Józef Edmund Nowicki

Józef Edmund Nowicki


Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1999 r.
Redaktor naczelny portalu w Przetargach.pl

Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach branżowych.

Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego oraz kontroli zarządczej i koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrażaniu procedur antykorupcyjnych.

Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych wykładowców problematyki zamówień publicznych w Polsce. Prelegent na konferencjach, zjazdach i seminariach eksperckich.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Specjalizuje się również w doradztwie w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych m. in. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe, instytucje wdrażające. Reprezentuje również obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.

Wieloletni członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji.

Od 2010 r. stale jest biegłym sądowym w dziedzinie zamówień publicznych.

INFO NOWE PZP - archiwum

INFO NOWE PZP  -  to system informacji prawnej dotyczącej stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji wynikającej z konieczności wdrożenia postanowień nowych dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE.

 

Autorem komentarzy jest Józef Edmund Nowicki jeden z najbardziej cenionych autorów komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych, autor ponad 500 publikacji oraz komentarzy praktycznych z dziedziny prawa zamówień publicznych.


 Do Państwa dyspozycji przekazujemy najnowsze numery INFO NOWE PZP 2017r.– kliknij, aby pobrać:


- INFO NOWE PZP - Nr 1-2 - styczeń-luty 2017 >>>

- INFO NOWE PZP - Nr 3 -  marzec 2017 >>>

- INFO NOWE PZP - Nr 4-5 - z 2017 >>>

- INFO NOWE PZP Nr 6-7-2017 >>>


Numery INFO NOWE PZP  z 2016r. – kliknij, aby pobrać:

- INFO_NOWE_PZP_-_Nr_1-2_-_styczeń-luty_2016 >>>

- INFO_NOWE_PZP_-_Nr_3_marzec_2016 >>>

- INFO_NOWE_PZP_-_Nr_4_kwiecień_2016 >>>

- INFO NOWE PZP - Nr 5-6-7- maj- czerwiec-lipiec 2016>>>

-INFO NOWE PZP  Nr 8 / sierpień 2016 r.>>>

-INFO NOWE PZP - Nr 9 z 2016 r.>>>

-INFO NOWE PZP - Nr 10-11 z 2016 r.>>>

-INFO NOWE PZP - Nr 12  z 2016 r.>>>


Zachęcamy przy okazji do korzystania z naszych szkoleń. 

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (59) 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl