Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Najwybitniejszy wykładowca problematyki podatkowej, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, zaliczony w rankingu „Gazety Prawnej” do pierwszej trójki najlepszych doradców podatkowych kraju.

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy nr 00001, radca prawny, autor ponad 900 publikacji na tematy podatkowe, m.in. redaktor unikatowej serii Komentarzy do podatku od towarów i usług, podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Od 33 lat wykłada problematykę podatkową na Uniwersytecie Warszawskim oraz wielu innych uczelniach. Autor opinii opracowanych dla Sejmu i Senatu.

W latach 1992-1996 – wiceminister finansów. Od 13 lat występuje jako pełnomocnik w sporach podatkowych. Współtwórca Instytutu Studiów Podatkowych. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Józef Edmund Nowicki

Jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów i wykładowców w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce, praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych. Autor popularnych komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.) oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach branżowych. Od 2010 r. stale jest biegłym sądowym w dziedzinie zamówień publicznych. Jest autorem wielu opinii prawnych, ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych. Na co dzień przygotowuje i prowadzi postępowania. Posiada nie tylko cenne doświadczenie, ale także gotowe rozwiązania trudnych problemów, z których warto skorzystać.

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów doktoranckich na kierunku prawo WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku, wydawca, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego i gospodarczego.

 

Ekspert prawny przy organach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, instytucji sektora publicznego oraz transakcji handlowych (umowy, kontrakty).

Piotr Wiśniewski

Prawnik specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współautor publikacji "Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców", wydawnictwa Forum. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwach specjalizujących się w problematyce zamówień publicznych. Stały współpracownik miesięcznika "Monitor Zamówień Publicznych", miesięcznika "Przetargi Publiczne" oraz wydawnictwa INFOR Ekspert Sp. z o.o. Współpracownik portali przetargi.pl oraz przetargi.info.pl (odpowiedzi na pytania użytkowników forum, zamieszczanie informacji, porad prawnych związanych z tematyką zamówień publicznych). Trener zamówień publicznych. Prowadził szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla urzędów centralnych, ministerstw, Urzędu Zamówień Publicznych w ramach Projektu "Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich" oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dla urzędów marszałkowskich, urzędów miast i starostw powiatowych. Praktyk, Kierownik Zespołu ds. Prawnych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym postępowań o wartości powyżej 20.000.000 euro poddanych kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pełnomocnik reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradca, konsultant, autor opinii prawnych z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Przewodniczący Stałej i Roboczych Komisji Przetargowych.

Kamil Zięba

Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska w zakładach przemysłowych oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania Środowiskowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant i wykładowca w Katedrze Pracy i Stosunków Przemysłowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca ds. CSR w obszarze m. in. ochrony środowiska przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Doświadczenie zawodowego w zakresie wdrożeń i nadzorowania systemów zarządzania wg norm ISO, OHSAS, BRC, HACCP. 

Trener w zakresie powyższych systemów, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciepożarowej, audytu wewnętrznego oraz odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR). 

Koordynator spraw związanych z ochroną środowiska, bhp, ppoż. oraz odpowiedzialnością społeczną (CSR) i komunikacją korporacyjną w zakładzie przedsiębiorcy.

Marek Rotkiewicz

prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym, redaktor merytoryczny publikacji aktualizowanej Teczka kadrowca w jednostce budżetowej, Wyd. Beck InfoBiznes, autor 21 książek oraz  ponad 1000 artykułów z tego zakresu, napisał m. in.:

 

„Jak obniżyć koszty zatrudnienia w firmie” (Wyd. Biblioteczka Pracownicza 2005 r.),

 

„Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy” (Wyd. ODDK 2005 r.),

 

„Zatrudnianie na czas określony - komentarz, przykłady, wzory” (Wyd. ODDK, 2006 r.),

 

„Czas pracy” (Wyd. Biblioteczka Pracownicza, 2006 r.),

 

„Pracownik samorządowy. Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem” (Wyd. ODDK, 2007 r., współautor). 

 

Publikuje m. in. w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitorze Księgowego, Serwisie Prawno – Pracowniczym, Przeglądzie Ubezpieczeniowym, serwisie podatki.pl.Wykładowca na licznych szkoleniach.

Jarosław Sikorski

Certyfikowany Coach International Coaching Community ( ICC ). Wieloletni trener biznesu, komunikacji interpersonalnej i NLP. Absolwent Pierwszego Studium Trenerów NLP, Psychologii Biznesu i Coachingu w Yans Cron Consulting Group w Warszawie oraz Szkoły Trenerów Kompetencji Psychospołecznych Metrum w Katowicach z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego www.ptp.org.pl.


Licencjonowany członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP www.pstnlp.pl. Posiada międzynarodowy certyfikat Master Practitioner in the art of NLP oraz trenerski - Certified Trainer in the Art of Neuro-Linguistic Programming. 

Prowadził wykłady w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu dla podyplomowych grup kierunku ZZL w latach 2008 - 2010. Ekonomista z wykształcenia, prywatny przedsiębiorca, pasjonat rozwoju osobistego i ciągłego podwyższania standardów. Jego doświadczenie warsztatowe to ponad 2000 h szkoleniowych. Współpracując od 10 lat z międzynarodowymi korporacjami zdobył doświadczenie pełniąc kierownicze stanowiska. Wdraża autorskie projekty szkoleniowe i zajmuje się doradztwem w zakresie wsparcia menadżerów średniego i wyższego szczebla w obszarze komunikacji poziomu XXI w. i coachingu biznesowego. Jest autorem wielu artykułów publikowanych na łamach branżowych portali internetowych.


