Józef Edmund Nowicki

- praktyk i doświadczony wykładowcy prawa zamówień publicznych.

Józef Edmund Nowicki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych ekspertów oraz wykładowców problematyki prawa zamówień publicznych w Polsce. Każdego roku przeprowadza kilkadziesiąt szkoleń. Prelegent na konferencjach i wykładowca na studium zamówień publicznych.

Józef Edmund Nowicki to nie tylko wykładowca prawa zamówień publicznych.

Od wielu lat prowadzi kancelarię specjalizującą się w doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców oraz kontroli zamówień publicznych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Doskonale zorientowany stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych i ich interpretacji. Autor 4 komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.) oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych. Jest cytowany w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

W latach 2010 - 2019 biegły sądowy z zakresu zamówień publicznych.

Jest również redaktorem naczelnym największego portalu o zamówieniach publicznych wPrzetargach.pl

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Kamil Zięba

Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska w zakładach przemysłowych oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania Środowiskowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant i wykładowca w Katedrze Pracy i Stosunków Przemysłowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca ds. CSR w obszarze m. in. ochrony środowiska przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Doświadczenie zawodowego w zakresie wdrożeń i nadzorowania systemów zarządzania wg norm ISO, OHSAS, BRC, HACCP. 

Trener w zakresie powyższych systemów, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciepożarowej, audytu wewnętrznego oraz odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR). 

Koordynator spraw związanych z ochroną środowiska, bhp, ppoż. oraz odpowiedzialnością społeczną (CSR) i komunikacją korporacyjną w zakładzie przedsiębiorcy.

Piotr Wiśniewski

Prawnik specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współautor publikacji "Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców", wydawnictwa Forum. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwach specjalizujących się w problematyce zamówień publicznych. Stały współpracownik miesięcznika "Monitor Zamówień Publicznych", miesięcznika "Przetargi Publiczne" oraz wydawnictwa INFOR Ekspert Sp. z o.o. Współpracownik portali przetargi.pl oraz przetargi.info.pl (odpowiedzi na pytania użytkowników forum, zamieszczanie informacji, porad prawnych związanych z tematyką zamówień publicznych). Trener zamówień publicznych. Prowadził szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla urzędów centralnych, ministerstw, Urzędu Zamówień Publicznych w ramach Projektu "Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich" oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dla urzędów marszałkowskich, urzędów miast i starostw powiatowych. Praktyk, Kierownik Zespołu ds. Prawnych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym postępowań o wartości powyżej 20.000.000 euro poddanych kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pełnomocnik reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradca, konsultant, autor opinii prawnych z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Przewodniczący Stałej i Roboczych Komisji Przetargowych.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Najwybitniejszy wykładowca problematyki podatkowej, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, zaliczony w rankingu „Gazety Prawnej” do pierwszej trójki najlepszych doradców podatkowych kraju.

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy nr 00001, radca prawny, autor ponad 900 publikacji na tematy podatkowe, m.in. redaktor unikatowej serii Komentarzy do podatku od towarów i usług, podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Od 33 lat wykłada problematykę podatkową na Uniwersytecie Warszawskim oraz wielu innych uczelniach. Autor opinii opracowanych dla Sejmu i Senatu.

W latach 1992-1996 – wiceminister finansów. Od 13 lat występuje jako pełnomocnik w sporach podatkowych. Współtwórca Instytutu Studiów Podatkowych. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów doktoranckich na kierunku prawo WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku, wydawca, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego i gospodarczego.

 

Ekspert prawny przy organach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, instytucji sektora publicznego oraz transakcji handlowych (umowy, kontrakty).

Marek Rotkiewicz

prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym, redaktor merytoryczny publikacji aktualizowanej Teczka kadrowca w jednostce budżetowej, Wyd. Beck InfoBiznes, autor 21 książek oraz  ponad 1000 artykułów z tego zakresu, napisał m. in.:

 

„Jak obniżyć koszty zatrudnienia w firmie” (Wyd. Biblioteczka Pracownicza 2005 r.),

 

„Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy” (Wyd. ODDK 2005 r.),

 

„Zatrudnianie na czas określony - komentarz, przykłady, wzory” (Wyd. ODDK, 2006 r.),

 

„Czas pracy” (Wyd. Biblioteczka Pracownicza, 2006 r.),

 

„Pracownik samorządowy. Wzory dokumentów kadrowych z komentarzem” (Wyd. ODDK, 2007 r., współautor). 

 

Publikuje m. in. w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitorze Księgowego, Serwisie Prawno – Pracowniczym, Przeglądzie Ubezpieczeniowym, serwisie podatki.pl.Wykładowca na licznych szkoleniach.

Jarosław Sikorski

Certyfikowany Coach International Coaching Community ( ICC ). Wieloletni trener biznesu, komunikacji interpersonalnej i NLP. Absolwent Pierwszego Studium Trenerów NLP, Psychologii Biznesu i Coachingu w Yans Cron Consulting Group w Warszawie oraz Szkoły Trenerów Kompetencji Psychospołecznych Metrum w Katowicach z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego www.ptp.org.pl.


Licencjonowany członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP www.pstnlp.pl. Posiada międzynarodowy certyfikat Master Practitioner in the art of NLP oraz trenerski - Certified Trainer in the Art of Neuro-Linguistic Programming. 

Prowadził wykłady w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu dla podyplomowych grup kierunku ZZL w latach 2008 - 2010. Ekonomista z wykształcenia, prywatny przedsiębiorca, pasjonat rozwoju osobistego i ciągłego podwyższania standardów. Jego doświadczenie warsztatowe to ponad 2000 h szkoleniowych. Współpracując od 10 lat z międzynarodowymi korporacjami zdobył doświadczenie pełniąc kierownicze stanowiska. Wdraża autorskie projekty szkoleniowe i zajmuje się doradztwem w zakresie wsparcia menadżerów średniego i wyższego szczebla w obszarze komunikacji poziomu XXI w. i coachingu biznesowego. Jest autorem wielu artykułów publikowanych na łamach branżowych portali internetowych.


Specjalizuje się w:


rozwijaniu umiejętności interpersonalnych

efektywnej komunikacji i skutecznym wywieraniu wpływu

zmianie ograniczających przekonań

coachingu holistycznym

psychologii perswazji

Bartosz Majerski

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Adwokackiej Iuridica, absolwent prawa UJ oraz studiów podyplomowych "Zamówienia Publiczne" SGH, wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Gospodarki w obszarze zamówień publicznych.Specjalista w zakresie zamówień publicznych: praktyka w kontroli zamówień publicznych w jednostce odpowiedzialnej za wdrażanie programu POIiŚ oraz współpraca z kancelariami prawnymi.

Obecnie prowadzi własną kancelarię adwokacką zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorców i doradztwem z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca na podyplomowych studiach Zamówienia Publiczne na Politechnice Krakowskiej oraz autor publikacji w prasie branżowej.

Karol Lankamer

– prawnik, specjalizujący się w prawie pracy, absolwent podyplomowych Studiów Europejskich oraz studiów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
W latach 2007 – 2010 pracownik merytoryczny Działu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy.

W okresie zatrudnienia udzielił przeszło 40 tyś. ustnych i pisemnych porad z zakresu prawa pracy. Współautor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, w tym książek:

 • „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze, komentarze, przykłady kompletna dokumentacja”,
 • „Podróże służbowe, zasady rozliczania, czas pracy, ubezpieczenia społeczne, opodatkowanie”,
 • „Świadczenia na rzecz pracowników, prawo pracy, konsekwencje podatkowe, prawo ubezpieczeń społecznych”,
 • „Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie pracowników podmiotów leczniczych według nowej ustawy o działalności leczniczej” oraz
 • „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, prawa i obowiązki stron, wzory dokumentów, konsekwencje podatkowe”.

Doświadczony szkoleniowiec.
Aktualnie wspólnik w firmie doradczo – szkoleniowej „Pogotowie Kadrowe Katarzyna i Karol Lankamer Sp.J. ”.

Krzysztof Piepke

na co dzień pracuje w korporacji jako Trener-Coach. Od 2010 r. szkoli Pracowników Sali sprzedaży z technik sprzedaży oraz Menedżerów z technik budowania zespołu, motywowania pracowników, analizy transakcyjnej i rozwijania zespołu poprzez coaching.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując jako Menadżer i Handlowiec w jednej z największych Firm Telekomunikacyjnych w Polsce.
Jest Absolwentem dwóch szkół Trenerskich TROP i SET, a jego styl pracy to pragmatyzm i poczucie humoru… Hasło przewodnie brzmi: bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć.

M. Krzysztof Bukowski

Specjalista w zakresie zarządzania, psychologii organizacji i prawa pracy. Przedsiębiorca, działa w zakresie doradztwa organizacyjnego i szkoleń biznesowych. Jego klienci to m.in.: HORTEX HOLDING, METLIFE TUnŻ, CREDIT SUISSE, COPERNICUS CAPITAL TFI, POLSKI OGRÓD, TOTOLOTEK, ITALMEX, ONE MONEY MAIL, STAR FASHION, ORLIŃSCY Salony Optyczne, PS TRADE TRANS, TEBAMIX, EPORE, MARDOM, CANDELLUX LIGHTING, CENTRUM NAUKI KOPERNIK.

W latach 1998-2006 dyrektor personalny STAR FOODS S.A., wcześniej kierował strukturami personalnymi m.in. CORMAY S.A., UNIPROM S.A., KAMIS-PRZYPRAWY S.A. oraz BRABORK Sp.z o.o.

Finalista I edycji konkursu RZECZPOSPOLITEJ i BIGRAMU na Dyrektora Personalnego Roku. Były wieloletni pracownik naukowy Instytutu Psychologii PAN – Pracowni Badań nad Podejmowaniem Decyzji i nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Autor licznych publikacji z zakresu organizacji i zarządzania, prawa pracy oraz psychologii biznesu.

Andrzej Wawrzyło

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wykładowca warsztatów dedykowanych wykonawcom.

Wieloletni specjalista i analityk systemu informatycznego realizującego procesy w zamówieniach publicznych. Pracownik jednej z wiodących firm na rynku polskim produkujących system wspierający zamówienia publiczne.

Posiada wieloletnie doświadczenie w procesie wdrażania i nadzorowania systemów informatycznych i platform on-line u Zamawiających publicznych.

Grzegorz Mazurek

wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007-2009, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych 2014-2016. Praktykę zamówień publicznych zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Prowadzi wykłady i szkolenia m.in. na SGH, Uniwersytecie Warszawskim, SGGW, Akademii im. L. Koźmińskiego (studia MBA), Krajowej Szkole Sądów i Prokuratury oraz dla wielu Zamawiających i Wykonawców. Posiada praktyczne doświadczenia na wszelkich rodzajach postępowań przetargowych oraz prowadzi postępowania sądowe – gospodarcze, cywilne (należyte wykonanie umów), karne i z zakresu dyscypliny finansów publicznych – dotyczące wydatkowania środków publicznych. Łączy w sobie umiejętności specjalisty ds. zamówień publicznych - tworzącego dokumentacje przetargowe oraz prawnika procesowego – egzekwującego umowy i dokumenty w sądach.

Marcin Więckowski

Nieprzerwanie związany z zamówieniami publicznymi: szkoli przedstawicieli administracji publicznej i wykonawców-przedsiębiorców.

Audytuje, kontroluje – pracuje przy udzielaniu zamówień na zlecenie różnych jednostek-w tym przedsiębiorców.

Prowadził szkolenia dla różnych podmiotów, zamówienia publiczne to jego pasja.

Pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie na stanowiskach doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych, obsługiwał Regionalną Komisję Dyscypliny Finansów Publicznych przy Wojewodzie i RIO, po czym przeszedł na stanowisko kierownicze do Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, gdzie nadzorował wszystkie przetargi realizowane na rzecz Urzędu. pracował także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego przy dużych zamówieniach w Ramach dwóch projektów UE. Był doradcą ds. zamówień publicznych prze Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu i Olsztynie (zasięg: województwo warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie) gdzie pomagał Beneficjentom realizować projekty EFS na podstawie zasady konkurencyjności. Pracował jako specjalista ds. zamówień publicznych i konkurencyjności w projektach dofinansowanych z UE (ZPOR, EFS, EFRR, RPO, POiŚ, Interreg, projekty Norweskie).

Arkadiusz Szulc

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

Małgorzata Niemiec

Dlaczego prowadzę szkolenia?

Zajmuję się zamówieniami publicznymi od wielu lat. Orzekałam w sprawach odwołań, kontrolując oraz audytując przetargi publiczne. Jestem przede wszystkim praktykiem, realizuję różnorodne wartościowo i przedmiotowo postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Znam problematykę zamówień publicznych praktycznie od strony zamawiającego, wykonawcy, kontrolujących, audytora, zarządzających - dlatego mogę i chcę podzielić się z uczestnikami szkoleń praktyczną wiedzą.

Pragnę przekazać cenne i przydatne doświadczenia dla obu stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W pełnej problemów prawnych i faktycznych sferze przetargów publicznych jest ciągle dużo do zrobienia, dlatego uważam swoją pracę za potrzebną.

Specjalizacja trenerska: zamówienia publiczne, audyt zamówień publicznych.

 • Doświadczenie trenerskie od 2003 r. – tylko w ostatnich latach kilka tys. godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami;
 • Orzekała w sprawie odwołań - arbiter i obserwator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007 - decyzja administracyjna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych UZP/230/LA/5754/04, obecnie często reprezentuje strony przed KIO;
 • Audytor - wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW);
 • Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym od 2004 r., zaświadczenie Ministra Finansów Nr 718/2004;
 • Certyfikowany Dyplomowany Audytor Wewnętrzny II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej/ certyfikat Nr 299 z 2001 r.;
 • Praktyk od strony Zamawiającego – wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE;
 • Praktyk od strony Wykonawcy – wieloletnie usługi doradcze dla wielu firm z różnych branż w zakresie Pzp.;
 • Kierownik i wykładowca zaprogramowanych przez siebie studiów podyplomowych o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu;
 • Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET podsieć LEX/zaświadczenie wrzesień 2007 r.;
 • Od 2004 r. - członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych – najdłużej funkcjonującego w Polsce stowarzyszenia zrzeszającego ekspertów zajmujących się tematyką zamówień publicznych.

Wartość dodana dla Słuchaczy:

 • Trener ma duże doświadczenie w realizacji różnorodnych wartościowo i przedmiotowo postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – zna bardzo dobrze praktycznie procedury od strony Wykonawcy i Zamawiającego;
 • Certyfikowany i praktykujący audytor z zaświadczeniem Ministra Finansów dobrze wie czego Zamawiającemu robić nie wolno, jak prawidłowo powinien wyglądać proces udzielania zamówień publicznych, jak profesjonalnie sprawdzać oferty;
 • Doświadczony doradca świetnie zna problemy Wykonawców z różnych branż i umie je skutecznie rozwiązywać, co ma istotne znacznie dla wzbogacenia wiedzy Zamawiających;

Praktyka w orzekaniu w sprawach odwołań, a teraz reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, stanowi o dużym doświadczeniu trenera w rozwiązywaniu trudnych problemów proceduralnych, w tym związanych z opisem przedmiotu zamówienia.

Agnieszka Szajkowska

Trener, Prawnik

Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 16 lat.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej oraz rządowej. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie m.in. w: wprowadzaniu procesów zakupowych, planowaniu zamówień publicznych czy przygotowywaniu dokumentacji przetargowych. Uczestniczyła w dużych projektach infrastrukturalnych i kilkuset postępowaniach, w większości o wartościach powyżej tzw. progów unijnych.

Autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych oraz szkoleń z zakresu stosowania tej gałęzi prawa.

Audytuje, kontroluje oraz doradza przy udzielaniu zamówień na zlecenie różnych jednostek zamawiających.

Doradza Wykonawcom na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

radca prawny, specjalistka w zakresie zamówień publicznych i PPP. Od 10 lat pracuje z zamawiającymi i wykonawcami, wspierając ich w obszarze zamówień publicznych oraz kontraktów. Trener w obszarze PZP oraz procedur zakupowych. Z powodzeniem wdraża u klientów najlepsze rozwiązania w wewnętrznych regulacjach zakupowych. Pasjonatka efektywnych i profesjonalnych zamówień publicznych, szczególnie zainteresowana maksymalnym wykorzystaniem ograniczonych zasobów sektora publicznego. Szeroka perspektywa pozwala jej na znajdowanie najlepszych rozwiązań przy uwzględnianiu wymagań rynku. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka wielu publikacji.

doradca podatkowy Monika M. Brzostowska

Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz problematyce przychodów zagranicznych.

Doradca Podatkowy Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska jest doradcą podatkowym o numerze wpisu 07463, zatrudnionym w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Alo-2 sp. z o.o. Jest ona specjalistką od tarczy antykryzysowych i rozliczeń podatkowych z tym związanych, a także autorką artykułów na stronie prawo.pl i ekspertką w Rzeczpospolitej. Przeprowadza ona szkolenia nt. Polskiego Ładu, a w szczególności składki zdrowotnej i ulgi dla klasy średniej w różnych oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wystąpiła również na konferencjach zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki (13 grudnia 2021 r.) i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (15 grudnia 2021 r.)