Krajowy Fundusz Szkoleniowy

- kursy i szkolenia zawodowe za darmo lub z 80% dofinansowaniem!

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.


Na co można przeznaczyć środki?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników - szkolenia, kursy, studia podyplomowe zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok kalendarzowy.


W jakiej wysokości  można uzyskać dofinansowanie ?

Dofinansowanie można uzyskać  wysokości:      

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

   

  Gdzie składa się wnioski o dofinansowanie ?

  Pracodawca, który chce skorzystać z tej formy wsparcia powinien złożyć wniosek o dofinansowanie w  powiatowym urzędzie pracy  właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

  Powiatowe urzędy pracy rozpatrują wnioski w terminie 30 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.


  Kiedy składać wnioski o dofinansowanie?

  Terminy naboru wniosków będą się różnić w zależności od urzędu pracy. Powiatowe Urzędy Pracy  zamieszczą informacje o rozpoczęciu naboru na swoich stronach internetowych. Zakres informacji, kryteria oceny wniosków mogą być różne, bo każdy powiatowy urząd pracy może ustalić dodatkowe wymogi i kryteria. 


  Jak możemy pomóc w uzyskaniu dofinansowania do szkoleń i kursów?

  Istnieje również możliwość naszej pomocy Państwu w zdobyciu tych środków.

  Prośby o pomoc prosimy zgłaszać mailowo pod adresem: grazyna.kuzio-podluzna@szkoleniaekspert.pl

  W mailu prosimy o podanie nazwy instytucji (firmy), adresu oraz wskazanie pod jaki powiatowy urząd pracy podlegacie a także podania ilości zatrudnionych pracowników.

  My ze swej strony będziemy sprawdzać kiedy ruszy nabór wniosków w Państwa urzędach pracy, poinformujemy jakie dokumenty należy złożyć, a także w ramach naszych możliwości pomożemy wypełnić niezbędne dokumenty.

  Prosimy również o podanie numeru telefonu do Państwa w celu szybszego kontaktu.Postaramy się Państwu pomóc w sprawach formalnych na tyle, na ile będzie to możliwe.

  Prosimy tylko o zgłoszenie nam, że chcecie Państwo z dofinansowania z KFS skorzystać!


  Zachęcamy przy okazji do korzystania z naszych szkoleń.

   Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (59) 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl