Zamówienia publiczne dla początkujących - Warszawa

Przygotuj się do samodzielnego wszczęcia i prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Termin: 2 luty 2024 r.
Miejsce: Warszawa
Cena: 499,00 zł netto od osoby
Trener: Agnieszka Szajkowska

Trener, Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 16 lat...

więcej o Agnieszka Szajkowska

Film wideo ze szkolenia

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki Zamawiającego związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących oraz chcących usystematyzować i ugruntować wiedzę w zakresie nowego Prawa zamówień publicznych.

W trakcie szkolenia omówiona zostanie najważniejsza i najbardziej potrzebna wiedza pozwalająca na przygotowanie postępowania w najczęściej stosowanym trybie przewidzianym w ustawie – w trybie podstawowym.

Na szkoleniu dowiesz się jak poruszać się po nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych, usystematyzujesz swoją wiedzę i nabędziesz umiejętność przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uczestnik szkolenia otrzyma:

  • Prezentację,
  • Wzór regulaminu udzielana zamówień publicznych do 130 tys. PLN
  • Wzór Specyfikacji Warunków Zamówienia
  • Nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu można ponownie przeanalizować cały przebieg szkolenia.

Program szkolenia:

1 blok tematyczny

1. Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy

2. Najważniejsze pojęcia oraz definicje z ustawy PZP

3. Jakie zamówienia są wyłączone ze stosowania PZP?

4. Zasady udzielania zamówień publicznych

5. Konsultacje rynkowe przed rozpoczęciem procedury

6. Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego

2 blok tematyczny

1. Szacowanie wartości zamówienia wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2. Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

3. Krótka analiza trybów udzielania zamówień publicznych wg nowej ustawy

4. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Opis Potrzeb i Wymagań – jakie elementy muszą zawierać te dokumenty?

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz przedmiotowe środki dowodowe – czym są, w jaki sposób powinny być podpisane i przekazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3 blok tematyczny:

1. Tryb podstawowy – analiza wariantów trybu podstawowego wraz z przykładami ich zastosowania w praktyce.

2. Tryb podstawowy w 3 wariantach – krok po kroku.

3. Badanie i ocena ofert: Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenie wykonawcy z postępowania

4. Omówienie przesłanek unieważnienia postępowania

5. Niezbędne Ogłoszenia w trybie podstawowym

Opinie uczestników

Pragnę poinformować, że przeprowadzone szkolenie "Zamówienia publiczne dla początkujących" przez Panią Agnieszkę Szajkowską było w pełni profesjonalne i przekazane w bardzo przystępny sposób. Moje oczekiwania zostały spełnione Przygotowanie merytoryczne na wysokim poziomie i przekazane w sposób profesjonalny i bardzo przystępny. Szkolenie od strony organizacyjnej, tj. komunikacja z organizatorem szkolenia, przeprowadzenie szkolenia online (bez zakłóceń) również oceniam pozytywnie i na wysokim poziomie komunikacyjnym. Nadesłane materiały szkoleniowe oceniam bardzo wysoko.
Alicja Żmuda
Kurs był bardzo pomocny, zwłaszcza dla osób stawiających pierwsze kroki obszarze zamówień publicznych. Wszelkie zagadnienia zostały objaśnione od podstaw, w przystępny i zrozumiały sposób. Dużą zaletą było przygotowanie merytoryczne i wiedza Pani Agnieszki Szajkowskiej prowadzącej szkolenie oraz możliwość zadawania pytań zarówno podczas szkoleń, jak i w ramach opieki merytorycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szkolenia na platformie odbywały się sprawnie i bez zakłóceń. Otrzymane materiały w postaci nagrań i prezentacji stanowią atrakcyjną pomoc w ugruntowaniu zdobytej wiedzy oraz poszukiwaniu konkretnych informacji.
Agnieszka Mirek
Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Informacje organizacyjne

Termin: 2 luty 2024r.
Miejsce: Warszawa
Cena: 499,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

  • uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym w Warszawie
  • dodatkowo nagranie wideo ze szkolenia - dzięki czemu można ponownie przeanalizować cały przebieg szkolenia,
  • w ramach szkolenia sesja pytań i odpowiedzi - będzie możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem - prawniczką Panią Agnieszką Szajkowską, która odpowie na wszystkie pytania w trakcie warsztatów,
  • materiały szkoleniowe,
  • imienny certyfikat uczestnictwa, 
  • przerwy kawowe podczas szkolenia.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl