Bartosz Majerski

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Adwokackiej Iuridica, absolwent prawa UJ oraz studiów podyplomowych "Zamówienia Publiczne" SGH, wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Gospodarki w obszarze zamówień publicznych.Specjalista w zakresie zamówień publicznych: praktyka w kontroli zamówień publicznych w jednostce odpowiedzialnej za wdrażanie programu POIiŚ oraz współpraca z kancelariami prawnymi.

Obecnie prowadzi własną kancelarię adwokacką zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorców i doradztwem z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca na podyplomowych studiach Zamówienia Publiczne na Politechnice Krakowskiej oraz autor publikacji w prasie branżowej.