Jak udzielać zamówień do 30.000 euro i zamówień z zakresu działalności kulturalnej i oświatowej na podstawie art. 4d pkt 2 i 4 Pzp w szkołach, DPS-ach, szpitalach, gminach, instytucjach kultury, muzeach, bibliotekach - Kraków

Termin: 10 grudnia 2019r.
Miejsce: Kraków
Cena: 349,00 zł netto od osoby
Trener: Józef Edmund Nowicki

właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych i ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych …

więcej o Józef Edmund Nowicki

Adresaci szkolenia:

Program szkolenia jest sprofilowany na potrzeby zamówień do 30.000 euro udzielanych między innymi w szkołach, domach pomocy społecznej, szpitalach, gminach, przedszkolach, jednostkach wojskowych, samorządowych instytucjach kultury, domach kultury, muzeach, bibliotekach, nadleśnictwach.

Szkolenie umożliwi uniknięcie błędów oraz zarzutów naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych oraz rozwiązywanie realnych problemów występujących w praktyce udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp.

Organizacja, forma i sposób prowadzenia szkolenia:

Podczas szkolenia główny nacisk zostanie położony na omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień o wartości do 30.000 euro oraz zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej i oświatowej (art. 4 pkt 8 oraz art. 4d pkt 2 i 4 Pzp).

Materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne udzielone uczestnikom szkolenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają wersje edytowalne następujących dokumentów:

 • regulamin udzielania zamówień do 30.000 euro z kompletem załączników,
 • regulamin udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej określonych w art. 4d pkt 2 Pzp, z kompletem załączników,
 • regulamin udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej związanej z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 4d pkt 4 Pzp, z kompletem załączników.

Program szkolenia:

1. Jak interpretować art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

2. Jak należy opisać przedmiot zamówienia w zamówieniach do 30.000 euro na przykładach (m.in. dostawy żywności, materiałów biurowych, samochodu osobowego, środków czystości, „drobne remonty”).

3. Znaki towarowe w opisie przedmiotu zamówienia w zamówieniach do 30.000 euro?

4. Szacowanie wartości zamówienia:

 • zamówienie tego samego rodzaju i badanie „tożsamości przedmiotowe” zamówienia
 • tożsamość przedmiotowa i podobieństwo funkcjonalne
 • tożsamość czasowa
 • tożsamość podmiotowa
 • szacowanie zamówienia na roboty budowlane
 • jak dokumentować szacowanie zamówienia
 •  jak długo ważne jest szacowanie wartości zamówienia
 • zamówienia udzielane w częściach a składanie ofert częściowych
 • szacowanie wartości zamówień nieprzewidywalnych
 • „zamówienia uzupełniające” poniżej 30.000 euro

5. Jak interpretować art. 6a Pzp?

6. Najlepsze kryteria oceny ofert w zamówieniach do 30.000 euro.

7. Jak określać warunki udziału w zamówieniach do 30.000 euro?

8. Omówienie procedur:

 • procedura zapytania ofertowego
 • procedura przetargu publicznego
 • procedura negocjacyjna
 • ocena podmiotowa wykonawców
 • badanie i ocena ofert
 • obowiązki informacyjne w zamówieniach do 30.000 euro
 • unieważnienie procedury do 30.000 euro

9. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach do 30.000 euro.

10. Przypadki odstąpienia od stosowania procedur konkurencyjnych - zapytania ofertowego i przetargu publicznego.

11. Zasady dokonywania zmian w umowie i zakres dopuszczalnych zmian w umowie.

12. Jak udzielać zamówień na usługi w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

13. Jak udzielać zamówień z zakresu działalności oświatowej związanej z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Harmonogram

 • 9:00
 • 15:00
Dzień 1

Opinie uczestników

Co do samego szkolenia to oceniam je pozytywnie pod względem merytorycznym tj. znajomość tematu przez Pana Józefa Nowickiego oraz możliwość zadawania nieograniczonej liczby pytań, przed którymi prowadzący się nie wzbraniał. Takie podejście sprawiło, że uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali swoje problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie, pod względem organizacyjnym – także oceniam pozytywnie.
Irena Kanbur
Kancelaria Prezydenta RP
Uczestniczyłam w szkoleniach Pana Nowickiego już parę razy i nigdy się nie zawiodłam. Duża wiedza, umiejętność jej przekazania oraz miła atmosfera na zajęciach oto główne zalety. Na pewno będę jeszcze nie raz korzystać z fachowości Pana Nowickiego. Uważam że jest jednym z lepszych szkoleniowców w tej dziedzinie.
Weronika Stachura
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacje organizacyjne

Termin: 10 grudzień 2019r.
Miejsce: Kraków
Cena: 349,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z Wykładowcą podczas szkolenia
 • Imienny Certyfikat Uczestnictwa
 • Poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch

Galeria ze szkolenia

Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Szkolenia - Józef Edmund Nowicki
Galeria
Jak udzielać zamówień do 30.000 euro i zamówień z zakresu działalności kulturalnej i oświatowej na podstawie art. 4d pkt 2 i 4 Pzp w szkołach, DPS-ach, szpitalach, gminach, instytucjach kultury, muzeach, bibliotekach - Kraków

Chcesz wiedzieć więcej na temat Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj portal wPrzetargach.pl - komentarze, dokumenty, pytania, opinie prawne - kliknij >>>>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl