Małgorzata Niemiec

Dlaczego prowadzę szkolenia?

Zajmuję się zamówieniami publicznymi od wielu lat. Orzekałam w sprawach odwołań, kontrolując oraz audytując przetargi publiczne. Jestem przede wszystkim praktykiem, realizuję różnorodne wartościowo i przedmiotowo postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Znam problematykę zamówień publicznych praktycznie od strony zamawiającego, wykonawcy, kontrolujących, audytora, zarządzających - dlatego mogę i chcę podzielić się z uczestnikami szkoleń praktyczną wiedzą.

Pragnę przekazać cenne i przydatne doświadczenia dla obu stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W pełnej problemów prawnych i faktycznych sferze przetargów publicznych jest ciągle dużo do zrobienia, dlatego uważam swoją pracę za potrzebną.

Specjalizacja trenerska: zamówienia publiczne, audyt zamówień publicznych.

 • Doświadczenie trenerskie od 2003 r. – tylko w ostatnich latach kilka tys. godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami;
 • Orzekała w sprawie odwołań - arbiter i obserwator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007 - decyzja administracyjna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych UZP/230/LA/5754/04, obecnie często reprezentuje strony przed KIO;
 • Audytor - wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW);
 • Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym od 2004 r., zaświadczenie Ministra Finansów Nr 718/2004;
 • Certyfikowany Dyplomowany Audytor Wewnętrzny II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej/ certyfikat Nr 299 z 2001 r.;
 • Praktyk od strony Zamawiającego – wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE;
 • Praktyk od strony Wykonawcy – wieloletnie usługi doradcze dla wielu firm z różnych branż w zakresie Pzp.;
 • Kierownik i wykładowca zaprogramowanych przez siebie studiów podyplomowych o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu;
 • Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET podsieć LEX/zaświadczenie wrzesień 2007 r.;
 • Od 2004 r. - członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych – najdłużej funkcjonującego w Polsce stowarzyszenia zrzeszającego ekspertów zajmujących się tematyką zamówień publicznych.

Wartość dodana dla Słuchaczy:

 • Trener ma duże doświadczenie w realizacji różnorodnych wartościowo i przedmiotowo postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – zna bardzo dobrze praktycznie procedury od strony Wykonawcy i Zamawiającego;
 • Certyfikowany i praktykujący audytor z zaświadczeniem Ministra Finansów dobrze wie czego Zamawiającemu robić nie wolno, jak prawidłowo powinien wyglądać proces udzielania zamówień publicznych, jak profesjonalnie sprawdzać oferty;
 • Doświadczony doradca świetnie zna problemy Wykonawców z różnych branż i umie je skutecznie rozwiązywać, co ma istotne znacznie dla wzbogacenia wiedzy Zamawiających;

Praktyka w orzekaniu w sprawach odwołań, a teraz reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, stanowi o dużym doświadczeniu trenera w rozwiązywaniu trudnych problemów proceduralnych, w tym związanych z opisem przedmiotu zamówienia.