Specjalizuje się w:


rozwijaniu umiejętności interpersonalnych

efektywnej komunikacji i skutecznym wywieraniu wpływu

zmianie ograniczających przekonań

coachingu holistycznym

psychologii perswazji

Marcin Więckowski

doświadczony wykładowca, praktyk, pracownik samorządowy.

Tematyką zamówień publicznych zajmuje się od 1998 roku. Przewodniczący komisji przetargowych, kontroler, audytor, doradca jak również specjalista ds. realizacji zamówień publicznych w dużym projekcie współfinansowanym z UE promującym województwo warmińsko-mazurskie.

Bartosz Majerski

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Adwokackiej Iuridica, absolwent prawa UJ oraz studiów podyplomowych "Zamówienia Publiczne" SGH, wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Gospodarki w obszarze zamówień publicznych.Specjalista w zakresie zamówień publicznych: praktyka w kontroli zamówień publicznych w jednostce odpowiedzialnej za wdrażanie programu POIiŚ oraz współpraca z kancelariami prawnymi.

Obecnie prowadzi własną kancelarię adwokacką zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorców i doradztwem z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca na podyplomowych studiach Zamówienia Publiczne na Politechnice Krakowskiej oraz autor publikacji w prasie branżowej.

Karol Lankamer

– prawnik, specjalizujący się w prawie pracy, absolwent podyplomowych Studiów Europejskich oraz studiów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
W latach 2007 – 2010 pracownik merytoryczny Działu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy.

W okresie zatrudnienia udzielił przeszło 40 tyś. ustnych i pisemnych porad z zakresu prawa pracy. Współautor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, w tym książek:

  • „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze, komentarze, przykłady kompletna dokumentacja”,
  • „Podróże służbowe, zasady rozliczania, czas pracy, ubezpieczenia społeczne, opodatkowanie”,
  • „Świadczenia na rzecz pracowników, prawo pracy, konsekwencje podatkowe, prawo ubezpieczeń społecznych”,
  • „Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie pracowników podmiotów leczniczych według nowej ustawy o działalności leczniczej” oraz
  • „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, prawa i obowiązki stron, wzory dokumentów, konsekwencje podatkowe”.

Doświadczony szkoleniowiec.
Aktualnie wspólnik w firmie doradczo – szkoleniowej „Pogotowie Kadrowe Katarzyna i Karol Lankamer Sp.J. ”.

Krzysztof Piepke

na co dzień pracuje w korporacji jako Trener-Coach. Od 2010 r. szkoli Pracowników Sali sprzedaży z technik sprzedaży oraz Menedżerów z technik budowania zespołu, motywowania pracowników, analizy transakcyjnej i rozwijania zespołu poprzez coaching.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując jako Menadżer i Handlowiec w jednej z największych Firm Telekomunikacyjnych w Polsce.
Jest Absolwentem dwóch szkół Trenerskich TROP i SET, a jego styl pracy to pragmatyzm i poczucie humoru… Hasło przewodnie brzmi: bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć.

M. Krzysztof Bukowski

Specjalista w zakresie zarządzania, psychologii organizacji i prawa pracy. Przedsiębiorca, działa w zakresie doradztwa organizacyjnego i szkoleń biznesowych. Jego klienci to m.in.: HORTEX HOLDING, METLIFE TUnŻ, CREDIT SUISSE, COPERNICUS CAPITAL TFI, POLSKI OGRÓD, TOTOLOTEK, ITALMEX, ONE MONEY MAIL, STAR FASHION, ORLIŃSCY Salony Optyczne, PS TRADE TRANS, TEBAMIX, EPORE, MARDOM, CANDELLUX LIGHTING, CENTRUM NAUKI KOPERNIK.

W latach 1998-2006 dyrektor personalny STAR FOODS S.A., wcześniej kierował strukturami personalnymi m.in. CORMAY S.A., UNIPROM S.A., KAMIS-PRZYPRAWY S.A. oraz BRABORK Sp.z o.o.

Finalista I edycji konkursu RZECZPOSPOLITEJ i BIGRAMU na Dyrektora Personalnego Roku. Były wieloletni pracownik naukowy Instytutu Psychologii PAN – Pracowni Badań nad Podejmowaniem Decyzji i nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Autor licznych publikacji z zakresu organizacji i zarządzania, prawa pracy oraz psychologii biznesu.

Andrzej Wawrzyło

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wykładowca warsztatów dedykowanych wykonawcom.

Wieloletni specjalista i analityk systemu informatycznego realizującego procesy w zamówieniach publicznych. Pracownik jednej z wiodących firm na rynku polskim produkujących system wspierający zamówienia publiczne.

Posiada wieloletnie doświadczenie w procesie wdrażania i nadzorowania systemów informatycznych i platform on-line u Zamawiających publicznych.

Grzegorz Mazurek

wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007-2009, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych 2014-2016. Praktykę zamówień publicznych zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Prowadzi wykłady i szkolenia m.in. na SGH, Uniwersytecie Warszawskim, SGGW, Akademii im. L. Koźmińskiego (studia MBA), Krajowej Szkole Sądów i Prokuratury oraz dla wielu Zamawiających i Wykonawców. Posiada praktyczne doświadczenia na wszelkich rodzajach postępowań przetargowych oraz prowadzi postępowania sądowe – gospodarcze, cywilne (należyte wykonanie umów), karne i z zakresu dyscypliny finansów publicznych – dotyczące wydatkowania środków publicznych. Łączy w sobie umiejętności specjalisty ds. zamówień publicznych - tworzącego dokumentacje przetargowe oraz prawnika procesowego – egzekwującego umowy i dokumenty w sądach.

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.