączenie możliwości wyboru karty podatkowej w przyszłości;

b. Zmiany dot. zasad rozliczania karty dla osób obecnie korzystających z tej formy rozliczenia;

III część. Podatki obrotowe (w tym VAT)

1. Możliwość tworzenia grup na potrzeby podatku VAT

a. Definicja grupy na potrzeby podatku VAT

b. Rejestracja i wykreślanie grup podatników;

c. Zasady rozliczeń i ewidencji członków grupy;

d. Proporcja odliczenia podatku VAT w grupie;

e. Przepisy ograniczające nadużywanie regulacji dot. grup w podatku VAT

2. Opcja opodatkowania usług finansowych podatkiem VAT;

3. Skrócone terminy zwrotu podatku VAT w określonych przypadkach;

4. Zmiany przy momencie powstania obowiązku podatkowego;

5. Zmiany dostosowawcze w zakresie Nomenklatury Scalonej (CN) – wzmianka;

6. Wprowadzenie tzw. faktur ustrukturyzowanych; 7. Paragony w formie elektronicznej;

IV część. Pozostałe zmiany

1. Wprowadzenie w Ordynacji podatkowej Porozumienia Inwestycyjnego (PI);

2. Rozszerzenie właściwości Naczelników Urzędów Skarbowych w określonych przypadkach;

3. Modyfikacje przepisów o zwrocie nadpłaty;

4. Nabycie sprawdzające – nowy instrument „kontroli” podatników;

5. Tymczasowe zajęcie nieruchomości podatników przez organy podatkowe;

6. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym dotyczące wyłączenia penalizacji przy składaniu korekt części ewidencyjnej JPK (modyfikacja art. 16a KKS);

Opinie uczestników

Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)
Beata Zielińska
Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Poziom przekazywanej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. Sposób szkolenia – adekwatny do tematyki. Nie byłem do tej pory na szkoleniu ,które w tak krótkim czasie poruszałoby tyle istotnych kwestii. Zgodnie z obietnicą-doszły materiały mailowo .W Urzędzie Pracy też wyraziłem SWOJE ZADOWOLENIE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU. Jeżeli będziecie mieć państwo szkolenia kolejne to proszę o informację, chętnie będziemy uczestniczyć. Pozdrawiam
Dariusz Pułanik

Galeria ze szkolenia

Galeria
Zmiany w przepisach podatkowych wchodzących w życie od 1-go stycznia 2022 (w tym tzw. Nowy Ład)
Galeria
Zmiany w przepisach podatkowych wchodzących w życie od 1-go stycznia 2022 (w tym tzw. Nowy Ład)
Galeria
Zmiany w przepisach podatkowych wchodzących w życie od 1-go stycznia 2022 (w tym tzw. Nowy Ład)

Cena zawiera:

  • dostęp do szkolenia on-line
  • materiały szkoleniowe
  • możliwość zadawanie pytań na czacie
  • imienny certyfikat uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl